foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat:  Dzień dziecka.

Termin realizacji:  01 – 05.06.2020

Poniedziałek: Nasze prawa i obowiązki.

Wtorek: Dzieci na świecie.

Środa: Z wizytą u moich rówieśników.

Czwartek: Nasze marzenia.

Piątek: Nasze zabawy.

W tym tygodniu:

 • Zapoznajemy się z prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie.
 • Będziemy zastanawiać się co łączy, a co różni dzieci na świecie, dlaczego niektóre dzieci są bardziej smutne od innych.
 • Rozmawiamy o dostępnych sposobach pomocy dzieciom z biednych rejonów świata.
 • Mówimy o marzeniach, zastawiając się nad tym co to są marzenia, czy są potrzebne i czy wszystkie się spełniają.
 • Wypowiadamy się na temat swoich ulubionych zabaw i zajęć. Poznajemy zabawy z różnych stron świata.
 • Słuchamy tekstów literackich i na ich podstawie rozmawiamy o własnych uczuciach i reagowaniu na nie.
 • Odczytujemy proste wyrazy związane z tematyką tygodnia. Utrwalamy poznane litery.
 • Rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez liczenie i przeliczanie w zakresie 20. Utrwalamy kształt liczb.
 • Słuchamy, śpiewamy piosenki związane z tematyką tygodnia.
 • Uczestniczymy w wielu zabawach teatralnych, pantomimicznych i darmowych.
 • Wykonujemy prace plastyczne i plastyczno- techniczne.

Temat:  Święto mamy i taty.

Termin realizacji:  25 – 29.05.2020

Poniedziałek: Mój tata.

Wtorek: Moja mama.

Środa: Brat i siostra.

Czwartek: Z rodzinką najlepiej.

Piątek: Piknik rodzinny.

W tym tygodniu:

 • porozmawiamy na temat rodziny, wymieniać jej członków;
 • zastanowimy się, z czym nam się kojarzy pojęcia: „mama”, „tata”; utrwalimy nazewnictwo związane z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.;
 • wzmocnimy poczucie przynależności do rodziny; opowiemy co lubimy robić z mamą, tatą, siostrą, bratem;
 • utrwalimy umiejętność opisywania postaci słowami, ruchem, gestem;
 • określimy głoski w nagłosie, wygłosie słów związanych z rodziną;
 • rozwiniemy kompetencje językowe poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi;
 • rozwiniemy percepcję wzrokową poprzez wyróżnienie elementów ilustracji z tła;
 • dzieci wysłuchają wierszy i opowiadań, porozmawiają na temat ich treści;
 • przypomnimy i utrwalimy poznane litery;
 • rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała, określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów; przeliczanie w zakresie 20;
 • wykonamy prace plastyczne związane z tematyką tygodnia
 • zapoznamy się z piosenkami „Mamo”, „Tata czarodziej”, „Zabiorę brata”, „Moja wesoła rodzinka”, „Dziękuję mamo, dziękuję tato”.

Temat:  Wrażenia i uczucia.

Termin realizacji:  18 – 22.05.2020

Poniedziałek: Uczymy się wyrażać uczucia.

Wtorek: W płaczu nie ma nic złego.

Środa: Oswajamy się z ciemnością.

Czwartek: Jak pozbyć się strachu?

Piątek: Muzyczne opowieści.

W tym tygodniu:

 • Rozmawiamy z dziećmi o emocjach i uczuciach. Dzieci próbują identyfikować, nazywać emocje i uczucia towarzyszące im podczas różnych aktywności oraz odczytywać emocje swoich kolegów i koleżanek.
 • Ćwiczymy odporność emocjonalną, sposoby reagowania podczas wygranej i przegranej. Próbujemy "oswoić" niektóre uczucia.
 • Utrwalamy informacje dotyczące akceptacji wszystkich uczuć oraz radzenia sobie z tymi, które są dla nich trudne.
 • Na podstawie opowiadania poznajemy znaczenie przysłowia "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"
 • Słuchamy tekstów literackich i na ich podstawie rozmawiamy o własnych uczuciach i reagowaniu na nie.
 • Odczytujemy proste wyrazy związane z tematyką tygodnia. Utrwalamy poznane litery.
 • Rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez liczenie i przeliczanie w zakresie 20. Utrwalamy kształt liczb.
 • Słuchamy, śpiewamy piosenki związane z tematyką tygodnia.
 • Uczestniczymy w wielu zabawach teatralnych, pantomimicznych i darmowych.
 • Próbujemy wyrazić swoje nastroje za pomocą środków muzycznych i plastycznych.
 • Wykonujemy prace plastyczne i plastyczno- techniczne.

Temat:  W krainie muzyki.

Termin realizacji:  11 – 15.05.2020

Poniedziałek: Instrumenty muzyczne.

Wtorek: Mała orkiestra.

Środa: Muzyka wokół nas.

Czwartek: Muzyka okolicznościowa.

Piątek: Jak dbać o słuch?

W tym tygodniu przenosimy się do krainy muzyki:

 • przypomnimy instrumenty muzyczne;
 • będziemy kształtować wrażliwość muzyczną poprzez eksperymentowanie z rytmemi dźwiękiem;
 • rozwiniemy zainteresowania dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty;
 • porozmawiamy o muzyce okolicznościowej – właściwej do tańca, do relaksu, na uroczystości, urodziny;
 • dzieci wysłuchają wierszy i opowiadań, porozmawiają na temat ich treści;
 • będziemy rozwijać słuch fonemowy poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych;
 • porozmawiamy jak dbać o słuch, o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za własne samopoczucie i zdrowie; zapoznamy się z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu;
 • przypomnimy i utrwalimy poznane litery;
 • wprowadzimy literę H, h na przykładzie wyrazu „harfa”; będziemy ją wysłuchiwać, wyszukiwać, nauczymy się kreślić po śladzie oraz pisać samodzielnie;
 • rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy, przeliczanie w zakresie 20;
 • wykonamy prace plastyczne związane z tematyką tygodnia.

Temat:  Tajemnice książek.

Termin realizacji:  04 – 08.05.2020

Poniedziałek: Moje ulubione książki

Wtorek: Jak powstaje papier?

Środa: Jak powstaje książka?

Czwartek: W księgarni

Piątek: Lubię czytać - biblioteka

W tym tygodniu:

 • Rozmawiamy z dziećmi o tym jakie miejsce zajmują książki w naszym życiu, do czego służą, jakie informację można w nich znaleźć.
 • Przypominamy dzieciom jak zachowujemy się w bibliotece.
 • Na podstawie filmów edukacyjnych oraz krótkich opowiadań dzieci poznają historię papieru i książki. Dowiadują się jak powstaje papier, kto tworzy książkę.
 • Przypominamy wybrane zawody.
 • Poznamy literę "F,f" - uczymy się ją pisać samodzielnie i po śladzie, układać jej kształt z różnych materiałów. Doskonalimy umiejętność określania głosek na początku, na końcu i w środku wybranych słów.
 • Odczytujemy proste wyrazy związane z tematyką tygodnia. Utrwalamy poznane litery.
 • Rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez liczenie i przeliczanie w zakresie 20. Doskonalimy umiejętności zapisywania działań arytmetycznych. Utrwalamy kształt liczb.
 • Dzieci słuchają tekstów literackich i rozmawiają na temat utworów.
 • Słuchamy, śpiewamy piosenki związane z tematyką tygodnia.
 • Czytamy książki dzieciom. Zachęcamy dzieci, aby to one opowiedziały nam znaną baśń czy bajkę albo wymyśliły własną.
 • Wykonujemy prace plastyczne i plastyczno- techniczne.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.