foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 12.08 - 14.08.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wkrótce wakacje!

Termin realizacji: 17 - 22.06.2019

 1. Uwrażliwienie dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku.
 2. Rozmowa z dziećmi na temat wakacyjnych planów, podróży i wędrówek.
 3. Tworzenie listy wakacyjnych miejsc i aktywnego spędzania czasu- praca plastyczna.
 4. Przypomnienie zasad powiadamiania odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia.
 5. Kształcenie umiejętności układania wakacyjnych rad zapewniających atrakcyjny wypoczynek.
 6. Utrwalenie zasad zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
 7. Ukazanie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem.
 8. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wakacji.
 9. Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności.

Temat: Zwierzęta na wsi i w domu.

Termin realizacji: 10 - 14.06.2019

 1. Budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.
 2. Poznanie pracy rolnika.
 3. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy.
 4. Pszczoły- pożyteczne zwierzęta  - poznanie ciekawostek o życiu  pszczół.
 5. Gdzie mieszkają zwierzęta gospodarskie? Zabawa dydaktyczna.
 6. Skąd się bierze  mleko? Pogadanka.
 7. Utrwalanie nazw liczebników porządkowych. Porównywanie liczebności zbiorów.
 8. Zabawy ruchowe związane z tematyką tygodnia.
 9. Prace plastyczne dotyczące tematyki tygodnia.

Temat: Wyjątkowe smaki lata.

Termin realizacji: 03- 07.06.2019

 • Interpretowanie muzyki ruchem, rozwijanie wyobraźni.
 • Rozpoznawanie i nazywanie sezonowych warzyw i owoców. Dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej.
 • Uświadamianie konieczności spożywania zdrowych produktów.
 • Dostrzeganie różnic między obrazkami .
 • Wprowadzenie litery ,,ę”. Nauka pisania litery w liniach.
 • Poznanie zasady budowy piramidy żywieniowej.
 • Przypomnienie podstawowych zasad zachowywania się w sklepie i robienia zakupów.
 • Kształtowanie logicznego myślenia.
 • Rozpoznawanie produktu na podstawie wrażeń smakowych.
 • Pizza owocowa - samodzielnie przygotowywanie zdrowego posiłku.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na liczmanach.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Odtwarzanie rytmu na instrumencie muzycznym.
 • Przypomnienie poznanych głosek. Ćwiczenia doskonalące czytanie – sylabowanie, głoskowanie.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Integrowanie grupy podczas wspólnych występów na Pikniku Rodzinnym.
 • Rozwijanie w dzieciach poczucia bezpieczeństwa i zachęcanie do opanowania lęku przed nową sytuacją.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno -technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Nauka wierszy, piosenek i tańca na uroczystość – wytworzenie miłego i serdecznego nastroju.

Temat: Sporty letnie.

Termin realizacji: 27 – 31.05.2019

 1. Warto być wysportowanym. Jakie sporty znamy - rozmowa kierowana.
 2. Żaba i żabka - rozmowa zainspirowana wierszem A.Frączek. Inspirowanie do budowania dłuższych wypowiedzi.
 3. Zabawy dydaktyczne np. Bączek i pączek - doskonalenie percepcji słuchowej.
 4. Zabawa dydaktyczna - połącz sylaby.
 5. Sporty zespołowe - zabawy  kształtujące umiejętność współpracy  w zespole.
 6. Planujemy letnią olimpiadę - projekt grupowy.
 7. Rozwiązujemy łamigłówki matematyczne. Kodowanie informacji.
 8. Prace plastyczne dostosowane do tematyki tygodnia.

Temat: Duże i małe rodziny w akcji.

Termin realizacji: 20 – 24.05.2019

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej ze swoją rodziną.
 • Wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku , miłości wobec swoich najbliższych.
 • Uświadamianie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy.
 • Nazywanie członków własnej rodziny.
 • Poznawanie pojęć rodzeństwo, brat, siostra, jedynak.
 • Rozpoznawanie emocji, nastrojów nazywanie ich.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny.
 • Kształtowanie logicznego myślenia.
 • Zauważanie i akceptowanie podobieństw i różnić między sobą innymi ludźmi.
 • Doskonalenie sposobu przedstawienia postaci. Kształtowanie umiejętności opisu.
 • Stosowanie określeń duży/mały starszy/młodszy.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Zapoznanie z literą ó na podstawie wyrazu ogórek. Rozmowa na temat właściwości ogórków, degustowanie. Przygotowanie zdrowych kanapek.
 • Przypomnienie poznanych głosek. Rozbudzanie zainteresowania światem liter.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Integrowanie grupy podczas wspólnych występów.
 • Rozwijanie w dzieciach poczucia bezpieczeństwa i zachęcanie do opanowania lęku przed nową sytuacją.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno -technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Nauka wierszy, piosenek i tańca na uroczystość – wytworzenie miłego i serdecznego nastroju.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.