foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 17.09 - 21.09.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Mali artyści.

Czas realizacji: 13.11 - 17.11.2017

 1. Stwarzanie warunków do wspólnej zabawy przy stolikach z wykorzystaniem gier planszowych, kształtowanie umiejętności szybkiego przeliczania
 2. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków:
 • „Wizyta w muzeum” Olga Masiuk
 • „Niby obłoki” Kubiak
 • „Z wizytą u rzeźbiarza” Halina Okońska, Magdalena Pawińska
 1. Osłuchanie z piosenką. Zabawy przy piosence- doskonalenie umiejętności odwzorowywania ruchem tempa i rytmu piosenki:
 • „Śmieszny portret” Stanisław Karaszewski
 1. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych
 2. Operowanie pojęciami: muzeum, eksponat, wyobraźnia, rzeźbiarz
 3. Zapoznanie z głoską „D”- zabawy słuchowe oraz grafomotoryczne- kształtowanie sprawności ręki wiodącej i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas rysowania po śledzie. Zabawy słuchowe. Wymyślanie jak najwięcej ilości słów na literkę D.
 4. „Ja dopowiadam, Ty przelicz”- kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniu. Budowanie rozwiniętych zdań podczas zabawy.
 5. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich odczuć i wrażeń estetycznych podczas oglądania bajki anonimowej. Rozumienie pojęć rysownik, grafik, stop- klatka.
 6. Graffiti- zapoznanie z taką formą sztuki. Zwrócenie uwagi na malowanie tą techniką w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach- nie należy niszczyć cudzego mienia
 7. Przedszkolne graffiti- czerpanie radości z tworzenia własnego dzieła sztuki podczas rysowania kredą na specjalnie do tego wyznaczonym miejscu- prezentacja swoich dzieł, opowiadanie o nich.
 8. Spacery po najbliższej okolicy przedszkola- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
 9. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 10. Prace plastyczne związane z tematyką tygodnia.

Temat: Jesienna muzyka.

Czas realizacji: 06.11 - 10.11.2017

 1. Wprowadzenie w tematykę tygodnia piosenką ,, Jesienny deszcz” – osłuchanie z piosenką, uwrażliwienie na budowę utworu poprzez udział w zabawach rytmiczno – słuchowych.
 2. Doskonalenie umiejętności układania rytmów dwuelementowych i przeliczanie w granicach możliwości dzieci.
 3. ,, Zagadki słuchowe” – doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek. Ćwiczenia słuchowe.
 4. Zabawy ruchowe,, Skok przez kałużę” , ,,Naśladowanie głosów z otoczenia”.
 5. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania wiersza ,,Koncert” J. Kiersta. Poznanie i operowanie słowami związanymi z muzyką: orkiestra, dyrygent, nuty; dzielenie radości ze wspólnego słuchania muzyki klasycznej.
 6. ,,Lubię jesienny wiatr” – osłuchanie z wierszem W. Jareckiego. Tworzenie listy wyrazów.
 7. Tropimy głoskę ,,t” – Słuchanie piosenki, śpiew z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.
 8. ,,Policz i sprawdź” – doskonalenie umiejętności liczenia.
 9. ,, Lubię wiatr jesienny”- odwzorowywanie treści wiersza za pomocą różnych materiałów i instrumentów.
 10. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 11. Zabawy ruchowe, ilustrowanie ruchem treści piosenek.
  • Zachęcenie dzieci do wspólnej zabawy,
  • Zabawy ruchowo- naśladowcze, wyrabianie umiejętności rytmicznego poruszania się do muzyki,
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
 13. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat: Przygotowania do zimy.

Czas realizacji: 23.10 - 27.10.2017

 1. Rozmowy z dziećmi na temat sposobów przygotowywania się do zimy. Zachęcanie dzieci do dzielenia się spostrzeżeniami i wiedzą.            
 2. Dyskusja na podstawie wiersza ,,W spiżarni” Kownackiej. Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi i koncentrowani uwagi na wypowiedziach innych.
 3. Kształtowanie umiejętności wskazywania zbioru jednoelementowego; doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikiem głównym
 4. Segregowanie i porządkowanie materiałów w kąciku przyrodniczym – dostarczanie dzieciom możliwości dokonywania i klasyfikacji segregowania.
 5. Rozmowa na temat przetworów warzywnych na podstawie rymowanki ,,Ogórki”. Zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Degustacja przetworów zimowych ,, ogórków kiszonych” .
 6. ,,Zima przyjdzie jutro” – osłuchanie z piosenką. Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci.
 7. ,,Owocowe przetwory” – rozmowa na temat przetworów na podstawie doświadczeń dzieci i tekstu ,, Co drzemie w dżemie ” Rozwijanie zainteresowania dzieci najbliższym otoczeniem; poszerzanie słownika czynnego o pojęcia: pikle, suszarka.
 8. ,, Tropimy głoskę m” – zabawy słuchowe. Dzieci wyszukują w Sali  lub wymyślają przedmioty / zwierzęta / owoce / warzywa, których nazwy zaczynają się głoską
 9. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 10. Zabawy ruchowe, ilustrowanie ruchem treści piosenek.
  • Zachęcenie dzieci do wspólnej zabawy,
  • Zabawy ruchowo- naśladowcze, wyrabianie umiejętności rytmicznego poruszania się do muzyki,
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 1. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
 2. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat: Jesienią w lesie.

