Temat: Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Termin realizacji: 30.03 – 03.04.2020

 1. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka.
 2. Wspólna nauka piosenki „Trzy kurki”.
 3. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów.
 4. Zapoznanie z nazwami buda, stajnia, kurnik.
 5. Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa.
 6. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich.
 7. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych: koń-źrebak, krowa-cielak, świnia-prosiak, kura-kurczak.
 8. Kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych.
 9. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt.
 10. Łączenie w pary zwierząt i ich przysmaków.
 11. Porównywanie liczebności zbiorów.
 12. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.