foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Dbamy o naszą planetę.

Termin realizacji: 20 – 24.04.2020

 1. Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu;
 2. Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech;
 3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę;
 4. Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody;
 5. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;
 6. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej;
 7. Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń;
 8. Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie;
 9. Wdrażanie do utrzymywania porządku;
 10. Wykonanie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Praca rolnika.

Termin realizacji: 14 – 17.04.2020

 1. Poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi.
 2. Poznanie cyklu rozwoju roślin oraz ich pielęgnowania.
 3. Wiązanie opisu słownego z obrazkiem.
 4. Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń połączone z używaniem określeń: na początku, potem, na końcu.
 5. Porównywanie liczebności zbiorów oraz odwzorowywanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych.
 6. Rozwijanie motoryki małej.
 7. Zapoznanie z wyglądem i nazwami pojazdów.
 8. Wzmacnianie mięśni grzbietu.
 9. Poznanie produktów, które powstają z mleka.
 10. Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia.
 11. Wykonanie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Zdjęcia- prace domowe "Misiów"

Temat: Wielkanoc.

Termin realizacji: 06 – 10.04.2020

 1. Wzmacnianie więzi rodzinnych;
 2. Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą;
 3. Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą;
 4. Poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka.
 5. Łączenie opisu słownego z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek.
 6. Poznanie tradycji święcenia pokarmów;
 7. Przybliżenie dzieciom tradycji malowania jajek;
 8. Budowanie wypowiedzi na temat świątecznych potraw – praca z obrazkiem;
 9. Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Zdjęcia- prace domowe "Misiów"

Temat: Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Termin realizacji: 30.03 – 03.04.2020

 1. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka.
 2. Wspólna nauka piosenki „Trzy kurki”.
 3. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów.
 4. Zapoznanie z nazwami buda, stajnia, kurnik.
 5. Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa.
 6. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich.
 7. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych: koń-źrebak, krowa-cielak, świnia-prosiak, kura-kurczak.
 8. Kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych.
 9. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt.
 10. Łączenie w pary zwierząt i ich przysmaków.
 11. Porównywanie liczebności zbiorów.
 12. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Witaj wiosno!

Termin realizacji: 23 – 27.03.2020

 1. Dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny.
 2. Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki.
 3. Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów.
 4. Wykonanie postaci Wiosny z jej atrybutami.
 5. Rozwijanie ekspresji plastycznej.
 6. Wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie.
 7. Praca plastyczna zgodna z tematem tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.