Temat tygodnia: Kolory lata.

Czas realizacji: 18 – 22.06.2018

 1. ,,Co ma żółty kolor?”- rozmowa z dziećmi. Tworzenie pojęcia na podstawie definicji, rozwijanie myślenia logicznego dzieci, poszerzanie słownika czynnego o pojęcie
 2. ,,Zegar słoneczny” - prowadzenie do zapoznania się z dawnymi sposobami odmierzania czasu
 3. Piosenka ,,Kolorowe lato” - utrwalanie utworu. Rozwijanie pamięci słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej dzieci.
 4. ,,Gramy w zielone” – rozmowa na temat wiersza W. Broniewskiego. Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci.
  ,,Wyścig żab – zabawa ruchowa z elementem skoku. Rozwijanie skoczności i koordynacji ruchowej dzieci.
 5. ,,Obserwacja letniego nieba” – rozwijanie zainteresowania pogodą.,, Żaglówki ” – zabawa oddechowa. Wydłużanie fazy wydechowej, świadome wykorzystywanie toru oddechowego.
 6. ,,Szukamy koloru niebieskiego” - rozmowa z dziećmi. Poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy odcieni koloru niebieskiego: błękitny, granatowy turkusowy.
  ,,Lecimy z wiatrem” – zabawa ruchowa.
 7. ,,Kolorowe zagadki” – układanie zagadek. Doskonalenie umiejętności tworzenia definicji na podstawie pojęcia.
 8. ,,Ile czereśni mamy w koszyku?” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania oraz posługiwanie się kartonikami z kropkami do podpisywania liczebności zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
 9. ,,Tęcza” – rozmowa z dziećmi na temat wiersza W. Słobodnika. Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności komunikatywnego wyrażania swoich myśli.
 10. ,,Dzień Taty” – rozmowa z dziećmi na temat ulubionego spędzania czasu ze swoim tatą. Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się i wyrażania własnych myśli.
 11. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 13. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.