foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 14.10 - 18.10.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesienią w parku i w lesie.

Termin realizacji: 14 - 18.10.2019

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie oraz rozbudzanie u dzieci zainteresowania nimi oraz szacunku do przyrody oraz zwierząt
 • Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości, posługiwanie się określeniami wysokie, niskie
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi, rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne
 • Kształtowanie poczucia rytmu , wyobraźni i ekspresji ruchowej
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania

Temat: Dbamy o zdrowie.

Termin realizacji: 07 - 11.10.2019

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw oraz owoców
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia- uświadomienie dzieciom jakie produkty warto jeść często
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie dużej motoryki, wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia
 • Uświadamianie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka
 • Zapoznanie z praca lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej, rozpoznawanie i nazywanie emocji- eliminowanie strachu przed stomatologiem

Temat: Dary jesieni.

Termin realizacji: 30.09 - 06.10.2019

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw oraz owoców
 • Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy
 • Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące, poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy niektórych grzybów oraz łączenie liści z owocem
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania zbiorów i określania w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej i tyle samo
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała

Temat: Dbam o siebie i środowisko.

Termin realizacji: 23 - 27.09.2019

 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • Doskonalenie czynności związanych z higieną
 • Zapoznanie dzieci ze zmysłami
 • Rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych, klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych
 • Wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało oraz dokładnego i częstego mycia rąk
 • Wdrażanie do dbania o porządek w sali- kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci oraz kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem

Temat: Jesteśmy bezpieczni.

Termin realizacji: 16 - 20.09.2019

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania, zwrócenie uwagi na to komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres
 • Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości, kształtowanie poczucia przynależności do rodziny
 • Poznanie podstawowych zasad poruszania się pieszego, wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze oraz placu zabaw
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, wdrażanie do bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami oraz z nieznajomymi
 • Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • Tworzenie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.