foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 17.09 - 21.09.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesienią w parku.

Czas realizacji: 09.10 - 13.10.2017

 1. Dyskusje z dziećmi na temat zmian w otaczającej je przyrodzie i zwracanie uwagi na jej piękno.
 2. Obserwacja najbliższego otoczenia: przez szybę, podczas spaceru. Uwrażliwianie dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku.
 3. Słuchanie wiersza B. Lewandowskiej ,, Kolorowy bukiet ”. Utrwalanie nazw kolorów, poszerzanie czynnego słownika dzieci.
 4. Jesienne zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem darów obecnej pory roku. Uwrażliwienie dzieci  na nastrój  w muzyce i kierunek linii melodycznej.
 5. Segregowanie i porządkowanie materiałów w kąciku przyrodniczym – dostarczanie dzieciom możliwości dokonywania i klasyfikacji segregowania.
 6. Czemu pada deszcz? – wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie przez zabawę badawczą ,,Deszcz w słoiku”.  Uczymy się  wyciągać wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.
 7. ,, W parku” – słuchanie opowiadania i rozmowa na jego temat. Wdrażanie do koncentrowania uwagi na treści słuchanego utworu; poszerzanie wiedzy dzieci na temat środowiska przyrodniczego; zachęcanie dzieci do wypowiadania się na zadany temat.
 8. Oglądanie liści – utrwalanie nazw drzew. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej dzieci.
 9. Wiersz Pruszkowskiej ,, Jesień ”. Zabawa słuchowa inspirowana wierszem z wykorzystaniem liści i kasztanów – poszerzanie doświadczeń słuchowych.
 10. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 11. Zabawy ruchowe, ilustrowanie ruchem treści piosenek.
  • Zachęcenie dzieci do wspólnej zabawy,
  • Zabawy ruchowo- naśladowcze, wyrabianie umiejętności rytmicznego poruszania się do muzyki,
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 1. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
 2. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.