foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Baśnie, bajki, legendy.

Termin realizacji: 03 – 07.02.2020

 1. Rozwijanie zainteresowania książką oraz wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej przez nauczyciela;
 2. Wypowiadanie się na temat książki przyniesionej do przedszkola – budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia;
 3. Rozpoznawanie i podawanie imion/nazw bohaterów znanych bajek a także odróżnianie dobra od zła.
 4. Wspólne tworzenie bajki oraz rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej;
 5. Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki;
 6. Dobieranie charakterystycznych elementów do bajkowych postaci;
 7. Wcielanie się w role poznanych bohaterów;
 8. Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.

Temat: Zimowe mistrzostwa sportowe.

Termin realizacji: 27 – 31.01.2020

 1. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych a także kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
 2. Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 3. Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą oraz postrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
 4. Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
 5. Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych.
 6. Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
 7. Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych oraz posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.

Temat: Święto babci i dziadka.

Termin realizacji: 20 – 24.01.2020

 1. Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.
 2. Usprawnianie motoryki małej – zabawy paluszkowe.
 3. Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci a także rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
 4. Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie.
 5. Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.

Temat: Co można robić zimą?

Termin realizacji: 13 – 17.01.2020

 1. Eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu oraz posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki;
 2. Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru oraz określanie cech zimowej pogody;
 3. Rozumienie zwrotów: unoszą się-lecą do góry, opadają-lecą na dół, wirują-kręcą się wkoło;
 4. Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach a także identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocji;
 5. Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu a także posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty;
 6. Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu-hartowanie a także porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów pary.

Temat: Witamy Nowy Rok.

Termin realizacji: 07 – 10.01.2020

 1. Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku a także rozumienie konieczności zabezpieczenia się przed mrozem;
 2. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej) oraz posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych;
 3. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe oraz rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych;
 4. Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia oraz kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 5. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci a także kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.