foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Święto mamy i taty.

Termin realizacji: 25 – 29.05.2020

 1. Dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka;
 2. Swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie przeciwieństw;
 3. Rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców;
 4. Podawanie nazw członków rodziny;
 5. Zauważanie fizycznych podobieństw;
 6. Ukazanie codziennych obowiązków domowych oraz zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach;
 7. Zachęcanie do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich;
 8. Zachęcanie do tworzenia prac plastycznych.

Temat: Wrażenia i uczucia.

Termin realizacji: 18 – 22.05.2020

 1. Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.
 2. Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
 3. Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem.
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii.
 5. Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem.
 6. Doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek.
 7. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie.
 8. Rozpoznawanie nastrojów muzycznych.
 9. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę.
 10. Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec.

Temat: W krainie muzyki.

Termin realizacji: 11 – 15.05.2020

 1. Reagowanie ruchem na zmianę tempa;
 2. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
 3. Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi;
 4. Reagowanie na umówiony sygnał.
 5. Rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody oraz zachęcenie do odpoczynku na łonie natury;
 6. Poznanie zawodu dyrygenta;
 7. Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiązywania zagadek słuchowych;
 8. Zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych;
 9. Wykonanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Polska to mój dom.

Termin realizacji: 04 – 08.05.2020

 1. Doskonalenie umiejętności liczenia;
 2. Kształtowanie przynależności do rodziny;
 3. Kształtowanie tożsamości narodowej;
 4. Jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska;
 5. Budzenie przywiązania do swojego kraju;
 6. Poznanie symbolów narodowych – flagi i godła;
 7. Wykonanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Tajemnice książek.

Termin realizacji: 27 – 30.04.2020

 1. Kształtowanie u dziecka umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek;
 2. Rozbudzanie ciekawości badawczej – sprawdzanie różnych faktur papieru;
 3. Rozwijanie zainteresowania książkami;
 4. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu;
 5. Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń;
 6. Doskonalenie umiejętności liczenia;
 7. Zapoznanie z pracą sprzedawcy w księgarni;
 8. Poznanie określeń: okładka, strona, kartka, księgarnia;
 9. Rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej);
 10. Ukazanie różnorodności tematycznej książek;
 11. Wykonanie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.