foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Świąteczne tradycje.

Termin realizacji: 16 – 20.12.2019

 1. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej a także poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń.
 2. Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie a także identyfikowanie i określanie własnych emocji.
 3. Eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi oraz doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów.
 4. Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – potrawy wigilijne oraz wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.
 5. Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – dodatkowe nakrycie.
 6. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej a także czerpanie radości ze wspólnej zabawy oraz zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym.

Temat: Święta za pasem.

Termin realizacji: 09 – 13.12.2019

 1. Nauka wykonywania czynności porządkowych - pomoc w pracach domowych oraz kształtowanie postawy gotowości do pomagania.
 2. Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie poczucia estetyki a także doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.
 3. Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki oraz dostrzeganie regularności a także odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.
 4. Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – pieczenie pierniczków oraz rozwijanie zmysłów dotyku i węchu.
 5. Rozwijanie ekspresji ruchowej oraz wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie podczas wspólnego ubierania choinki a także rozumienie określeń na górze, na dole, wysoko, nisko.

Temat: Kim będę gdy dorosnę.

Termin realizacji: 02 – 06.12.2019

 1. Zapoznanie z pracą kucharza – poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu.
 2. Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję wzrokową i słuchową.
 3. Poznanie pracy krawca – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych przyborów.
 4. Nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami dłuższy, krótszy oraz zachęcanie do porównywania przez odmierzanie.
 5. Zapoznanie z pracą malarza wnętrz (pokojowego) i artysty.
 6. Zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów codziennego użytku a także wdrażanie do współdziałania w grupie.
 7. Rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne.
 8. Kształtowanie myślenia logicznego a także wnioskowania poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących różnorodnych zawodów.

Temat: Grudniowe życzenia.

Termin realizacji: 25 – 29.11.2019

 1. Wspólne świętowania Dnia Pluszowego Misia.
 2. Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.
 3. Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia oraz usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary.
 4. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej oraz kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego – opowiadanie historyjki obrazkowej.
 5. Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy oraz porządkowanie obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących.
 6. Kształtowanie poczucia empatii i troski.
 7. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej, czerpanie radości ze wspólnej zabawy oraz zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym.

Temat: Zimno, coraz zimniej.

Termin realizacji: 18 – 22.11.2019

 1. Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych.
 2. Utrwalanie nazw zwierząt oraz wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)
 3. Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywanie liczebności zbiorów.
 4. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę) oraz rozwijanie sprawności manualnej.
 5. Powiązanie opisu słownego z treścią obrazka a także ćwiczenie mięśni narządów mowy na wyrazach dźwiękonaśladowczych.
 6. Poznawanie różnych materiałów oraz rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych.
 7. Posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki.
 8. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej.
 9. Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego oraz poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.