foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 17 - 21.02 2020

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Dbamy o zdrowie.

Termin realizacji: 07 – 11.10.2019

 • Zwrócenie na dbanie o zdrowie poprzez ubieranie się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Zapoznanie z zawodem lekarza oraz stomatologa, dostrzeganie jego roli w dbaniu o zdrowie ludzi.
 • Nazywanie znanych chorób, określenie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia.
 • Uświadamianie wpływu ruchu na zdrowie.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Zwrócenie uwagi na niektóre czynniki wpływające na zdrowie (sen, ruch, higiena osobista, dobry nastrój, prawidłowe odżywianie).
 • Poznawanie schematu własnego ciała. Doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Oglądanie ilustracji przedstawiających szkielet człowieka.
 • Uczenie rozpoznawania i nazywania emocji swoich oraz innych osób. Przedstawienie kilku sposobów na rozładowanie napięcia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Czytanie globalne wyrazów związanych z tematyką tygodnia
 • Zapoznanie graficznym zapisem cyfry 2. Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. 
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych  i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Poznawanie, śpiewanie piosenek związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.