foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 27 - 31.01 2020

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Witamy Nowy Rok.

Termin realizacji: 30.12.2019 - 03.01.2020

 • Kształtowanie umiejętności planowania
 • Usprawnianie aparatu oddechowego u dzieci , ćwiczenia oddechowe
 • Rozmowa na temat różnych rodzajów zegarów oraz różnych sposobów mierzenia czasu
 • Rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez zabawy
 • Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech, rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie
 • Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych oraz układania rytmów

Temat: Świąteczne tradycje.

Termin realizacji: 16 - 27.12.2019

 • Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania siebie nawzajem i nieprzerywania czyjejś wypowiedzi.
 • Stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu.
 • Wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności wczuwania się w emocje własne i najbliższych.
 • Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania oraz szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.
 • Tworzenie prac plastycznych związanych ze świętami, doskonalenie sprawności manualnych i motorycznych.

Temat: Święta za pasem.

Termin realizacji: 09 - 13.12.2019

 • Kształtowanie nawyku i umiejętności sprzątania po sobie oraz poczucia współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
 • Stwarzanie życzliwej atmosfery pomocy innym oraz szacunku.
 • Zapoznanie dzieci z tradycją ubierania choinki, tworzenie ozdób choinkowych.
 • Kształtowanie sprawności manualnych poprzez prace plastyczne i techniczne.
 • Zapoznanie dzieci z tradycją kolacji wigilijnej, poznanie rożnych rodzajów potraw pojawiających się na świątecznym stole oraz innych zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem.
 • Nauka wybranych kolęd i wspólny śpiew.

Temat: Grudniowe życzenia.

Termin realizacji: 02 - 06.12.2019

 • Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych
 • Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych, kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach
 • Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania
 • Rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci poprzez zabawy naśladowcze, zabawy kształtujące poczucie rytmu, ekspresję ruchową oraz wyobraźnię przestrzenną
 • Zapoznanie dzieci z pracą urzędu pocztowego, poszerzenie sownika dzieci o pojęcie: adres, wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby i sposobów pomagania innym ludziom, zachęcanie dzieci do udziału w akcjach pomocy potrzebującym

Temat: Kim będę, gdy dorosnę.

Termin realizacji: 25 - 30.11.2019

 • Uświadomienie dzieciom, że to, co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie
 • Rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa w wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych
 • Ćwiczenie umiejętności doprowadzania zaczętej pracy do końca
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania swoich działań
 • Budzenie szacunku do pracy ludzi wykonujących różne zawody
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.