Czas realizacji: 16.10- 20.10.2017

 1. Las- wspólne oglądanie albumów i książek o tematyce przyrodniczej, zwrócenie na poszanowanie książek
 2. „ W lesie”- rozmowa o lesie na podstawie obrazka i doświadczeń dzieci. Zachęcenie dzieci do swobodnych wypowiedzi; budowanie poprawnie gramatycznie odpowiedzi na pytania, czytanie globalne słowa- las.
 3. Rozwiązywanie zagadek- kształtowanie umiejętności formułowania pojęć na podstawie podanej definicji
 4. Zapoznanie z głoską „L”- zabawy słuchowe oraz grafomotoryczne- kształtowanie sprawności ręki wiodącej i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas rysowania po śledzie
 5. Zabawa dydaktyczna „ Liście i igły”- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów, poszerzenia zakresu liczenia
 6. Zabawa słuchowa „ Idź za głosem” oraz „ Kto mieszka w lesie”- rozwijanie koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych, kształtowanie umiejętności różnicowania sygnałów dźwiękowych, umiejętność przeliczania sylab oraz wyróżnienia pierwszej i ostatniej sylaby.
 7. Słuchanie utworów: Zachęcenie do wypowiadania się, poszerzenie zasobu czynnego słownika dzieci
 • „Kto sadził dęby” M. Kownacka
 • „Leśne dzieci” M. Kownacka
 • „Jesienna Piosenka” E. Stadtmuller
 1. Praca z książką- porządkowanie kolejności zdarzeń, rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami oraz cięcia wzdłuż linii. Zachęcanie do używania słów typu: najpierw, potem, na boku
 2. „Papuga sprząta mieszkanie- gimnastyka buzi i języka, usprawnienie narządów mowy.
 3. Przygotowywanie programu artystycznego do zbliżającego się wieczorku poetyckiego- nauka piosenek, wierszyków i tańców.
 4. Wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia
 5. Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań
 6. Zabawy w ogródku przedszkolnym

Temat: Jesienią w parku.

Czas realizacji: 09.10 - 13.10.2017

 1. Dyskusje z dziećmi na temat zmian w otaczającej je przyrodzie i zwracanie uwagi na jej piękno.
 2. Obserwacja najbliższego otoczenia: przez szybę, podczas spaceru. Uwrażliwianie dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku.
 3. Słuchanie wiersza B. Lewandowskiej ,, Kolorowy bukiet ”. Utrwalanie nazw kolorów, poszerzanie czynnego słownika dzieci.
 4. Jesienne zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem darów obecnej pory roku. Uwrażliwienie dzieci  na nastrój  w muzyce i kierunek linii melodycznej.
 5. Segregowanie i porządkowanie materiałów w kąciku przyrodniczym – dostarczanie dzieciom możliwości dokonywania i klasyfikacji segregowania.
 6. Czemu pada deszcz? – wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie przez zabawę badawczą ,,Deszcz w słoiku”.  Uczymy się  wyciągać wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.
 7. ,, W parku” – słuchanie opowiadania i rozmowa na jego temat. Wdrażanie do koncentrowania uwagi na treści słuchanego utworu; poszerzanie wiedzy dzieci na temat środowiska przyrodniczego; zachęcanie dzieci do wypowiadania się na zadany temat.
 8. Oglądanie liści – utrwalanie nazw drzew. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej dzieci.
 9. Wiersz Pruszkowskiej ,, Jesień ”. Zabawa słuchowa inspirowana wierszem z wykorzystaniem liści i kasztanów – poszerzanie doświadczeń słuchowych.
 10. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 11. Zabawy ruchowe, ilustrowanie ruchem treści piosenek.
  • Zachęcenie dzieci do wspólnej zabawy,
  • Zabawy ruchowo- naśladowcze, wyrabianie umiejętności rytmicznego poruszania się do muzyki,
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 1. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
 2. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.