foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 11.12 - 15.12.2017

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Zwierzęta zimą.

Czas realizacji: 04.12 – 08.12. 2017

 1. ,,Burza mózgów” na temat ,,Czego zwierzęta potrzebują, by przetrwać zimę ? ” – Zachęcanie do wyrażania własnego zdania.
 2. ,,Zimowe mieszkania” – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków na podstawie wiersza H. Zdzitowieckiej. Wyjaśnienie dzieciom nowego pojęcia:  paśniki.
 3. Uwrażliwianie na zmianę rytmu w trakcie zabaw do piosenki ,, Jeż ”. Zabawy ruchowo – słuchowo – wzrokowe z wykorzystaniem piosenki.
 4. Doskonalenie umiejętności kontynuowania rozpoczętych rytmów - zabawa dydaktyczna.
 5. Zabawy badawcze z wykorzystaniem materiałów o różnej strukturze, posługiwanie się pojęciami: gładki, szorstki, chropowaty.
 6. ,,Ptaki zimą” i ,,Dołóż wyraz” – doskonalenie logicznego myślenia.                                 Ćwiczenia słownikowe – tworzenie zdań złożonych.
 7. Zabawa matematyczna ,, Głodne niedźwiedzie”, doskonalenie umiejętności sprawnego przeliczania i rozdzielania po tyle samo.
 8. ,,Tropimy głoskę ,, u ” - śpiew z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie palcem litery w powietrzu na plecach kolegi/koleżanki, rysowanie w tunelu. Dzieci szukają w sali oraz najbliższym otoczeniu przedmioty, rzeczy na nowo poznaną głoskę.
 9. ,, Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna. Ćwiczenie pamięci wzrokowej u dzieci.
 10. Kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniu i budowania zdań rozwiniętych podczas zabawy.
 11. Uważne słuchanie opowiadania O. Masiuk ,,Przygotowania do zimy”. Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania. Rozmowy o tym, jak można pomagać zwierzętom w zimie.
 12. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 13. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 14. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat: Świąteczne pocztówki.

Czas realizacji: 27.11 - 01.12.2017

 1. Kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywanie liczebności dwóch zbiorów
 2. Doskonalenie umiejętności sprawnego przeliczania, układania w szeregu, od lewej do prawej i na odwrót, porównywanie liczebności
 3. Doskonalenie umiejętności językowych, ćwiczenie słownikowe dotyczące Świąt Bożego Narodzenia
 4. Pomagamy innym dzieciom- zachęcenie do udziału w akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących
 5. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, wyszukiwanie oznak nadchodzącej zimy podczas spacerów w najbliższej okolicy przedszkola
 6. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, wysłuchiwanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach
 7. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich i wyciągania wniosków”
 • „Jaka jest ta kartka” Olga Masiuk
 • „ Wesołych Świąt” Danuta Gellnerowa
 • „Prezent dla Mikołaja” Dorota Gellner
 1. Tropienie głoski „K”- zabawy słuchowe, wodzenie po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie. Wymyślanie jak największej ilości słów na głoskę K.
 2. „Droga listu” wspólne omawianie historyjki obrazkowej, zachęcanie do używania słów i zwrotów: najpierw, na początku, później, na koniec, na zakończenie
 3. „List” – zapoznanie z elementami niezbędnymi w każdym liście: koperta, znaczek, adres nadawcy i odbiorcy
 4. Odkrywanie tajemnic komputera- jak komunikowano się kiedyś a jak dziś. Poznanie sposobu wykorzystania go do zajęć edukacyjnych.
 5. Wykonanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia
 6. Przygotowywanie przedstawienia pt. „ Aniołki szukają choinki”- nauka wierszyków, piosenek, układów tanecznych. Wdrażanie dzieci do właściwego zachowania się na scenie, rozwijanie orientacji w przestrzeni oraz pamięci słuchowo- ruchowej.

Temat: Ciepło i miło.

