foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 12.08 - 14.08.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: W teatrze.

Termin realizacji: 11 – 15.02.2019

 • Wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim (artykulacja, używanie form gramatycznych, stosowanie struktur logicznych w wypowiedziach).
 • Odróżnianie świata fikcji od realnej rzeczywistości.
 • Zapoznanie z zawodem aktor, reżyser, scenograf, scenarzysta.
 • Rozwijanie umiejętności odgrywania ról pantomimicznych.
 • Wcielanie się w różne role, odgrywanie scenek sytuacyjnych.
 • Przypomnienie zachowania się w miejscach publicznych.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
 • Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i opowiadania na nie.
 • Zapoznanie ze spółgłoską „W, w” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie litery „W” „w” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Podaje słowa rozpoczynające się głoslą ,,w”.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab, głoskowanie.
 • Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów.
 • Rozwijanie inwencji twórczej. .
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.