foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 09.12 - 13.12.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Grudniowe życzenia.

Termin realizacji: 09 – 13.12.2019

 1. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków.
 2. Poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów w Polsce min. Mazowsze, Podkarpacie, Kaszuby.
 3. Doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski.
 4. Doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości. Doskonalenie uważnego słuchania czytanego tekstu „Jak tu ślisko”
  Kasdepke; „Piracka skrzynia wujka Alfreda” M. Bennewicza.
 5. Rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem.
 6. Doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat.
 7. Wprowadzenie litery „L”, „l” na przykładzie wyrazu lalka. Wyróżnianie litery „l” w wyrazach.
 8. „L jak lalka” – doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa „lalka”, przeliczanie głosek i sylab. Rozwijanie sprawności językowej.
 9. Rozwijane kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.
 10. Wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 11. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez: tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2-3 cech); dodawanie w codziennych sytuacjach; posługiwanie się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej.
 12. Wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni.
 13. Rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu w zabawach muzyczno-ruchowych.
 14. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Grudniowe życzenia.

Termin realizacji: 02 – 06.12.2019

 • Stwarzanie sytuacji zachęcających dzieci do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się doświadczeniami i przeżyciami. Wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami. Swobodne wypowiadanie się na temat swoich marzeń i pragnień.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do przyjmowania i dawania prezentów. Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Ćwiczenia kształcące świadomość przestrzeni. Odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie.
 • Wskazywanie charakterystycznych cech postaci. Opisywanie osób.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści.
 • Integrowanie grupy podczas wspólnych występów. Rozwijanie w dzieciach poczucia bezpieczeństwa i zachęcanie do opanowania lęku przed nową sytuacją.
 • Zapoznanie graficznym zapisem cyfry 6 – Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
 • Podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach.
 • Zapoznanie ze spółgłoską „K, k” drukowaną i pisaną , małą i dużą, odszukiwanie litery w wyrazach, poznanie z  jej zapisem graficznym.
 • Czytanie globalne wyrazów związanych z tematyką tygodnia
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Utrwalanie piosenek i wierszy na przedstawienie mikołajkowe.

Temat: Kim będę, gdy dorosnę?

Termin realizacji: 25 – 29.11.2019

 1. Wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców, dziadków; tworzenie wspólnych doświadczeń.
 2. Utrwalenie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy; ich identyfikowanie i nazywanie.
 3. Wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego.
 4. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych .
 5. Doskonalenie uważnego słuchania czytanego tekstu „Żyto i chleb” Janczarskiego; „Krawcowa” H. Ożogowskiej, „Dźwięki” W. Próchniewicza.
 6. Rozwijanie słownika czynnego, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 7. Doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat.
 8. Wprowadzenie litery „R”, „r” na przykładzie wyrazu rysunek. Wyróżnianie litery „r” w wyrazach.
 9. Poszerzanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi.
 10. „R jak rysunek” – doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa „rysunek”, przeliczanie głosek i sylab. Rozwijanie sprawności językowej.
 11. Rozwijane kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.
 12. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez: klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru; mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią.
 13. Ćwiczenie narządów artykulacyjnych.
 14. Eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem.
 15. Wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych
 16. Rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu w zabawach muzyczno-ruchowych.
 17. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Zimno, coraz zimniej.

Termin realizacji: 18 – 22.11.2019

 • Stwarzanie sytuacji zachęcających dzieci do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się doświadczeniami i przeżyciami. Wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami.
 • Zapoznanie jak wybrane zwierzęta przygotowują się do zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).
 • Zwracanie uwagi na zmianę w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstości futra, piór.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt.
 • Poznawanie nazw wybranych ptaków, które odleciały do ciepłych krajów.
 • Poznanie nazw wybranych ptaków, które pozostały u nas na zimę.
 • Naśladowanie głosów wybranych ptaków.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania mapy świata, zaznaczanie biegunów na globusie, rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach.
 • Zabawy naśladowcze – naśladowanie zwierząt. Usprawnianie narządów mowy: warg i języka.
 • Zapoznanie graficznym zapisem cyfry 5 – Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. 
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
 • Zapoznanie ze spółgłoską „Y,y” drukowaną i pisaną , małą i dużą, odszukiwanie litery w wyrazach, poznanie z  jej zapisem graficznym.
 • Czytanie globalne wyrazów związanych z tematyką tygodnia
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Zwierzęta domowe.

Termin realizacji: 12 – 15.11.2019

 1. Samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł.
 2. Poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby).
 3. Kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi.
 4. Kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt.
 5. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez rozpoznawanie odgłosów zwierząt.
 6. Wprowadzenie litery „D”, „d” na przykładzie wyrazu deska. Wyróżnianie litery „d” w wyrazach.
 7. Poszerzanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi.
 8. „D jak deska” – doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa „deska”, przeliczanie głosek i sylab.
 9. Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową.
 10. Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania wiersza M. Strzałkowskiej „Szczeniak”.
 11. Rozwijanie słownika czynnego, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 12. Doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat.
 13. Przypomnienie na czym polega praca weterynarza.
 14. Wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza.
 15. Wprowadzenie cyfry i liczby 4.
 16. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez: tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów, odtwarzanie rytmów 3-4 elementowych słuchowo-ruchowych.
 17. Ćwiczenie narządów artykulacyjnych.
 18. Rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu w zabawach muzyczno-ruchowych.
 19. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.