Temat: Wynalazki.

Termin realizacji: 24 – 29.02.2020

 1. Zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów.
 2. Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.
 3. Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się – wzywanie pomocy w górach.
 4. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają.
 5. Skonstruowanie telefonów ze sznurka i plastikowych kubków.
 6. Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
 7. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości oraz rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.
 8. Zapoznanie z historią żarówki.
 9. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości podczas tworzenia kukiełek do teatru cieni i zabaw teatralnych.
 10. Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację i wyszukiwanie brakujących elementów.
 11. Ćwiczenia grafomotoryczne oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy.