foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 17.09 - 21.09.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

 
Temat tygodnia: Razem ciekawie spędzamy czas.
 
Czas realizacji: 17 - 21.09.2018
 
1. Czego uczymy sie w naszym przedszkolu? - rozmowa kierowana. Co to jest nuda, pomysly na pokonanie nudy.
2. Jesienne zabawy na niepogodę.
3. Wprowadzenie wielkiej i małej litery "O". Zaczarowany ołówek - nauka pisania litery.
4. Moje ulubione bajki - zabawa dydaktyczna, litera "o" jako łącznik między wyrazami.
5. Dyktando obrazkowe - utrwalenie kierunków i polożenia przedmiotów, na prawo, na lewo, nad, pod, dolny róg itp.
6. Wprowadzenie cyfry 1, układanie puzzli z cyfrą1, demonstracja sposobu pisania cyfry 1.
7. Portret grupy - rysowanie portretu kolegów i koleżanek z grupy
8. W poszukiwaniu prostokątów - wyodrębnianie figury geometrycznej.
9. Co widzę przez różowe okulary? Praca plastyczna.
10. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych.
11. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 
 
Temat tygodnia: Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki.
 
Czas realizacji: 10-14.09.2018
 1. ,,Nasze bezpieczeństwo" - rozmowy przy gazetce ściennej na temat bezpieczeństwa. Omówienie znaczenia poczucia bezpieczeństwa w codziennym życiu.
 2. ,, Wyjście na pobliskie skrzyżowanie - praktyczne zastosowanie zasad przechodzenia przez jezdnię i innych czynników związanych z drogą.
 3. Rozmowa z dziećmi na temat znaczenia znaków drogowych dla naszego bezpieczeństwa.
 4. ,, Moja droga do przedszkola"- rozmowa na podstawie opowiadania nauczyciela, budowanie spójnych wypowiedzi.
 5. Przechodzenie przez jezdnię zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Opisywanie i nazywanie napotkanych znaków drogowych.
 6. Ćwiczenia orotofoniczne, naśladowanie dźwięków syren, które wydają pojazdy uprzywilejowane.
 7. Rozmowa z dziećmi na temat sytuacji, w których należy wezwać odpowiednie służby ratunkowe.
 8. Dyktando ruchowe, chodzenie zgodnie z poleceniami nauczyciela, utrwalanie znajomości kierunków w przestrzeni.
 9. Utrwalanie wiadomości dotyczących bezpieczeństwa, radzenia sobie w różnych, niebezpiecznych sytuacjach.
 10. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy.
 11. Wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.
 12. Zabawy i spacery na świeżym powietrzu - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 
Temat tygodnia: Przedszkolaki to my!
 
Czas realizacji: 03-07.09.2018
 1. Poznawanie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu. Utworzenie kontraktu, który będzie obowiązywał w grupie. Magiczne słowa - rozmowa na temat słów, których należy używać wobec innych -proszę, przepraszam, dziękuję.
 2. Wspomnienia z wakacji - dzielenie się wrażeniami z wakacji. Kształtowanie umiejętności swobodnej wypowiedzi.
 3. Stwarzanie warunków do swobodnej zabawy, poznawanie zabawek i możliwości korzystania z nich.
 4. Zapoznanie z poszczególnymi pomieszczeniami przedszkolnymi i ich przeznaczeniem.
 5. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 6. Zabawy integrujące grupę. Poznanie nowych kolegów i koleżanek. Utrwalenie imion. Rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne). Rozwijanie przyjaźni i doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.
 7. Doskonalenie umiejętności opisywania wyglądu własnego i kolegów.Kształtowanie świadomości własnego ciała. Stwarzanie okazji do dostrzegania różnic w wyglądzie dzieci. Ustalanie cech wspólnych dla dwóch osób.
 8. Doskonalenie sprawności manualnych.
 9. Ćwiczenie sprawności grafomotorycznej.
 10. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 11. Prace plastyczne związane z tematyką tygodnia. Wykonanie plakatu naszej grupy.
 12. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 
Temat tygodnia: "Do widzenia przedszkole".
 
Czas realizacji: 25-29.06.2018
 
1. "Wakacje - to dobrze czy złe?" rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz udzielania logicznych i poprawnych językowo odpowiedzi.
2. Zabawy ruchowe z elementem równowagi- przenieś piłkę na krążku.
3.  Co zabieramy na wakacje? - rozwiązywanie zagadek. Zabawa dydaktyczna - co włożę do plecaka? Rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności odejmowania w pamięci. Kto zbierze więcej - zabawa ruchowa z piłkami.
4. Bezpieczne wakacje - rozmowa z dziećmi. Rozwijanie umiejętności wnioskowania, logicznego myślenia oraz argumentowania.
5. Podróż - zabawa plastyczna, rozwijanie wyobraźni dzieci, doskonalenie sprawności manualnej.
6. Do widzenia przedszkole, nauka piosenki.
7. Łańcuszek z głoskami - zabawa słuchowa, rozwijanie umiejętności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
8. Laurka na pożegnanie - zbiorowa praca plastyczna.
9. Zgadnij kogo brakuje - zabawa orientacyjno-porządkowa.
10. Jaka to melodia- rozwijanie pamięci słuchowej
11. Wspominamy - rozmowa z dziećmi, zachęcanie do wyrażania swoich odczuć i opinii przed innymi.
12. Najbardziej - praca plastyczna, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych odczuć i przeżyć w pracy plastycznej.
13. Kalambury - zabawa pantomimiczna. Rozwijanie koordynacji ruchowej i umiejętności kodowania informacji poprzez ruch.
 

Temat tygodnia: Kolory lata.

Czas realizacji: 18 – 22.06.2018

 1. ,,Co ma żółty kolor?”- rozmowa z dziećmi. Tworzenie pojęcia na podstawie definicji, rozwijanie myślenia logicznego dzieci, poszerzanie słownika czynnego o pojęcie
 2. ,,Zegar słoneczny” - prowadzenie do zapoznania się z dawnymi sposobami odmierzania czasu
 3. Piosenka ,,Kolorowe lato” - utrwalanie utworu. Rozwijanie pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej dzieci.
 4. ,,Gramy w zielone” – rozmowa na temat wiersza W. Broniewskiego. Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci.
  ,,Wyścig żab – zabawa ruchowa z elementem skoku. Rozwijanie skoczności i koordynacji ruchowej dzieci.
 5. ,,Obserwacja letniego nieba” – rozwijanie zainteresowania pogodą.,, Żaglówki ” – zabawa oddechowa. Wydłużanie fazy wydechowej, świadome wykorzystywanie toru oddechowego.
 6. ,,Szukamy koloru niebieskiego” - rozmowa z dziećmi. Poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy odcieni koloru niebieskiego: błękitny, granatowy turkusowy.
  ,,Lecimy z wiatrem” – zabawa ruchowa.
 7. ,,Kolorowe zagadki” – układanie zagadek. Doskonalenie umiejętności tworzenia definicji na podstawie pojęcia.
 8. ,,Ile czereśni mamy w koszyku?” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania oraz posługiwanie się kartonikami z kropkami do podpisywania liczebności zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
 9. ,,Tęcza” – rozmowa z dziećmi na temat wiersza W. Słobodnika. Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności komunikatywnego wyrażania swoich myśli.
 10. ,,Dzień Taty” – rozmowa z dziećmi na temat ulubionego spędzania czasu ze swoim tatą. Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się i wyrażania własnych myśli.
 11. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 13. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.