foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 18.06 - 22.06.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat tygodnia: Kolory lata.

Czas realizacji: 18 – 22.06.2018

 1. ,,Co ma żółty kolor?”- rozmowa z dziećmi. Tworzenie pojęcia na podstawie definicji, rozwijanie myślenia logicznego dzieci, poszerzanie słownika czynnego o pojęcie
 2. ,,Zegar słoneczny” - prowadzenie do zapoznania się z dawnymi sposobami odmierzania czasu
 3. Piosenka ,,Kolorowe lato” - utrwalanie utworu. Rozwijanie pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej dzieci.
 4. ,,Gramy w zielone” – rozmowa na temat wiersza W. Broniewskiego. Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci.
  ,,Wyścig żab – zabawa ruchowa z elementem skoku. Rozwijanie skoczności i koordynacji ruchowej dzieci.
 5. ,,Obserwacja letniego nieba” – rozwijanie zainteresowania pogodą.,, Żaglówki ” – zabawa oddechowa. Wydłużanie fazy wydechowej, świadome wykorzystywanie toru oddechowego.
 6. ,,Szukamy koloru niebieskiego” - rozmowa z dziećmi. Poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy odcieni koloru niebieskiego: błękitny, granatowy turkusowy.
  ,,Lecimy z wiatrem” – zabawa ruchowa.
 7. ,,Kolorowe zagadki” – układanie zagadek. Doskonalenie umiejętności tworzenia definicji na podstawie pojęcia.
 8. ,,Ile czereśni mamy w koszyku?” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania oraz posługiwanie się kartonikami z kropkami do podpisywania liczebności zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
 9. ,,Tęcza” – rozmowa z dziećmi na temat wiersza W. Słobodnika. Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności komunikatywnego wyrażania swoich myśli.
 10. ,,Dzień Taty” – rozmowa z dziećmi na temat ulubionego spędzania czasu ze swoim tatą. Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się i wyrażania własnych myśli.
 11. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 13. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.
 
Temat tygodnia: Wakacje tuż-tuż...
 
Czas realizacji: 11 - 15.06.2018
 
1. Polskie krajobrazy - dostrzeganie charakterystycznych elementów różnych krajobrazów.
2. Góry- rozmowa na podstawie wiersza J. Porazińskiej. Poznawanie regionów Polski.
3. Tropimy głoskę "h"  - zabawy słuchowe.
4. Mieszkańcy jezior - rozwiązywanie zagadek.
5. Nad morzem - rozmowa na temat wiersza D. Wawilow. Wieloryb i rybki - zabawa z chustą animacyjna.
6. Łódka- układanka origami. Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wykonywania czynności według wzoru.
7. "Piosenka do walizek i plecaków" - zabawy przy piosence.
8. Memory matematyczne - zabawa dydaktyczna.
9. "Rzeczka" słuchanie wiersza J.Tuwima, rozmowa na temat wiersza. Analiza i synteza słuchowa słów rzeka, woda, ryba.
10. "Żeby kózka nie skakała..." zabawy rytmiczne z przysłowiem.
11. Zabawy dydaktyczne związane z tematyka tygodnia.
12. Wykonywanie prac plastycznych dotyczących omawianych tematów.

Temat: Dzień Dziecka.

