foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 09 - 13.03 2020

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Termin realizacji: 30.03 – 03.04.2020

 1. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka.
 2. Wspólna nauka piosenki „Trzy kurki”.
 3. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów.
 4. Zapoznanie z nazwami buda, stajnia, kurnik.
 5. Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa.
 6. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich.
 7. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych: koń-źrebak, krowa-cielak, świnia-prosiak, kura-kurczak.
 8. Kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych.
 9. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt.
 10. Łączenie w pary zwierząt i ich przysmaków.
 11. Porównywanie liczebności zbiorów.
 12. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Witaj wiosno!

Termin realizacji: 23 – 27.03.2020

 1. Dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny.
 2. Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki.
 3. Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów.
 4. Wykonanie postaci Wiosny z jej atrybutami.
 5. Rozwijanie ekspresji plastycznej.
 6. Wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie.
 7. Praca plastyczna zgodna z tematem tygodnia.

Temat: Porządki w ogrodzie.

Termin realizacji: 09 – 13.03.2020

 1. Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu.
 2. Zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu.
 3. Rozwijanie ekspresji plastycznej – malowanie dużych powierzchni.
 4. Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów oraz podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu.
 5. Przeliczanie w granicach możliwości dzieci.
 6. Wyjaśnienie pojęcia: sianie oraz praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenne czynności w ogrodzie.
 7. Poznanie różnych roślin cebulkowych.
 8. Poznanie etapów sadzenia cebuli oraz dostrzeganie różnicy między sianiem a sadzeniem.
 9. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy.
 10. Kształtowanie prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia i oddychania.
 11. Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematem przewodnim tygodnia.

Temat: W marcu jak w garncu.

Termin realizacji: 02 – 06.03.2020

 1. Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia oraz posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
 2. Poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu.
 3. Dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.
 4. Poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą oraz utrwalenie pojęć: unosić się i opadać.
 5. Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia.
 6. Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie a także odpowiedzialności za nie.
 7. Rozumienie wyrażenia kalendarz pogody.
 8. Rozumienie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
 9. Posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne oraz nabywanie umiejętności formułowania poleceń – zabawa „Ciepło-Zimno”.
 10. Kształtowanie dużej motoryki i zwiększanie pojemności życiowej płuc.
 11. Wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Wynalazki.

Termin realizacji: 24 – 29.02.2020

 1. Zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów.
 2. Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.
 3. Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się – wzywanie pomocy w górach.
 4. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają.
 5. Skonstruowanie telefonów ze sznurka i plastikowych kubków.
 6. Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
 7. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości oraz rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.
 8. Zapoznanie z historią żarówki.
 9. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości podczas tworzenia kukiełek do teatru cieni i zabaw teatralnych.
 10. Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację i wyszukiwanie brakujących elementów.
 11. Ćwiczenia grafomotoryczne oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.