foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat:  Bale, bale w karnawale.

Termin realizacji: 17 – 21.02.2020

 1. Poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych.
 2. Podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych.
 3. Poszerzanie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie.
 4. Utrwalenie informacji o pracy krawcowej, szewca.
 5. Doskonalenie uważnego słuchania czytanego tekstu „Kaczki” J. Brzechwy.
 6. Rozwijanie umiejętności odczytywania kodów według instrukcji, rozwijanie sprawności językowej, tworzenie wyrazów pokrewnych. Wprowadzenie litery „N”, „n” na przykładzie wyrazu „noga”. Wyróżnianie litery „n” w wyrazach.
 7. „N jak noga” – doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa „noga”, przeliczanie głosek i sylab. Rozwijanie sprawności językowej.
 8. Rozwijane kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.
 9. Wprowadzenie liczby 10 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym, poznanie zapisu liczby.
 10. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez: porównywanie liczebności zbiorów, definiowanie zbiorów.
 11. Uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru.
 12. Rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu w zabawach muzyczno-ruchowych.
 13. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.