foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 17 - 21.12.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem cd.

Termin realizacji: 16 – 21.12.2018

 • Przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji świątecznych Bożego Narodzenia
 • Wprowadzanie świątecznego nastroju
 • Kształtowanie wrażliwości dzieci na los drugiego człowieka
 • Wspólne dekorowanie drzewka świątecznego i sali
 • Łamanie się opłatkiem i udział w Wigilii
 • Słuchanie i śpiewanie kolęd oraz pastorałek
 • Nauka kolędy „ Przybieżeli do Betlejem”
 • Wspólne tworzenie łańcucha z papieru

Temat: W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem.

Termin realizacji: 10 – 14.12.2018

 • Doskonalenie motoryki małej  poprzez wykonywanie ozdób świątecznych różnymi technikami
 • Nauka i zabawa ruchowa do piosenki „ W koło choinki”
 • Słuchanie piosenek, kolęd oraz pastorałek kojarzących się ze świętami
 • Oglądnie przykładowych świątecznych kartek i próby układania własnych słownych życzeń
 • „ Choinka od Dużego Niedźwiedzia” – słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego o oraz rozmowa na temat tego skąd biorą się choinki
 • Badanie dotykiem różnych ozdób choinkowych, zwrócenie uwagi na ich różnorodność
 • Kształtowanie przywiązania do rodzinnych tradycji

Temat: Zimowe porządki czas zacząć.

Termin realizacji: 03 – 07.12.2018

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, czystość i porządek w nim panujące
 • Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu
 • Kształtowanie zaangażowania w działania grupowe
 • Wysłuchanie wiersza W. Chotomskiej „Pan Bałagan”
 • Zabawa spostrzegawcza „Powiedz co schowaliśmy”
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi podczas rozmów o Świętym Mikołaju i prezentów jakie dzieci chciałyby dostać
 • Utrwalenie piosenek „Zima Zima za oknami” oraz „ Oj, Oj będzie biało”

Temat: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

Termin realizacji: 19 – 23.11.2018

 • Oswajanie strachu przed nieznanym i  własną wybujałą wyobraźnią
 • Doskonalenie znajomości kolorów i barw
 • Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia
 • Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat
 • „ Ciemny, jasny” – ćwiczenia językowe, szukanie określeń przeciwstawnych
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania oraz uczenie zgodnej zabawy
 • Słuchanie muzyki i określanie  jej charakteru
 • Doskonalenie sprawności fizycznej oraz manualnej poprzez zabawy.

Temat: Parasole czas wyciągnąć, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

Termin realizacji: 13 – 16.11.2018

 • Uświadamianie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych
 • kształtowanie logicznego myślenia w trakcie nazywania i segregowania ubrań
 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych
 • Rozwijanie sprawności manualnych oraz inwencji twórczej poprzez prace plastyczne związane z tematem tygodnia
 • „Zabawy ruchowe z deszczem w tle” – kształtowanie koordynacji  wzrokowo- ruchowej, oraz sprawności fizycznej
 • Prezentacja utworów literatury dziecięcej związanych z tematyką zajęć. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich
 • Rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu podczas zabaw rytmicznych i ruchowych

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.