Czas realizacji: 04 -08.06.2018

 1. ,,Umiem czytać” – zabawa dydaktyczna. Przeprowadzenie analizy i syntezy wzrokowej. Próby odczytywania tekstu literowo – obrazkowego.
 2. ,, Emocje ” - rozpoznawanie i podawanie nazw emocji: radość, złość, smutek, zdziwienie. Uświadomienie dzieciom prawa do wyrażania emocji oraz faktu, że emocje odczuwamy wszyscy, niezależnie od miejsca pochodzenia.
 3. ,, Prawa dzieci” – uważne słuchanie opowiadania. Rozmowa dotycząca treści opowiadania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zrównoważenie praw i obowiązków dzieci.
 4. Dopasowywanie różnych rodzajów domów do dzieci z różnych stron świata czyli zabawa ,, Kto gdzie mieszka ”.
 5. ,, Co robimy gdy jest nudno ?” - rozmowa z dziećmi. Wskazywanie różnych możliwości spędzania wolnego czasu. 
 6. Układanie zdań z podanymi przez nauczyciela wyrazami o tematyce związanej z Dniem Dziecka. ,,Skakanka” – zabawa ruchowa. Wdrażanie do zdrowej rywalizacji.
 7. Wspólne przygotowane kolorowych kanapek; zgromadzenie produktów i narzędzi. Rozmowa na temat higieny i bezpieczeństwa pracy.
 8. Spędzanie aktywnie czasu na świeżym powietrzu oraz integracja grupy podczas wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego ,, Wodne ogrody”.
 9. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 10. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 11. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.
 
Temat tygodnia: Zwierzęta.
 
Czas realizacji: 28.05 - 01.06.2018
 
1. "Kochajmy zwierzęta" rozmowa na temat ulubionych zwierząt, rozwijanie empatii wobec zwierząt.
2. Tropimy głoskę z - zabawy słuchowe z wykorzystaniem kart pracy. Podaj dalej - zabawa słuchowa, rozwijanie percepcji słuchowej dzieci.
3. Pies- zabawa ruchowa z elementami czworakowania.
4. Szczeniątka - nauka wiersza na pamięć, doskonalenie posługiwania się liczebnikami porządkowy mi.
5. Moje ulubione zwierzątko- praca plastyczna.
6. Zwierzątko (Olga Masiuk) - rozmowa na temat opowiadania. Rozwijanie umiejętności koncentrowania się na słuchanym tekście.
7. Nasi pupile - rozwiązywanie zagadek.
8. Domowa piosenka - osłuchanie z piosenką.
9. Czworonożni pacjenci - rozmowa na podstawie tekstu Z. Gorczyckiej.
10. Zabawy matematyczne, wdrażanie do posługiwania się pojęciem zera do określenia zbioru pustego. Doskonalenie umiejęnosci odejmowania.
11. Papugi - zabawa naśladowcza.
12. Zoo -  rozmowa na podstawie wiersza D. Wawilow. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat roli ogrodów zoologicznych. Kto mieszka w zoo - rozwiązywanie zagadek.
13. Tworzenie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia. Rozwijanie umiejętności wyrażania wiedzy o świecie zwierząt w formie plastycznej, doskonalenie sprawności manualnej.
14. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
15. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 

Temat: Mama i Tata.

Czas realizacji: 21 – 25.05.2018

 1. ,,Moja wesoła rodzinka” – osłuchanie się z piosenką. Ćwiczenia rytmiczne. Rozmowy z dziećmi na temat ich rodzin. Zachęcanie do indywidualnych wypowiedzi na tematy bliskie dzieciom.
 2. ,, Tajemnicza mama ” - wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania Jaworczakowej. Rozmowa na temat zawodów wykonywanych przez rodziców.
 3. ,, Dom ” – ćwiczenia słownikowe.
 4. ,, Jak mama odczarowała wielkoluda ” – wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania J. Papuzińskiej. Rozmowa na temat treści opowiadania ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorodność czynności wykonywanych przez mamy.
 5. ,, Figury” - zabawa matematyczna. Odgadywanie zagadek dotyczących figur geometrycznych. Zabawa orientacyjno porządkowa – ustawianie się dzieci w kształcie figury geometrycznej wymyślonej przez nauczyciela.
 6. ,, Paulinka dla mamy” – uważne słuchanie wiersza B. Formy. Rozmowa dotycząca jego treści ze wskazaniem na różne możliwości pomocy mamie w pracach domowych.
 7. Przygotowywanie upominków dla rodziców – odkrywanie uczuć radości z możliwości dawania: przygotowywanie upominków
 8. ,, Święto Mamy i Taty ” – próba programu artystycznego w wykonaniu dzieci.
 9. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 10. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 11. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.