foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 16.09 - 20.09.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesteśmy bezpieczni.

Termin realizacji: 16 – 20.09.2019

 1. Rozwijanie orientacji w przestrzeni; konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków; rozwijanie sprawności fizycznej.
 2. Zapoznanie z pracą policjanta jako osoby; która dba o nasze bezpieczeństwo; poznanie znaków drogowych; poznanie zasad bezpieczeństwa na drodze.
 3. Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię; układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych.
 4. Rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło; rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
 5. Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej; rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.

Temat: Wakacyjne wspomnienia.

Termin realizacji: 09 – 13.09.2019

 1. Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów według rodzajów.
 2. Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami; kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali; budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
 3. Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę; zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.
 4. Rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.
 5. Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego

Temat: W przedszkolu!

Termin realizacji: 02 – 06.09.2019

 1. Integracja grupy; wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach; przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.
 2. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu; omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; poznanie rozkładu pomieszczeń w przedszkolu.
 3. Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb; kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych oraz ich rozpoznawanie.
 4. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie; rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok.
 5. Kształtowanie odpowiednich nawyków higienicznych; zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.