foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 11.12 - 15.12.2017

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Choinkowe ozdoby.

Czas realizacji: 11 – 15.12.2017

 1. Rozwiązywanie zagadki dotyczącej choinki. Oglądanie choinki, opisywanie jej wyglądu.
 2. Odczytanie listu od choinki „Prośba choinki”. Rozumienie wyrażenia pawie oczko.
 3. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola – wyszukiwanie choinek: oglądanie, porównywanie wysokości, wyglądu igieł.
 4. Słuchanie piosenki „Wesoła choinka”. Zapoznanie z melodią i słowami piosenki.
 5. Rozwijanie poczucia rytmu. Kształtowanie pamięci ruchowej.
 6. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej – rysowanie oburącz.
 7. „Łańcuchy” – zapoznanie ze sposobem łączenia pasków papieru. Porównywanie długości, stosowanie pojęć: dłuższy, krótszy.
 8. Słuchanie wiersza A. Galicy „Świąteczne aniołki”. Udzielanie odpowiedzi na pytania.
 9. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, ustalenie wyniku dodawania i odejmowania.
 10. Wdrażanie do umiejętnego przeliczania w sytuacjach zadaniowych.
 11. Ćwiczenia oddechowe wydłużające fazę wydechu – „Piórka”.
 12. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – ćwiczenia motoryki ręki dominującej z wykorzystaniem wiersza A. Maćkowiaka „Aniołek”.
 13. Doskonalenie umiejętności odczytywania rytmów ruchowych. Ćwiczenie koncentracji, pamięci wzrokowo-słuchowej.
 14. Doskonalenie umiejętności prawidłowego stosowania pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, obok, między, wysoko, nisko.
 15. Wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji, kształtowanie poczucia piękna i estetyki.
 16. Słuchanie kolęd. Budowanie świątecznego nastroju.
 17. Rozwijanie sprawności manualnych dzieci poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno technicznych związanych z tematyką.

Temat: Pomagamy zwierzętom.

Czas realizacji: 04 – 08.12.2017

 1. Globalne czytanie wyrazów: gil, wrona, sikorka, ptaki.
 2. Ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: kra, kra; ćwir, ćwir; gru, gru, itp.
 3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci, nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy oraz słuchania innych.
 4. Kształtowanie umiejętności obserwowania i wyciągania wniosków: „Jak powstaje cień” – rozwijanie logicznego myślenia.
 5. Słuchanie opowiadania B. Lewandowskiej „Pocopotek ma robotę”. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków.
 6. Układanie karmnika z figur geometrycznych.
 7. Ćwiczenia oddechowe wydłużające fazę wydechu.
 8. Spacer w okolicy przedszkola. Obserwowanie zachowania ptaków.
 9. Odszukiwanie wspólnych cech ptaków.
 10. Rozpoznawanie zwierząt mieszkających w lesie. Kojarzenie zwierząt z ich przysmakiem.
 11. Słuchanie opowiadania O. Masiuk „Zimowa przygoda w lesie”.
 12. Rozwijanie spostrzegawczości – odszukiwanie jednakowych śladów.
 13. Dowiadywanie się o sposobach pomocy zwierzętom.
 14. Słuchanie wiersza D. Gellner „Idzie kot”. Rozmowa na temat budowy, wyglądu kota.
 15. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej z wykorzystaniem wiersza M. Barańskiej „Idzie piesek”.
 16. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Na poczcie.

