foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 22.07 - 26.07.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat tygodnia: Wielkie talenty, ciekawe zawody.

Czas realizacji: 13 - 17.05.2019
 • Wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczeni, wyjaśnienie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód.
 • Dobieranie atrybutów do osób wykonujących określony zawód.
 • Odkrywanie wartości rozwijania swoich talentów.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • Układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy.
 • Rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności określania kierunków oraz ustalania położenia oznaczeń graficznych na planszy.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania. 
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów. 
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab. 
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych i muzycznych.
 • Rozwijanie inwencji twórczej. 
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami.
 • Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych
  i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia .

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.