foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 23.04 - 26.04.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nasze ulubione książki.

Termin realizacji: 23.04 – 02.05.2019

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego.
 • Rozmowy z dziećmi na tematy związane z literaturą. Wdrażanie do samodzielnych wypowiedzi na określony temat.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 18 z wykorzystaniem liczmanów, liczydełek.
 • Zapoznanie z drukowaną i pisaną literą ,,ź” , ,,Ź”.
 • Wdrażanie do czytania sylab i  wyrazów utworzonych z poznaną literą.
 • Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne.
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i opowiadania na nie.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Temat: Mali odkrywcy.

Termin realizacji: 15 – 19.04.2019

1. Jak najlepiej spędzać wolny czas? Jakie czynności nas rozwijają?
2.  Detektyw, zapoznanie z zawodem i atrybutami detektywów.  Zabawa w detektywów. Jak działa lupa.
3. Ś jak ślimak, zapoznanie z literą "ś".
4. Zabawy z liczbą 17. Przeliczanie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 17. Porównywanie  liczby w zakresie 17, stosowanie znaków  <, >, =.
5. Wielkanoc, omówienie tradycji wielkanocnych oraz najważniejszych symboli świąt.
6. Nauka piosenki "Wydmuszki i brzuszki".
7. Prace plastyczne dostosowane do temtyki tygodnia oraz związane  z wielkanocą.
8. Zabawy ruchowe  związane z tematyką tygodnia, np. Odczytujemy szyfry, cieplo-zimno.
9. Zabawy z rytmem - zajęcia umuzykalniające.

Temat: Obserwujemy pogodę.

Termin realizacji: 01 – 05.04.2019

1. Pogoda - co to takiego? Rozwiązywanie zagadek dotyczących zjawisk pogodowych. Pogoda a nasze nastroje. Kalendarz pogody.
2. Co to jest prognoza pogody.  Oglądanie telewizyjnej prognozy pogody, zabawa w prezenterów pogody.
3. Przysłowia wiosenne - zabawy rytmiczne.
4. Opowiadanie " O marcu, pannie Juliannie i o ptaszku". Jaka pogoda może być w marcu, jak się ubierać stosownie do pogody.
5. Kolorowa  tęcza, omówienie  kolorów  tęczy  oraz wyjaśnienie  jak powstaje tęcza.  Obieg wody w przyrodzie.
6.  Pogoda w różnych  porach roku. Pokaz mody na każdą  porę roku.
7. Godziny na zegarach - rozpoznawanie godzin na zegarze.
8. Termometr - do czego służy i jak się nim posługiwać. 
9. Prace plastyczne dostosowane do tematyki tygodnia.
10. Zabawy dydaktyczne związane z tematyką tygodnia, m.in. pogodowe kodowanie.

Temat: Wiosenne sprzątanie.

Termin realizacji: 25 – 29.03.2019

 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej.
 • Poznanie wybranych kwiatów wiosennych – poznanie nazw kwiatów chronionych, ustalenie co znaczy, że kwiat lub zwierzę jest pod ochroną.
 • Zapoznanie z budową kwiatów.
 • Ustalanie czego rośliny potrzebują do życia oraz przypomnienie jaka jest ich rola w życiu człowieka.
 • Zapoznanie z wiosennymi pracami w ogrodzie.
 • Zakładanie zielnika, uczestniczenie w prostych eksperymentach przyrodniczych.
 • Określenie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie oraz w najbliższym otoczeniu.
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
 • Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab.
 • Zapoznanie ze spółgłoską „H” „h” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie litery „H” „h” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach. Próby pisania litery w liniach. Głoskowanie wyrazów.
 • Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów. Czytanie krótkich czytanek z nowo poznaną lierą.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby.
 • Rozwijanie inwencji twórczej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia

Temat: Ziemia – Chronimy przyrodę.

Termin realizacji: 18 – 22.03.2019

1. Czyste powietrze - czy wiemy czym oddychamy? Co to jest powietrze, określenie wpływu przedmiotów na jakość powietrza.
2. Historia o sadzeniu drzew - zabawa rozwijająca kompetencje językowe.
3. Kwiatowy eksperyment - zabawa badawcza. Co ma wspólnego deszcz z cytryną?
4. Nadmuchane dziwaki - zabawa plastyczno-konstrukcyjna, z wykorzystaniem elementów  odpadowych
5. Po to jest deszcz? Rozmowa inspirowana wierszem A. Frączek "Deszcz". Deszczowy łapacz snów.
6. J jak jajko. Zabawa dydaktyczna, zapoznanie z małą i wielką literą "j". Doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę "j" i "J". Wdrażanie do czytania globalnego.
7. Mój  przyjaciel drzewo- praca plastyczna w zespołach.
8. Po co nam tyle koszy na śmieci? Jak można wykorzystać  niepotrzebne przedmioty?
9. Kto odpowiada za czystość na naszej planecie?
10. Zapoznanie z liczbą 15. Przeliczanie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 na konkretach.
11. Wielki turniej odkrywców  przyrody - podsumowanie zdobytej wiedzy.
12. Zabawy dydaktyczne związane  z tematyka tygodnia.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.