foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 19.02 - 23.02.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Kiedy patrzę w niebo

Czas realizacji: 19.02 – 02.03.2018

 1. Posługiwanie się określeniami dotyczącymi pór dnia.
 2. Usprawnianie syntezy sylabowej: „To lubię” – zabawa słuchowa.
 3. Doskonalenie i usprawnianie wymowy: „Usypianie Tupa” – zabawa ortofoniczna z elementem ruchu.
 4. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Sen zajączka” – rozmowa na podstawie treści.
 5. Uwrażliwienie na kierunek linii melodycznej „Dzień i noc” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 6. Poznanie wiadomości dotyczących Słońca i Księżyca.
 7. Rozwijanie pamięci słuchowej „Sen zajączka” – nauka wiersza na pamięć.
 8. Układanie i kontynuacja rytmów.
 9. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 10. Usprawnianie narządów mowy: „Start rakiety” – gimnastyka buzi i języka.
 11. Tworzenie pojęcia na podstawie definicji.
 12. Doskonalenie poczucia rytmu.
 13. Przypomnienie nazw planet.
 14. Poznanie zawodu astronauty i pilota.
 15. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy paluszkowe oraz wykonywanie prac plastycznych, plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: W dawnych czasach.

Czas realizacji: 12.02 – 16.02.2018

 1. Słuchanie opowiadania O. Masiuk „Prehistoryczny las”.
 2. Rozbudzanie wyobraźni i odczuć sensorycznych dzieci.
 3. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej: „Mały dinozaur” – zabawa dydaktyczna.
 4. Klasyfikowanie przedmiotów, porządkowanie zbiorów rosnąco – zabawy matematyczne.
 5. Rozwijanie szybkości i zwinności – zabawa bieżna.
 6. Usprawnianie mięśni grzbietu i nóg, ćwiczenie równowagi.
 7. Rozwijanie spostrzegawczości – odszukiwanie takich samych elementów na obrazka.
 8. Osłuchanie z piosenką „Dinozaury” – zabawa rytmiczno-ruchowa.
 9. Tworzenie pojęć na podstawie opisu.
 10. „Czarne i białe skarby” – badanie właściwości fizycznych węgla i soli.
 11. Rozmowa z dziećmi na podstawie ich doświadczeń „Do czego potrzebna jest sól”?
 12. Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci – „Wykopaliska”. Oglądanie ilustracji w księdze zawodów.
 13. Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy „Archeolog”. Rozmowa na temat zawodu archeologa, poszerzanie słownika czynnego dzieci.
 14. Kształtowanie sprawności manualnej poprzez zabawy paluszkowe oraz wykonywanie prac plastycznych, plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Zabawy w karnawale.

Czas realizacji: 05.02 – 09.02.2018

 1. Rozmowa na temat balu karnawałowego- co to jest, na czym polega.
 2. Rozwijanie umiejętności kolorowania według kodu.
 3. Usprawnianie narządów mowy: „Karnawałowa zabawa” – gimnastyka buzi i języka.
 4. Ćwiczenia grafomotoryczne – „Serpentyny i balony”.
 5. Rozwijanie wyobraźni dzieci – „Koto się schował pod pelerynką”?
 6. Wprowadzenie kroku walczyka – zabawy muzyczno-ruchowe.
 7. Układanie wzoru metrum trójdzielnego.
 8. Rozmowa na temat karnawałowych przysmaków. Budowanie krótkich, logicznych wypowiedzi.
 9. Tworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
 10. Tworzenie i porządkowanie zbiorów, porównywanie liczebności.
 11. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 12. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Spotkanie z bajką.

Czas realizacji: 29.01 – 02.02.2018

 1. Słuchanie wiersza „Bajeczka” D. Gellner. Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów literackich.
 2. Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na sygnale słownym – „Smok” zabawa rozwijająca koncentrację uwagi.
 3. Rozwijanie więzi społecznej w grupie – „Powitanka-rymowanka”.
 4. Budowanie i rozwijanie zdań, próby liczenia wyrazów w zdaniu.
 5. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej i sprawności grafomotorycznej – zabawy przy piosence „Chatka na kurzej nóżce”.
 6. Odtwarzanie prostego układu tanecznego.
 7. Kształtowanie sprawności dłoni i palców z wykorzystaniem wiersza M. Barańskiej „Pisarz pisze bajkę”.
 8. Tworzenie zbiorów 4-elementowych. Układanie według wzoru.
 9. Rozmowa na temat teatru, czym jest, kto w nim występuje.
 10. Poznanie zawodu aktora i tancerza.
 11. Rozwijanie głównych grup mięśniowych, kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 12. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Zima może być wesoła.

Czas realizacji: 22.01 – 26.01.2018

 1. Słuchanie piosenki „Bałwankowa rodzinka” – zabawa ilustracyjna przy piosence. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 2. Rozumienie pojęć: małe, większe, największe.
 3. Opowiadanie historyjki obrazkowej „Bałwanek”.
 4. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 5. Poznanie sprzętu zimowego. Globalne czytanie wyrazów: sanki, narty.
 6. Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej.
 7. Kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat. Rozwijanie mowy dzieci.
 8. Poznanie właściwych form zachowania podczas zabaw zimowych.
 9. Poznanie właściwości lodu. Wdrażanie do uważnego obserwowania doświadczeń. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
 10. Zapoznanie z zimowymi dyscyplinami sportowymi.
 11. Wzbogacenie słownika o wyrażenia związane z tematem sportów zimowych.
 12. Rozwijanie umiejętności wyrażania ruchem konkretnego zadania.
 13. Ćwiczenia spostrzegawczości i pamięci wzrokowej „Odszukaj różnice”.
 14. Słuchanie wiersza „Sanki” A. Maćkowiaka. Ilustrowanie wiersza ruchem.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.