Temat: Porządki w ogrodzie.

Termin realizacji: 09 – 13.03.2020

 1. Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu.
 2. Zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu.
 3. Rozwijanie ekspresji plastycznej – malowanie dużych powierzchni.
 4. Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów oraz podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu.
 5. Przeliczanie w granicach możliwości dzieci.
 6. Wyjaśnienie pojęcia: sianie oraz praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenne czynności w ogrodzie.
 7. Poznanie różnych roślin cebulkowych.
 8. Poznanie etapów sadzenia cebuli oraz dostrzeganie różnicy między sianiem a sadzeniem.
 9. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy.
 10. Kształtowanie prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia i oddychania.
 11. Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematem przewodnim tygodnia.