foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 18 - 22.02.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

 
Temat tygodnia: Na łące.
 
Czas realizacji: 14 - 18.05.2018
 
1. Spacer na pobliską łąkę w celu obserwacji życia na łące. Niezapominajki to są kwiatki z bajki - zabawa rytmiczna z tekstem wiersza B. Ostrowskiej - uwrażliwienie na zmianę tempa - szybko - wolno.
2. Łąka- uważne słuchanie wiersza M. Buczkówny. Rozmowa na temat wiersza ze szczególnym podkreśleniem wymienionych w wierszu mieszkańców łąki i jej roślinności.
3. Taniec motyli - zabawa muzyczno-ruchowa.
4. Osłuchanie z piosenką "Łąka"
5. Wiosenna łąka - wykonanie pracy plastycznej za pomocą farb plakatowych.
6. Zabawa matematyczna "połóż tam gdzie powiem"
7. Tropienie głoski "Ł" - zabawy słuchowe z wykorzystaniem kart pracy.
8. Krecik - wdrażanie do uważnego słuchania wiersza B. Formy. Rozmowa dotycząca treści wiersza ze szczególnym uwzględnieniem wyglądu kreta i jego znaczenia dla środowiska.
9. Rozmowa dotycząca etapów rozwoju motyla, taniec motyli - zabawa muzyczno-ruchowa. Motyl - praca plastyczna.
10."Żaba" historyjka obrazkowa z K. Bocian i żaby- zabawa ruchowa. Wcielanie się w rolę, ćwiczenie sprawności i szybkości.
11. Na wiosennej łące - opowieść ruchowa. Naśladowanie za pomocą gestów, ruchów i wyrazów dźwiękonaśladowczych zwierząt żyjących na łące. Analiza i synteza sylabowa wyrazów staw, trzcina, ryby, kaczeńce, kaczki.
12. Masażyk - zabawa relaksacyjna. Rozpoznawanie kształtów.
13. Zabawa dydaktyczna "Pak mówi" . orientacja na kartce, sprawne posługiwanie się określeniami na, za, obok, pod, przed, z lewej strony, z prawej strony, w prawym górnym rogu itp..
14. Gimnastyka buzi i języka - ćwiczenie narządów mowy.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.