Czas realizacji: 27.11 – 01.12.2017

 1. Zapoznanie z pracą listonosza.
 2. Słuchanie wiersza I. Salach „Droga listu” – próba ułożenia historyjki obrazkowej.
 3. Globalne czytanie imion – „List do ..”.
 4. Osłuchanie z piosenką J. Bernat „Listonosz”. Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.
 5. Klasyfikowanie przedmiotów, przeliczanie elementów w zbiorach.
 6. Słuchanie wiersza H. Szayerowej „List” – zwrócenie uwagi na informacje potrzebne przy adresowaniu koperty.
 7. Wzbogacanie słownika dzieci o pojęcia: adres, adresat.
 8. Poznanie wyglądu skrzynki pocztowej oraz jej przeznaczenia.
 9. Poznanie różnicy między listem a pocztówką.
 10. Globalne czytanie wyrazów: koperta, kartka.
 11. Ćwiczenie spostrzegawczości: składanie pociętych pocztówek i naklejanie ich na karton.
 12. Oglądanie znaczków pocztowych, wyodrębnianie cech wspólnych dla wszystkich znaczków pocztowych.
 13. Przeliczanie kopert i znaczków. Posługiwanie się pojęciami: o jeden więcej o jeden mniej.
 14. Doskonalenie pamięci słuchowej.
 15. Doskonalenie umiejętności wyodrębniania sów w zdaniu.
 16. Oglądanie obrazków przedstawiających telefon dawniej i dziś.
 17. Projektowanie znaczka pocztowego.
 18. Wyrażanie w formie plastycznej swoich pragnień, kształtowanie umiejętności twórczych – „List do Świętego Mikołaja”.
 19. Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej.
 20. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Już blisko zima – ubieramy się ciepło.

Czas realizacji: 20.11 – 24.11.2017

 1. Słuchanie wiersza M. Lewickiej „Do widzenia, letnie ubrania”.
 2. Podawanie nazw ubrań, segregowanie ich na letnie i zimowe.
 3. Klasyfikowanie ubrań wg dwóch cech.
 4. Ćwiczenia logicznego myślenia „O której czapce mówię”?
 5. Składanie obrazka z części – ćwiczenie analizy i syntezy
 6. Segregowanie, przeliczanie, grupowanie guzików wg koloru, rodzaju, wielkości.
 7. Wprowadzenie liczebnika trzy.
 8. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności manualnej z wykorzystaniem wiersza A. Maćkowiaka „Guzik”.
 9. Ćwiczenie spostrzegawczości oraz pamięci wzrokowej „Który guzik zniknął”?
 10. Zapoznanie z praca szewca. Poznanie narzędzi , jakimi się posługuje.
 11. Poznanie różnych rodzajów butów. Utrwalenie poprawnego ustawienia prawego i lewego buta.
 12. Słuchanie opowiadania E. Szelburg-Zarembiny „Kto szedł do Babulki Zimy po nowe odzienie”?
 13. Zabawy przy piosence „Kolorowy deszcz”. Wprowadzenie wyrażeń: coraz ciszej, coraz głośniej.
 14. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania. Uwrażliwienie na zmiany charakteru dźwięków staccato i legato.
 15. Zapoznanie z pracą krawcowej, nazywanie narzędzi, poznanie etapów powstania ubrania.
 16. Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej - porządkowanie obrazków wg liczby sylab.
 17. Zabawy badawcze: „Co przyciąga magnes”?
 18. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Mali artyści.

Czas realizacji: 13.11 - 17.11.2017

 1. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania muzyki – zabawy do piosenki „Kolorowy deszcz”.
 2. Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej – „Kolory”.
 3. Rozwijanie wrażliwości słuchowej - wydobywanie dźwięków z przedmiotów codziennego użytku.
 4. Słuchanie opowiadania „Nuda” O. Masiuk. Rozmowa na temat nudy. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie wyobraźni i pamięci.
 5. Poznanie pracy rzeźbiarza – praca z „Księgą zawodów”.
 6. Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Dzbanuszek Dorotki”. Oglądanie dzbanków różnej wielkości, przeliczanie ich, stosowanie liczebników głównych i porządkowych.
 7. Rozpoznawanie za pomocą dotyku przedmiotów, badanie ich faktury, segregowanie wg materiału, z jakiego są zrobione.
 8. Kształtowanie umiejętności segregowania przedmiotów wg podanych kryteriów. Wzbogacanie słownictwa.
 9. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 10. Wprowadzenie liczebnika trzy.
 11. Doskonalenie umiejętności porównywania zbiorów w zakresie 3. Rozwijanie logicznego myślenie w trakcie tworzenia zbiorów.
 12. Poznanie zawodu artysty malarza i malarza pokojowego. Rozróżnianie i nazywanie narzędzi malarskich.
 13. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych.
 14. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej oraz inwencji twórczej.

Copyright © 2017 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.