foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Dbamy o naszą planetę.

Termin realizacji: 20 – 24.04.2020

  1. Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu;
  2. Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech;
  3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę;
  4. Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody;
  5. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;
  6. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej;
  7. Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń;
  8. Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie;
  9. Wdrażanie do utrzymywania porządku;
  10. Wykonanie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.