foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 23.10 - 27.10.2017

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesienią w lesie.

Czas realizacji: 16.10. – 22.10.2017

 1. Rozpoznawanie i nazywanie odgłosów lasu. Doskonalenie wrażliwości słuchowej.
 2. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt leśnych.
 3. Usprawnianie narządów mowy - ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: auuu; wrr; chrum; hu, hu; ku, ku; stuk, stuk.
 4. Omówienie ilustracji przedstawiającej las. Rozmowa na temat kolorystyki. Odszukanie i nazywanie zwierząt, ptaków, drzew oraz roślinności.
 5. Czytanie globalne wyrazu: las.
 6. Doskonalenie umiejętności segregowania liści wg rodzaju. Poznanie różnicy między igłami sosny i świerku.
 7. Kształtowanie poczucia rytmu. Uwrażliwianie na brzmienie kołatki, bębenka i grzechotki.
 8. Poznanie grzybów: borowika, maślaka, kurki i muchomora.
 9. Czytanie globalne wyrazów: borowik, maślak, kurki.
 10. Rozumienie zakazu dotykania i zbierania nieznanych grzybów.
 11. Słuchanie opowiadania „Pod grzybem” W. Sutiejewa. Rozumienie powiedzenia „Rosnąć jak grzyby po deszczu”.
 12. Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „A to kapelusz”, próba zapamiętania tekstu.
 13. Poszerzanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego – „Kto mieszka w lesie”?
 14. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt leśnych, opisywanie ich wyglądu oraz charakterystycznych cech.
 15. Czytanie globalne wyrazów: lis, sarna.
 16. Słuchanie wiersza A. Onichimowskiej „O robaczku i niemodnym kubraczku”. Poznanie wyglądu chrząszcza.
 17. Słuchanie wiersza F. Kobryńczuka „Borsuk i niedźwiedź” połączone ze składaniem obrazka z części.
 18. Praca z Księgą zawodów – leśniczy. Rozmowa na temat pracy leśniczego. Omówienie ubioru.
 19. Rozwijanie sprawności plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Jesienią w parku.

Czas realizacji: 09.10. – 13.10.2017

 1. Słuchanie wiersza M. Greson-Dąbrowskiej połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi.
 2. „Dary jesieni” – segregowanie kasztanów i żołędzi. Umieszczenie napisu do czytania globalnego: park.
 3. Rozwijanie umiejętności łączenia owocu z liściem jednego gatunku drzewa.
 4. Kształtowanie pojęcia wysokości: wysokie, niskie.
 5. Rozpoznawanie za pomocą dotyku przedmiotów oraz okazów przyrodniczych, które można spotkać w parku.
 6. Słuchanie piosenki „Kasztanki” – zapoznanie ze słowami i melodią piosenki.
 7. Rozwijanie poczucia rytmu.
 8. Słuchanie baśni „Jarzębinka” J. Tajca. Udzielanie odpowiedzi na postawione pytania. Próba wysnucia morału baśni.
 9. Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Jarzębina”.
 10. Przeliczanie w zakresie dostępnym dziecku, utrwalenie pojęć: duży, mały.
 11. Omówienie obrazka przedstawiającego park jesienią. Ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia w budowaniu dłuższych wypowiedzi.
 12. Słuchanie opowiadanie H. Koszutskiej „Drzewko Maciusia” – poznanie wyglądu brzozy, jej charakterystycznych cech.
 13. Rozwijanie procesów myślowych: uogólnianie, porównywanie, analizowanie.
 14. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych.
 15. Doskonalenie sprawności fizycznej dzieci.
 16. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką.

Temat: Warzywa.

