foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 09 - 13.03 2020

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Zwierzęta domowe.

Termin realizacji: 12 – 15.11.2019

 1. Samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł.
 2. Poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby).
 3. Kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi.
 4. Kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt.
 5. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez rozpoznawanie odgłosów zwierząt.
 6. Wprowadzenie litery „D”, „d” na przykładzie wyrazu deska. Wyróżnianie litery „d” w wyrazach.
 7. Poszerzanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi.
 8. „D jak deska” – doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa „deska”, przeliczanie głosek i sylab.
 9. Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową.
 10. Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania wiersza M. Strzałkowskiej „Szczeniak”.
 11. Rozwijanie słownika czynnego, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 12. Doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat.
 13. Przypomnienie na czym polega praca weterynarza.
 14. Wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza.
 15. Wprowadzenie cyfry i liczby 4.
 16. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez: tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów, odtwarzanie rytmów 3-4 elementowych słuchowo-ruchowych.
 17. Ćwiczenie narządów artykulacyjnych.
 18. Rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu w zabawach muzyczno-ruchowych.
 19. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.