foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Zwierzęta domowe.

Termin realizacji: 12 – 15.11.2019

 1. Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy.
 2. Liczenie w dostępnym zakresie.
 3. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz próby opisywania wyglądu zwierzęcia.
 4. Rozwój mowy a także zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych.
 5. Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami, rozumienie słowa opiekun a także doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 6. Identyfikowanie i określanie własnych emocji a także radzenie sobie ze smutkiem i stresem oraz rozwijanie empatii.
 7. Interpretowanie muzyki poprzez ruch, doskonalenie umiejętności śpiewu oraz rozwijanie umiejętności rysowania.
 8. Grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość oraz przeliczanie w zakresie 1-3.
 9. Wzmacnianie mięśni grzbietu a także zapoznanie z pracą weterynarza oraz doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych.
 10. Usprawnianie narządów mowy poprzez zabawy naśladowcze oparte na głoskach.

Temat: Jesienna pogoda.

Termin realizacji: 04 – 08.11.2019

 1. Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie a także obdarzenie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy.
 2. Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni oraz próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach.
 3. Rozwijanie umiejętności językowych oraz zachęcenie do zabaw słowotwórczych.
 4. Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur, rozwijanie wyobraźni a także tworzenie deszczu przez eksperymentowanie.
 5. Dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów oraz grupowanie elementów według wielkości.
 6. Utrwalanie nawyku oddychania prawidłowym torem oddechowym przy tworzeniu pracy plastycznej a także ćwiczenia narządów mowy.
 7. Wzmacnianie mięśni kręgosłupa.
 8. Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń oraz używanie określeń: na początku, potem, na końcu. Utrwalanie nazw ubrań.

Temat: Listopadowe wspomnienia.

Termin realizacji: 28 – 31.10.2019

 1. Podawanie nazw członków rodziny.
 2. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę oraz zachęcanie dzieci do rozmów z rodzicami na temat ich ulubionych zabaw i zabawek z dzieciństwa.
 3. Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych oraz kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
 4. Posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy oraz kształtowanie umiejętności dokonywanie analizy i syntezy słuchowej imion.

Temat: Dbamy o zdrowie.

Termin realizacji: 21 – 25.10.2019

 1. Rozwijanie kompetencji językowych oraz poszerzanie słownika dzieci na podstawie pojęć nadrzędnych.
 2. Rozumienie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie.
 3. Zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry a także kształtowanie prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza. Zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim.
 4. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych a także rozpoznawanie i podawanie nazw garderoby i klasyfikacja ubrań.
 5. Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym oraz przelicznie w zakresie 1-3 a także określanie, ile jest elementów.
 6. Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka.
 7. Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia oraz zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Temat: Zabawy na jesienne wieczory.

Termin realizacji: 14 – 18.10.2019

 1. Nabywanie odwagi w malowaniu ręką oraz utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych.
 2. Doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce oraz kształcenie słuchu i poczucia rytmu.
 3. Wdrażanie do umiejętności korzystania z plasteliny a także doskonalenie sprawności manualnej.
 4. Próby odgrywania różnych scen z życia za pomocą kukiełek (inicjowanie zabaw teatralnych).
 5. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy a także nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.