foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Porządki w ogrodzie.

Termin realizacji: 09 – 13.03.2020

 1. Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu.
 2. Zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu.
 3. Rozwijanie ekspresji plastycznej – malowanie dużych powierzchni.
 4. Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów oraz podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu.
 5. Przeliczanie w granicach możliwości dzieci.
 6. Wyjaśnienie pojęcia: sianie oraz praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenne czynności w ogrodzie.
 7. Poznanie różnych roślin cebulkowych.
 8. Poznanie etapów sadzenia cebuli oraz dostrzeganie różnicy między sianiem a sadzeniem.
 9. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy.
 10. Kształtowanie prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia i oddychania.
 11. Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematem przewodnim tygodnia.

Temat: W marcu jak w garncu.

Termin realizacji: 02 – 06.03.2020

 1. Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia oraz posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
 2. Poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu.
 3. Dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.
 4. Poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą oraz utrwalenie pojęć: unosić się i opadać.
 5. Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia.
 6. Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie a także odpowiedzialności za nie.
 7. Rozumienie wyrażenia kalendarz pogody.
 8. Rozumienie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
 9. Posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne oraz nabywanie umiejętności formułowania poleceń – zabawa „Ciepło-Zimno”.
 10. Kształtowanie dużej motoryki i zwiększanie pojemności życiowej płuc.
 11. Wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Wynalazki.

Termin realizacji: 24 – 29.02.2020

 1. Zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów.
 2. Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.
 3. Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się – wzywanie pomocy w górach.
 4. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają.
 5. Skonstruowanie telefonów ze sznurka i plastikowych kubków.
 6. Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
 7. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości oraz rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.
 8. Zapoznanie z historią żarówki.
 9. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości podczas tworzenia kukiełek do teatru cieni i zabaw teatralnych.
 10. Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację i wyszukiwanie brakujących elementów.
 11. Ćwiczenia grafomotoryczne oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Temat: W dawnych czasach.

Termin realizacji: 17 – 21.02.2020

 1. Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz rozwijanie ekspresji plastycznej.
 2. Oglądanie książek z dinozaurami.
 3. Zabawa badawcza – poznanie fizycznych właściwości węgla oraz rysowanie węglem.
 4. Poznanie i określanie właściwości soli oraz kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zabaw badawczych – zmiany nieodwracalne.
 5. Rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych a także podawanie nazw czynności i nastrojów przedstawionych na obrazkach.
 6. Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
 7. Poznanie życia jaskiniowców.
 8. Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
 9. Uczestnictwo w zabawie badawczej – rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem a także prowadzenie obserwacji.

Temat: Bale, bale w karnawale.

Termin realizacji: 10 – 14.02.2020

 1. Rozumienie pojęcia karnawał;
 2. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy;
 3. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4 oraz poszerzanie zakresu liczenia;
 4. Poznanie pracy fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoriów, które są mu potrzebne;
 5. Podawanie nazw strojów balowych a także rozwijanie pomysłowości i wyobraźni – wykonanie maski karnawałowej;
 6. Kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał oraz zwrócenie uwagi na estetyczny sposób poruszania się;
 7. Posługiwanie się pojęciami: serpentyna, girlanda, konfetti;
 8. Rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor;

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.