foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 22.07 - 26.07.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wiosenne sprzątanie.

Termin realizacji: 25 – 29.03.2019

 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej.
 • Poznanie wybranych kwiatów wiosennych – poznanie nazw kwiatów chronionych, ustalenie co znaczy, że kwiat lub zwierzę jest pod ochroną.
 • Zapoznanie z budową kwiatów.
 • Ustalanie czego rośliny potrzebują do życia oraz przypomnienie jaka jest ich rola w życiu człowieka.
 • Zapoznanie z wiosennymi pracami w ogrodzie.
 • Zakładanie zielnika, uczestniczenie w prostych eksperymentach przyrodniczych.
 • Określenie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie oraz w najbliższym otoczeniu.
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
 • Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab.
 • Zapoznanie ze spółgłoską „H” „h” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie litery „H” „h” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach. Próby pisania litery w liniach. Głoskowanie wyrazów.
 • Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów. Czytanie krótkich czytanek z nowo poznaną lierą.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby.
 • Rozwijanie inwencji twórczej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.