foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 23.04 - 26.04.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

Termin realizacji: 01 - 05.04.2019

 • Dostrzeganie przez dzieci zmian we własnej osobie ( zmiany fizyczne, oraz w zachowaniu)
 • Rozwijanie w dzieciach kompetencji społecznych oraz kształtowanie własnego „ja”
 • Uświadamianie dzieciom konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu
 • Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat
 • Mierzenie i porównywanie wzrostu dzieci za pomocą czynności
 • Zabawy ruchowe rozwijające ogólną sprawność fizyczną
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych tematem tygodnia oraz ćwiczenia grafomotoryczne

Temat: Dziś już wie każdy z nas, wiosennych porządków nadszedł czas.

Termin realizacji: 25 - 30.03.2019

 • Poznanie narzędzi niezbędnych do sprzątania, dzielenie i kategoryzowanie ich ze względu na różne cechy
 • Wspólne porządkowanie Sali, zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o porządek w naszym otoczeniu
 • Poznanie narzędzi jakimi posługuje się ogrodnik
 • Zwrócenie uwagi dzieci na prace wykonywane wiosną w ogrodzie
 • Przesadzanie i założenie wspólnej hodowli kwiatów
 • Kojarzenie koloru zielonego jako koloru wiosny
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych tematem tygodnia

Temat: Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór.

Termin realizacji: 18 - 22.03.2019

 • Utrwalenie wiadomości na temat ptaków wylatujących jesienią do ciepłych krajów i wracających wiosną
 • Pogłębienie wiedzy dzieci na temat ptaków
 • Zachęcanie dzieci do systematycznej obserwacji świata przyrody, i dostrzeganie zmian w niej zachodzących
 • Doskonalenie narządów artykulacyjnych
 • Poznanie niektórych figur geometrycznych
 • Ćwiczenia usprawniające liczenie w zakresie dostępnym dzieciom
 • Nauka piosenki „ Kukułeczka”
 • Rozwijanie zdolności manualnych poprzez tworzenie prac plastycznych inspirowanych tematem tygodnia

Temat: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie cd.

Termin realizacji: 11 - 15.03.2019

 • Poznanie nazw kwiatów pojawiających się wczesną wiosną ( krokusy, przebiśniegi, sasanka, zawilec, żonkil)
 • Klasyfikowanie ubrań zgodnie z porą roku, uświadomienie dzieciom dlaczego należy ubierać się stosownie do panujących warunków atmosferycznych
 • Kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego ubierania się
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy przedszkola
 • Nauka piosenki „ Marzanna”
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych tematem tygodnia

Temat: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

Termin realizacji: 04 - 08.03.2019

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku
 • Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych, nazywanie ich i określanie odpowiednim symbolem
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych oraz bogacenie słownictwa
 • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat uprawy i hodowli roślin
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną, szybkość reagowania na dźwięki, oraz sprawność aparatu oddechowego
 • Rozwijanie zdolności twórczych oraz manualnych dzieci poprzez tworzenie prac plastycznych inspirowanych tematem tygodnia

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.