Czas realizacji: 02. – 06.10.2017

 1. „Nasze warzywa” – nazywanie ich i klasyfikowanie, określanie koloru, wielkości; wskazywanie części jadalnych roślin.
 2. Rozwijanie słownictwa, zmysłu dotyku i węchu.
 3. Zapoznanie z piosenką „Dary jesienie” J. Bernat.
 4. Słuchanie opowiadania „Co z sadu, co z ogrodu” I. Salach. Przypomnienie nazw drzew owocowych, rozumienie pojęć owoce i warzywa; rozmowa o tym, skąd pochodzą owoce i warzywa (sad, warzywniak, pole).
 5. Klasyfikowanie obrazków warzyw.
 6. Słuchanie wiersza „Zielony” M. Brykczyńskiego wdrażanie do uważnego słuchania, posługiwania się nazwami warzyw.
 7. Słuchanie wiersza „Pomidor” J. Brzechwy – wyszukiwanie warzyw czerwonym kolorze.
 8. Doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na szeregach i powtarzających się układach rytmicznych.
 9. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, nauka stosowania pojęć: najpierw, potem.
 10. Zapoznanie z opowiadaniem „Warzywa na straganie” O. Masiuk. Rysowanie po śladzie, nalepianie brakujących elementów obrazka.
 11. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 3, łączenie obrazu kropek z cyfrą. Zabawa matematyczna „Sprzedajemy fasolki”.
 12. Usprawnianie narządów mowy.
 13. Rozwijanie słuchu fonematycznego oraz ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała.
 14. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Owoce.

Czas realizacji: 25.09. – 29.09.2017

 1. Słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Jesienią, jesienią”.
 2. Spacer w pobliżu przedszkola - obserwacja drzew owocowych. Zwrócenie uwagi na charakterystyczny wygląd liści, gałęzi, kory.
 3. Rozmowa na temat prac wykonywanych w sadzie.
 4. Porządkowanie owoców rosnąco, malejąco – zabawa matematyczna: „Tup układa jabłka i gruszki”.
 5. Zbieranie owoców do kącika przyrody. Rozmowa na temat: „Dlaczego należy myć owoce”?
 6. Rozpoznawanie i nazywanie owoców za pomocą dotyku.
 7. Klasyfikowanie obrazków przedstawiających owoce.
 8. Różnicowanie tempa: wolno, szybko. Zabawy rytmiczne – „Wpadła gruszka”.
 9. Improwizacje ruchowe do muzyki „Owocowy taniec”.
 10. Rozwijanie pamięci wzrokowej – zabawa „Czego brakuje”?
 11. „Kto powie?” – przeliczanie w zakresie trzech; liczenie tego, czego nie widać (słowo) na podstawie wiersza M. Czerkawskiej.
 12. Kosz z owocami – rysowanie po śladzie. Wypychanie i nalepianie owoców w koszyku.
 13. Zabawy matematyczne „Owocowe drogi” – układanie rytmów.
 14. Rozpoznawanie owoców krajowych i zagranicznych.
 15. Słuchanie wiersza Z. Poletyło „Winogrona”. Poznanie sposobu powstawania rodzynek.
 16. Witaminowe szaszłyki – nakłuwanie owoców na wykałaczki.
 17. „Co jest w środku?” – zabawy badawcze. Oglądanie pestek owoców z wykorzystaniem szkła powiększającego.
 18. „Soki i smaki” – zabawa sensoryczna – posługiwanie się określeniami  dotyczącymi smaków.
 19. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką.

Temat: Ja i środowisko.
Czas realizacji:
18.09. – 22.09.2017

 1. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Koledzy”. Rozmowa na temat ulubionych zabaw dzieci.
 2. „Tablica dyżurów” – wprowadzenie prostych dyżurów pełnionych przez dzieci.
 3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
 4. Zabawa integracyjna – „Kto nam pomaga” z wykorzystaniem „Księgi zawodów” (policjant, strażak, ratownik medyczny).
 5. „W lusterku” – obserwacja swojej twarzy: nazywanie i wskazanie jej szczegółów.
 6. „Kostka emocji” – próba nazywania emocji.
 7. Poznanie różnych stanów emocjonalnych; uświadomienie dzieciom, że wszyscy ludzie odczuwają emocje.
 8. Swobodne improwizacje dzieci - „Taniec z chustą”.
 9. „Kino w łazience” – teatrzyk kukiełkowy inspirowany wierszem Chotomskiej.
 10. Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zęby; rozmowa o higienie jamy ustnej i leczeniu zębów.
 11. Wskazanie możliwości wtórnego wykorzystania odpadów.
 12. Wyjaśnienie pojęć: segregacja, recykling.
 13. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.
 14. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat - słuchanie wiersza Broniewskiego „Posłuchajcie mojej prośby”.
 15. Kształtowanie umiejętności dzielenia odpadów na papierowe, szklane i plastikowe.
 16. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką.

Copyright © 2017 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.