foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 14.10 - 18.10.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesienią w parku i w lesie.

Termin realizacji: 14 – 18.10.2019

 1. Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
 2. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie.
 3. Wprowadzenie litery „I”, „i” na przykładzie wyrazu igła. Wyróżnianie litery „i” w wyrazach.
 4. Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową.
 5. Ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery „i” w wyrazach.
 6. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania liter „o”, „a” „i”.
 7. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wiersza Jana Brzechwy „Jeż, który zaspał”, Doroty Kossakowskiej „Jesienne drzewa” oraz Wandy Grodzieńskiej „Zapasy na zimę”.
 8. Zapoznanie z piosenką „Jarzębina”.
 9. Poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych.
 10. Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczanie przedmiotów, klasyfikacja według wybranych cech.
 11. Rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i zwierząt
 12. Doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów.
 13. Rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu w zabawach muzyczno-ruchowych.
 14. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Dbamy o zdrowie.

Termin realizacji: 07 – 11.10.2019

 • Zwrócenie na dbanie o zdrowie poprzez ubieranie się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Zapoznanie z zawodem lekarza oraz stomatologa, dostrzeganie jego roli w dbaniu o zdrowie ludzi.
 • Nazywanie znanych chorób, określenie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia.
 • Uświadamianie wpływu ruchu na zdrowie.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Zwrócenie uwagi na niektóre czynniki wpływające na zdrowie (sen, ruch, higiena osobista, dobry nastrój, prawidłowe odżywianie).
 • Poznawanie schematu własnego ciała. Doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Oglądanie ilustracji przedstawiających szkielet człowieka.
 • Uczenie rozpoznawania i nazywania emocji swoich oraz innych osób. Przedstawienie kilku sposobów na rozładowanie napięcia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Czytanie globalne wyrazów związanych z tematyką tygodnia
 • Zapoznanie graficznym zapisem cyfry 2. Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. 
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych  i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Poznawanie, śpiewanie piosenek związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Dary jesieni.

Termin realizacji: 30.09 – 04.10.2019

 1. Rozróżnianie i nazywanie warzyw i owoców rosnących w Polsce i w innych regionach świata.
 2. Ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw i owoców oraz liczenia głosek w słowach.
 3. Wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni.
 4. Utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania. Odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych.
 5. Zapoznanie ze skutkami spożywania (nieznanych) trujących grzybów.
 6. Ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy.
 7. Wprowadzenie litery „A”, „a” na przykładzie wyrazu aparat. Wyróżnianie litery „a” w wyrazach.
 8. Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów, różnicowanie wielkości obiektów.
 9. Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo.
 10. Kontynuowanie rytmów 3-elementowych.
 11. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstów: „Pomidor” Jana Brzechwy, „Żołędzie” Doroty Gellner.
 12. Kształtowanie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw.
 13. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: „ważenie”, „waga”.
 14. Rozwijanie umiejętności globalnego czytania.
 15. Ćwiczenie umiejętności czytania metodą sylabową.
 16. Doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rytmów.
 17. Rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu w zabawach muzyczno-ruchowych.
 18. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Dbam o siebie i o środowisko.

Termin realizacji: 23 – 27.09.2019

 • Stwarzanie sytuacji zachęcających dzieci do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się doświadczeniami i przeżyciami. Wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami.
 • Opisywanie siebie – swojego wyglądu. Określanie swoich cech fizycznych; płci, wzrostu (w odniesieniu do innych), wieku, koloru oczu, włosów.
 • Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy wykorzystujące dotyk, oglądanie siebie w lustrze.
 • Nazywanie i wskazywanie wymienionych części ciała.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie charakterystycznych cech w wyglądzie kolegów i koleżanek.
 • Odkrywanie zmysły dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu w zabawach badawczych.
 • Kształtowanie umiejętności porównywania wielkości i wysokości poprzez stosowanie określeń „wyższy” „niższy” „mniejszy” „większy”.
 • Różnicowanie prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej i  orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Zwrócenie uwagi jak dbanie o higienę osobistą wpływa na zdrowie .
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec przyrody. Uświadomienie potrzeby ochrony środowiska.
 • Poszerzenie wiedzy o sposobach segregacji śmieci. Poznanie możliwości ponownego wykorzystania odpadów.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. 
 • Zapoznanie z samogłoską  „O, o” drukowaną i pisaną , małą i dużą, odszukiwanie litery „O” „o” w wyrazach, poznanie z  jej zapisem graficznym.
 • Czytanie globalne wyrazów związanych z tematyką tygodnia
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Wakacyjne wspomnienia.

Termin realizacji: 09 – 13.09.2019

 1. Rozmowa z dziećmi na temat minionych wakacji.
 2. Prezentowanie pamiątek z wakacji – tworzenie kącika wspomnień.
 3. Poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata (na podstawie zdjęć, pocztówek, wspomnień z wakacji), praca z mapą.
 4. Poznanie oraz wskazywanie kierunków na mapie.
 5. Doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku).
 6. Usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnieniu szczegółów z ilustracji.
 7. Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach.
 8. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 9. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, czytanie globalne.
 10. Rozwijanie umiejętności matematycznych przez: klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia; poruszanie się według instrukcji słownej.
 11. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe.
 12. Doskonalenie percepcji słuchowej – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia.
 13. Zapoznanie z piosenką „Pamiątki z wakacji”, nauka słów.
 14. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.