foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Baśnie, bajki, legendy.

Termin realizacji: 03 – 07.02.2020

  1. Rozwijanie zainteresowania książką oraz wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej przez nauczyciela;
  2. Wypowiadanie się na temat książki przyniesionej do przedszkola – budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia;
  3. Rozpoznawanie i podawanie imion/nazw bohaterów znanych bajek a także odróżnianie dobra od zła.
  4. Wspólne tworzenie bajki oraz rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej;
  5. Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki;
  6. Dobieranie charakterystycznych elementów do bajkowych postaci;
  7. Wcielanie się w role poznanych bohaterów;
  8. Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.