foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 18 - 22.02.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: W teatrze.

Termin realizacji: 11 – 15.02.2019

 • Wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim (artykulacja, używanie form gramatycznych, stosowanie struktur logicznych w wypowiedziach).
 • Odróżnianie świata fikcji od realnej rzeczywistości.
 • Zapoznanie z zawodem aktor, reżyser, scenograf, scenarzysta.
 • Rozwijanie umiejętności odgrywania ról pantomimicznych.
 • Wcielanie się w różne role, odgrywanie scenek sytuacyjnych.
 • Przypomnienie zachowania się w miejscach publicznych.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
 • Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i opowiadania na nie.
 • Zapoznanie ze spółgłoską „W, w” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie litery „W” „w” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Podaje słowa rozpoczynające się głoslą ,,w”.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab, głoskowanie.
 • Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów.
 • Rozwijanie inwencji twórczej. .
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia

Temat: Wśród malarzy i rzeźbiarzy.

Termin realizacji: 04 – 08.02.2019

 1. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie artystycznym – zapoznanie ze znaczeniem słowa ,,dzieła sztuki”.
 2. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami. Układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek.
 3. Porównywanie dzieł sztuki. Używanie pojęć kierunkowych, jak:,, u góry”, ,,po lewej stronie”, ,,przed”, ,,za”, ,,obok”, ,,powyżej”, ,,poniżej”.
 4. Wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.
 5. Kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej.
 6. Wprowadzenie głoski „s” – litery „S”, „s”. Nauka pisania litery po śladzie a następnie samodzielnie.
 7. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter.
 8. Rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab, krótkich wyrazów i zdań.
 9. Odczytywanie treści obrazów, wyodrębnianie i nazywanie ich elementów, wyjaśnianie ich znaczenia i przesłania.
 10. Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabaw.
 11. Klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów.
 12. Określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów.
 13. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-10.
 14. Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.
 15. Wyjaśnienie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.
 16. Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.
 17. Wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób.
 18. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 19. Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach.
 20. Wykonanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: W krainie muzyki.

Termin realizacji: 28.01 – 01.02.2019

 1. Nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków.
  • Poznawanie różnych rodzajów muzyki.
  • Słuchanie muzyki klasycznej.
  • Poznanie wybranych kompozytorów.
 2. Poznawanie różnych form tańca.
 3. Doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach.
 4. Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
 5. Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
 6. Ćwiczenia przygotowujące do pisania.
 7. Zapoznanie ze spółgłoską „R, r” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie litery „R” „r” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Nauka głoskowania. Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach.
 8. Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów.
 9. Rozwijanie inwencji twórczej.
 10. Zapoznanie z zapisem graficznym liczby 10.
 11. Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby.
 12. Rozwijanie sprawności manualnej. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat tygodnia: Zimowa olimpiada przedszkolaków.

Czas realizacji: 14 - 18.01.2019
 1. Budowanie czynnego i biernego słownika dzieci – stosowanie nazw dyscyplin sportowych i zabaw zimowych. Poznanie zasad właściwego odżywiania oraz znaczenie ruchu dla zdrowia.
 2. Poznanie obrazu graficznego głoski „c” – litery „C”, „c”. Wdrażanie do pisania liter, czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter.
 3. Poznanie obrazu graficznego liczby „0”. Nauka pisania cyfry.
 4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9.
 5. Przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów.
 6. Segregowanie, klasyfikowanie, przedmiotów (rekwizytów, przyborów) według podanego kryterium.
 7. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo.
 8. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
 9. Wdrażanie do zdrowego stylu życia (dobór stroju, aktywność, właściwe odżywianie) .
 10. Uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy.
 11. Wdrażanie do wyrażania emocji w trakcie zabaw na świeżym powietrzu.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
 13. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat tygodnia: Z pamiętnika babci i dziadka.

Czas realizacji: 07 - 11.01.2019
 1. ,, Z babcią nigdy się nie nudzę” - opowieści przedszkolaków o swoich babciach i dziadkach – dlaczego są tak ważnymi dla nich osobami na podstawie przyniesionych fotografii.
 2. Rozpoznaje i nazywa dotychczasowo poznane litery. Odczytuje wyrazy z poznanych liter.
 3. Poznanie litery ,,n” , ,,N”. Nauka pisania litery.
 4. Stosuje określenia związane z umiejscowieniem zdarzeń typu : przedtem, potem, najpierw, następnie.
 5. Porównuje liczebność zbiorów, licząc i działając na konkretach.
 6. Bierze udział w przygotowaniach i przebiegu imprezy organizowanej z okazji Dnia Babci i Dziadzia.
 7. Przygotowujemy podarki dla najukochańszych dziadków – czerpanie radości z robienia niespodzianek innym.
 8. Rysowanie szlaczków w liniaturze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania.
 9. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
 10. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.