Temat: W marcu jak w garncu.

Termin realizacji: 02 – 06.03.2020

  1. Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia oraz posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
  2. Poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu.
  3. Dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.
  4. Poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą oraz utrwalenie pojęć: unosić się i opadać.
  5. Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia.
  6. Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie a także odpowiedzialności za nie.
  7. Rozumienie wyrażenia kalendarz pogody.
  8. Rozumienie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
  9. Posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne oraz nabywanie umiejętności formułowania poleceń – zabawa „Ciepło-Zimno”.
  10. Kształtowanie dużej motoryki i zwiększanie pojemności życiowej płuc.
  11. Wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.