foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 17 - 21.12.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

 
Temat tygodnia: "Kiedy patrzę w niebo".
 
Czas realizacji: 19.02 - 23.02.2018
 1. Rozwijanie myślenia oraz zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi z następstwem dnia i nocy. Rozmowa z dziećmi na temat wiersza W.Badalskiej "Dzień dobry, dobranoc". Uświadomienie dzieciom następstwa dnia i nocy.
 2. Co krąży wokół Słońca - zabawa słuchowa, rozwijanie pamięci i syntezy słuchowej.
 3. Kosmos - rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności czytania globalnego, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Planety-zabawa bieżna.
 4. Osłuchanie z piosenką "Lot kosmiczny" , zabawy rytmiczne do piosenki.
 5. Słuchanie opowiadania O.Masiuk "Astronomia". Doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi na treści słuchanego opowiadania, rozwijanie umiejętności poprawnego i logicznego odpowiadania na pytania, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci.
 6. Planety na miejsce - zabawa orientacyjno-porządkowa. Zabawa dydaktyczna "geometryczne obrazki", utrwalenie umiejętności różnicowania figur geometrycznych, poszerzanie słownika czynnego dzieci, rozwijanie wyobraźni.
 7. Słuchanie opowiadania "Wstydliwe gwiazdy" G. Kasdepke, doskonalenie percepcji słuchowej oraz umiejętności koncentrowania uwagi na treści opowiadania.
 8. "Lecimy w kosmos" zabawa orientacyjno-porządkowa. Usprawnienie umiejętności poruszania się w przestrzeni zgodnie z określonym kierunkiem.
 9. Tropienie głoski "r". Zabawy słuchowe z wykorzystaniem kart pracy.
 10. Na nieznanej planecie - zabawa sensoryczna. Rozwijanie wyobraźni dzieci, poszerzanie doznań sensorycznych.
 11. "W kosmosie" konstruowanie gry-sciganki. Doskonalenie umiejętności współpracy w małych zespołach oraz planowania i działania wg planu, rozwijanie umiejętności dodawania.
 12. Tworzenie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia. Praca plastyczna "Ziemia, Słońce, Księżyc".  "Rakieta" - płaskie origami.
 13. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 14. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.