foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 18.06 - 22.06.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Kolory lata.

Termin realizacji: 18 – 22.06.2018

 1. Rozwiązywanie zagadek związanych z kolorami lata.
 2. Rozwijanie percepcji słuchowej – dobieranie w pary wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
 3. Rozcinanie i składanie obrazka z 5 nieregularnych części.
 4. „Różowy” - rozmowa z dziećmi na podstawie treści wiersza. Co widać przez różowe okulary?
 5. Zabawy muzyczno-ruchowe z piosenką „Kolorowe lato”.
 6. Odwzorowywanie układu przedmiotów wg podanej kolejności.
 7. Kolorowanie obraz zgodnie z kodem.
 8. Usprawnianie narządów mowy – gimnastyka buzi i języka.
 9. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe.
 10. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Kim będę, gdy dorosnę?

Czas realizacji: 11 – 15.06.2018

 1. Słuchanie opowiadania „Odlotowe zawody” O. Masiuk – rozmowa na podstawie opowiadania.
 2. Rozwijanie czynnego słownika dziecka o nazwy zawodów.
 3. Rozwijanie koncentracji uwagi i reakcji na sygnał słowny – „Wielkie porządki”.
 4. Osłuchanie z piosenką „Kim zostanę”. Zabawy rytmiczno-ruchowe.
 5. Rozpoznawanie takich samych kształtów.
 6. Nauka numeru alarmowego 112.
 7. „Kto pracuje w sklepie” – rozmowa na podstawie ilustracji.
 8. „W sklepie” – zabawa tematyczna z elementem liczenia.
 9. Wskazywanie różnic na obrazkach.
 10. Klasyfikowanie przedmiotów; określanie kryteriów klasyfikacji.
 11. „W gabinecie u pielęgniarki” – zabawa tematyczna.
 12. Słuchanie wiersza „Piekarz” Z. Dmitrocy. Rozmowa na podstawie jego treści.
 13. Doskonalenie sprawności fizycznej dzieci poprzez zabawy ruchowe.
 14. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy paluszkowe („Kucharka”) oraz wykonywanie prac plastycznych i plastyczno technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Święto Dzieci.

Czas realizacji: 04 – 08.06.2018

 1. Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami, poszerzanie czynnego słownika dzieci.
 2. Rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się pod wzglądem gramatycznym – zabawa w kole „Tup mi powiedział…”.
 3. Doskonalenie percepcji wzrokowej i określania kierunków w przestrzeni.
 4. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi zabawkami oraz dbałości
  o porządek po zakończeniu zabawy.
 5. Doskonalenie umiejętności dokonywania syntezy słuchowej – zabawa „Kogo woła Tup”?
 6. Rozwijanie sprawności narządów mowy – gimnastyka buzi i języka „Zawody języczków”.
 7. Słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka” – rozmowa na podstawie jego treści.
 8. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci „Muzyką malowane” – zabawa muzyczno-plastyczna.
 9. Rozwijanie umiejętności ilustrowania muzyki innymi środkami wyrazu.
 10. „Co się zmieniło”- rozwijanie pamięci wzrokowej.
 11. „Po kamyczkach” – ilustrowanie ruchem treści wiersza.
 12. Uświadomienie zmian zachodzących w wyglądzie człowieka w miarę upływu czasu – zabawa dydaktyczna „Najpierw-potem”.
 13. Kształtowanie umiejętności cięcia po linii.
 14. Doskonalenie sprawności fizycznej dzieci.
 15. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy paluszkowe oraz wykonywanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Zwierzęta domowe.

Czas realizacji: 28.05 – 01.06.2018

 1. Rozmowa na podstawie ilustracji – „Przyjaciele Tupa”.
 2. Rozwijanie wiedzy na temat roli psa w życiu człowieka.
 3. Rozwijanie percepcji wzrokowej – dorysowywanie brakujących elementów na obrazku.
 4. Rozpoznawanie głosów zwierząt.
 5. Układanie sylwet zwierząt z figur geometrycznych.
 6. Rozmowa na temat: „Co znajduje się w akwarium”?
 7. Doskonalenie percepcji słuchowo-ruchowej – „Rybki w akwarium” –zabawy muzyczno-ruchowe.
 8. Osłuchanie i pamięciowa nauka piosenki „Moje rybki”.
 9. Rozwijanie pamięci wzrokowej – składanie obrazka z pięciu części.
 10. „U weterynarza” – rozmowa na podstawie historyjki w Księdze zawodów.
 11. Próby wyróżniania spółgłoski na początku grup spółgłoskowych.
 12. Słuchanie wiersza B. Piergi „Zwierzę – istota czująca” – rozmowa na podstawie jego treści.
 13. Słuchanie opowiadania O. Masiuk „Zły pies” – udzielanie odpowiedzi na pytania. Budowanie krótkich form zdaniowych.
 14. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci poprzez zabawy ruchowe.
 15. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy paluszkowe oraz prace plastyczne i plastyczno-techniczne związane z tematyką tygodnia.

Temat: Mama i Tata.

Czas realizacji: 21 – 25.05.2018

 1. Rozmowa na temat: „Kim są moi rodzice” – budowanie krótkich wypowiedzi słownych.
 2. Słuchanie wiersza „Ogródek mamy” E. Skarżyńskiej; rozmowa na podstawie jego treści.
 3. „Magiczne pudełko Tupa” – zabawa sensoryczna – rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku oraz skojarzenie ich z zawodem.
 4. „Kuchenna muzyka” – zabawy muzyczno-ruchowe.
 5. Porównywanie wielkości przedmiotów, posługiwanie się określeniami: mały, duży; niższy, wyższy.
 6. „Korale dla mamy, pasek dla taty” – odwzorowanie i kontynuacja podanego układu elementów.
 7. Rozwijanie percepcji słuchowo-wzrokowej – rysowanie kwiatka zgodnie z podaną instrukcją.
 8. Doskonalenie sprawności narządów mowy – wykorzystaniem wiersza B. Gawrońskiej.
 9. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci poprzez zabawy ruchowe orientacyjno-porządkowe, z elementem przeskoku, czworakowania.
 10. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy paluszkowe oraz wykonywanie prac plastycznych i plastyczno technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.