foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 09 - 13.03 2020

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat:  Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Termin realizacji: 30.03 – 03.04.2020

Poniedziałek: W gospodarstwie

Wtorek: Domy zwierząt

Środa: Odgłosy wiejskiego podwórka

Czwartek: Ale jaja!

Piątek: Skąd się bierze ser?

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o pracy w gospodarstwie.

 • poznamy na czym polega ta praca, dzieci spróbują samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje związane z zajęciami na gospodarstwie;
 • przypomnimy zwierzęta hodowlane żyjące na wiejskim podwórku, domy,w których mieszkają, jakie rodziny tworzą;
 • będziemy słuchać i rozpoznawać ich odgłosy;
 • zwrócimy uwagę na to, co otrzymujemy od zwierząt z „wiejskiego podwórka” (jajka, mleko), co możemy zrobić z tych rzeczy;
 • dzieci wysłuchają wierszy i opowiadań, porozmawiają na temat ich treści;
 • poznamy literę Ł i ł na przykładzie wyrazu łapa, wykonamy ćwiczenia utrwalające rozpoznanie obrazu graficznego litery  oraz jej zapisu w liniaturze;
 • wysłuchamy i wyszukamy głoskę g w wyrazach, określimy jej położenie;
 • utrwalimy kształt cyfr i umiejętność przeliczania w zakresie 10 (będziemy rozwiązywać proste zadania tekstowe);
 • wykonamy prace plastyczne związane z tematyką tygodnia;
 • towarzyszyć na będzie piosenka „Stary Donald farmę miał”.

Temat:  Witaj Wiosno!

Termin realizacji: 23 – 27.03.2020

poniedziałek: Wiosenne pączki

wtorek: Witamy powracające ptaki

środa: Zdrowie na wiosnę

czwartek: Wiosna w sztuce

piątek: Żegnamy marzannę

 • W tym tygodniu kontynuujemy rozmowę o wiosennych zmianach w przyrodzie, rozkwitających pączkach, powracających ptakach.
 • Dzieci słuchają tekstów opowiadań - rozmawiają na temat utworów, dowiadują się w jakiej kolejności przylatują ptaki na wiosnę.
 • Jak wygląda czapla, skowronek i trznadel, co oznacza, że wiosna "wybucha" , które kwiaty są oznaką wiosny.
 • Dzieci kontynuują "wiosenną matematykę" słuchając zagadek matematycznych, przeliczają oraz dodają i odejmują w zakresie 10.
 • Rozmawiamy z dziećmi o tym jak należy wiosną dbać o zdrowie.
 • Tłumaczymy stary ludowy zwyczaj odchodzenia zimy - topienie marzanny.
 • Poznajemy literę g na przykładzie wyrazu globus, wykonujemy wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania i miejsce w liniaturze oraz jej obraz graficzny.
 • Wysłuchujemy głoskę w nagłosie i śródgłosie.
 • Dodatkowo słuchamy piosenek "Idzie wiosna" i "Marzanna zła panna" - bawimy się przy muzyce.
 • Wykonujemy prace plastyczne związane z tematyką tygodnia.

Temat:  W marcu jak w garncu.

Termin realizacji: 09 – 13.03.2020

 • Stwarzanie sytuacji zachęcających dzieci do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się doświadczeniami i przeżyciami. Wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami.
 • Utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny.
 • Tworzenie kalendarza pogody, rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy.
 • Rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną.
 • Wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie.
 • Pobudzenie rozwoju intelektualnego poprzez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
 • Podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach.
 • W jak wazon Zapoznanie ze spółgłoską „W” „w” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie litery w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach.
 • Utrwalenie poznanych liter. Odczytywanie wybranych wyrazów związanych z tematyką tygodnia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznychi plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat:  Wynalazki.

Termin realizacji: 02 – 06.03.2020

 1. Rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi
 2. Poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora, telefonu.
 3. Wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej, samodzielnego wyszukiwania informacji.
 4. Doskonalenie uważnego słuchania czytanego tekstu „Wynalazki” M. Bennewicza.
 5. Rozwijanie umiejętności odczytywania kodów według instrukcji, rozwijanie sprawności językowej, tworzenie wyrazów pokrewnych.
 6. Utrwalenia nazw planet w Układzie Słonecznym.
 7. Przypomnienie informacji o ruchu obrotowym Ziemi.
 8. Pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego.
 9. Zachęcanie do eksperymentowania.
 10. Wprowadzenie litery „P”, „p” na przykładzie wyrazu „pralka”. Wyróżnianie litery „p” w wyrazach.
 11. „P jak pralka” – doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa „pralka”, przeliczanie głosek i sylab. Rozwijanie sprawności językowej.
 12. Rozwijane kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.
 13. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia.
 14. Wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych.
 15. Rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu w zabawach muzyczno-ruchowych.
 16. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.           

Temat:  W dawnych czasach.

Termin realizacji: 24 – 28.02.2020

 • Stwarzanie sytuacji zachęcających dzieci do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się doświadczeniami i przeżyciami. Rozmowa na temat tego jak wyglądał świat w dawnych czasach. Wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami.
 • Prezentacja wybranych informacji o niektórych dinozaurach (wielkość, wygląd, sposób życia, preferowana dieta).
 • Poszerzenie wiedzy o zasobach kryjących się pod ziemią (bursztyn, węgiel, sól) poszerzenie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego podczas samodzielnego eksperymentowania (podczas zabawy badawczej utrwalenie wiedzy o przyczynach wybuchów wulkanów).
 • Poszerzanie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
 • Podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach.
 • Utrwalenie poznanych liter. Odczytywanie wybranych wyrazów związanych z tematyką tygodnia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.