Czas realizacji: 20.11 – 21.11. 2017

 1. Wdrażanie do uważnego słuchania wiersza ,,Krawcowa”  Platy. Poznanie nazw i sposobów wykorzystania przyborów krawieckich.
 2. Zapoznanie dzieci z literką ,,I” – zabawy słuchowe, recytacja wiersza z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.
 3. Poznanie znaczenia hodowli owiec i korzyści, jakie z niej płyną na podstawie wiersza Gałkowskiego ,,Wełniany baranek”. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.
 4. Nauka samodzielnego opowiadania historyjki obrazkowej ,,Od owcy do swetra”.
 5. Doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni, sprawne posługiwanie się określeniami położenia: na, w, za, przed podczas zabawy.
 6. Ubieramy się odpowiednio do pogody. Rozmowa z dziećmi na podstawie historii  ,,Zmarznięty Pak” w oparciu o ich wiedzę i doświadczenia . Odkrywanie znaczenia ciepłego ubierania się zgodnie z porą roku.
 7. Dzielenie się własnymi odczuciami związanymi z ciepłem i zimnem połączone z zabawą ruchową.
 8. Kształtowanie umiejętności klasyfikacji według jednej cechy, przeliczania w zakresie trzech; odzwierciedlanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych.
 9. ,,Znaczenie słońca wody i wiatru – elektrownie” – rozmowa tematyczna kierowana pytaniami na podstawie oglądanego filmu. Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami elektrowni i sposobami wytwarzania prądu.
 10. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 11. Kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniu i budowania zdań rozwiniętych podczas zabawy.
 12. Uważne słuchanie opowiadania M. Kownackiej ,,Wyprawa do ciepłych krajów”. Tworzenie sytuacji umożliwiających poznanie miejsc, gdzie zawsze jest ciepło.
 13. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
 14. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat: Mali artyści.

Czas realizacji: 13.11 - 17.11.2017

 1. Stwarzanie warunków do wspólnej zabawy przy stolikach z wykorzystaniem gier planszowych, kształtowanie umiejętności szybkiego przeliczania
 2. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków:
 • „Wizyta w muzeum” Olga Masiuk
 • „Niby obłoki” Kubiak
 • „Z wizytą u rzeźbiarza” Halina Okońska, Magdalena Pawińska
 1. Osłuchanie z piosenką. Zabawy przy piosence- doskonalenie umiejętności odwzorowywania ruchem tempa i rytmu piosenki:
 • „Śmieszny portret” Stanisław Karaszewski
 1. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych
 2. Operowanie pojęciami: muzeum, eksponat, wyobraźnia, rzeźbiarz
 3. Zapoznanie z głoską „D”- zabawy słuchowe oraz grafomotoryczne- kształtowanie sprawności ręki wiodącej i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas rysowania po śledzie. Zabawy słuchowe. Wymyślanie jak najwięcej ilości słów na literkę D.
 4. „Ja dopowiadam, Ty przelicz”- kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniu. Budowanie rozwiniętych zdań podczas zabawy.
 5. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich odczuć i wrażeń estetycznych podczas oglądania bajki anonimowej. Rozumienie pojęć rysownik, grafik, stop- klatka.
 6. Graffiti- zapoznanie z taką formą sztuki. Zwrócenie uwagi na malowanie tą techniką w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach- nie należy niszczyć cudzego mienia
 7. Przedszkolne graffiti- czerpanie radości z tworzenia własnego dzieła sztuki podczas rysowania kredą na specjalnie do tego wyznaczonym miejscu- prezentacja swoich dzieł, opowiadanie o nich.
 8. Spacery po najbliższej okolicy przedszkola- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
 9. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 10. Prace plastyczne związane z tematyką tygodnia.

Temat: Jesienna muzyka.

Czas realizacji: 06.11 - 10.11.2017

 1. Wprowadzenie w tematykę tygodnia piosenką ,, Jesienny deszcz” – osłuchanie z piosenką, uwrażliwienie na budowę utworu poprzez udział w zabawach rytmiczno – słuchowych.
 2. Doskonalenie umiejętności układania rytmów dwuelementowych i przeliczanie w granicach możliwości dzieci.
 3. ,, Zagadki słuchowe” – doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek. Ćwiczenia słuchowe.
 4. Zabawy ruchowe,, Skok przez kałużę” , ,,Naśladowanie głosów z otoczenia”.
 5. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania wiersza ,,Koncert” J. Kiersta. Poznanie i operowanie słowami związanymi z muzyką: orkiestra, dyrygent, nuty; dzielenie radości ze wspólnego słuchania muzyki klasycznej.
 6. ,,Lubię jesienny wiatr” – osłuchanie z wierszem W. Jareckiego. Tworzenie listy wyrazów.
 7. Tropimy głoskę ,,t” – Słuchanie piosenki, śpiew z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.
 8. ,,Policz i sprawdź” – doskonalenie umiejętności liczenia.
 9. ,, Lubię wiatr jesienny”- odwzorowywanie treści wiersza za pomocą różnych materiałów i instrumentów.
 10. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 11. Zabawy ruchowe, ilustrowanie ruchem treści piosenek.
  • Zachęcenie dzieci do wspólnej zabawy,
  • Zabawy ruchowo- naśladowcze, wyrabianie umiejętności rytmicznego poruszania się do muzyki,
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
 13. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.

Copyright © 2017 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.