foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wrażenia i uczucia.

Termin realizacji: 18 – 22.05.2020

  1. Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.
  2. Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
  3. Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem.
  4. Kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii.
  5. Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem.
  6. Doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek.
  7. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie.
  8. Rozpoznawanie nastrojów muzycznych.
  9. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę.
  10. Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.