foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 12.08 - 14.08.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nasze ulubione książki.

Termin realizacji: 23.04 – 02.05.2019

  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego.
  • Rozmowy z dziećmi na tematy związane z literaturą. Wdrażanie do samodzielnych wypowiedzi na określony temat.
  • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 18 z wykorzystaniem liczmanów, liczydełek.
  • Zapoznanie z drukowaną i pisaną literą ,,ź” , ,,Ź”.
  • Wdrażanie do czytania sylab i  wyrazów utworzonych z poznaną literą.
  • Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter.
  • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.
  • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne.
  • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i opowiadania na nie.
  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.