foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 22.07 - 26.07.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat tygodnia: Kosmos - co to takiego ?

Czas realizacji: 11 - 15.03.2019

⦁ Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych.
⦁ Zapoznanie z planetami układu słonecznego nazywanie ich, porównywanie.
⦁ Wdrażanie do swojego rozumienia świat, zjawisk i rzeczy znajdujących się poza otoczeniem dzieci.
⦁ Rozwijanie umiejętności określani kierunków przedmiotów i wskazywania ich położenia względem własnej osoby.
⦁ Zapoznanie z zawodem astronom, astronauta 
⦁ Wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim (artykulacja, używanie form gramatycznych, stosowanie struktur logicznych w wypowiedziach).
⦁ Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji. 
⦁ Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu. 
⦁ Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich. 
⦁ Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania. 
⦁ Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i opowiadania na nie.
⦁ Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab. 
⦁ Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów. 
⦁ Rozwijanie inwencji twórczej. 
⦁ Rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych.
⦁ Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. 
⦁ Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.