foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 19.02 - 23.02.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nasze ulubione baśnie.

Czas realizacji: 29.01 - 02.02.2018

 • Wzbudzenie zainteresowanie literaturą dziecięcą.
 • Swobodne rozmowy z dziećmi na temat baśni, bajek i postaci w nich występujących.
 • Przybliżenie dzieciom wyglądu teatru oraz poznanie osób w nim pracujących (aktor, scenarzysta, reżyser, operator, montażysta, choreograf)
 • Poznanie różnych rodzajów teatralnych lalek, kukiełek, marionetek i pacynek.
 • Zabawy badawcze – eksperymentowanie z światłem i cieniem.
 • Słuchanie wierszy, piosenek, opowiadań związanych z tematyką tygodnia – wypowiadanie się na ich temat.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Łączenie muzyki z literaturą.
 • Uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów, ludzi.
 • Odgrywanie prostych scenek, ról .
 • Wzbudzanie zainteresowania teatrem.
 • Ćwiczenia twórcze – wymyślanie własnych bajek.
 • Poznanie jak właściwie zachowywać się w miejscach publicznych.
 • Porównywanie liczebności zbiorów. Zapoznanie z znakiem =. Układanie elementów w taki sposób aby było ich tyle samo co innych.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Przypomnienie poznanych głosek. Głoskowanie wyrazów, rytmiczne dzielenie słów na sylaby.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych i plastyczno – technicznych związanych z tematyka tygodnia.
 • Nauka piosenki „Magiczne miejsce”.

Temat: Zimowe zabawy.

Czas realizacji: 22.01 – 26.01.2017

 • Oglądanie ilustracji na temat bezpiecznych zabaw na śniegu i sportów zimowych, rozmowa dzieci na ten temat.
 • Stworzenie kodeksu bezpiecznej zabawy.
 • Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportów zimowych i nazywanie ich.
 • Dlaczego w zimie zakładamy ciepłe ubrania? – burza mózgów.
 • Wyjaśnienie słowa „hartowanie organizmu”.
 • Zapoznanie z monografią liczby 5.
 • Klasyfikowanie według dwóch i trzech cech.
 • Czytanie wyrazów z poznanych do tej pory liter.
 • Czytanie globalne napisów np. wiosna, lato, jesień, zima.
 • Dokonywanie analizy i syntezy słuchowo sylabowej i głoskowej wyrazów.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich.
  • Wiersz „Na sankach” – Bożena Forma,
  • Fragment opowiadania „Prezent” – Anna Kowalska,
  • Opowiadanie „Na sankach”- Bożena Forma.
 • Wykonywanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematem tygodnia.

Temat: Wszędzie biało.

Czas realizacji: 08.01 – 12.01.2018

 • Rozmowy na temat śniegu: badanie jego właściwości, określanie cech.
 • Burza mózgów na temat: Skąd bierze się śnieg ?, Dlaczego topi się pod wpływem ciepła ?
 • Zabawa w laboratorium naukowe i przeprowadzanie eksperymentów z wodą. Obserwowanie jak woda paruje, zamarza.
 • Rozmowy na temat życia w okolicach okołobiegunowych, poznawanie wyglądu i cech charakterystycznych zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy.
 • Poznawanie liczby 4.
 • Poznawanie litery y.
 • Wysłuchiwanie głoski „y” w środku i na końcu podawanych wyrazów.
 • Czytanie wyrazów z poznanych liter.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Słuchanie tekstów literackich:
  • „Dlaczego pada śnieg” – Bożena Forma.
  • „Śniegowe gwiazdki” - Bożena Forma.
 • Osłuchanie z piosenką „Tęgi ze mnie mróz.”
 • Ćwiczenia poranne – wdrażanie do dokładnego wykonywania prezentowanych czynności i koncentrowania uwagi na drugiej osobie.
 • Prace plastyczne związane z tematyką tygodnia.

Temat: Skok w Nowy Rok.

Czas realizacji: 02.01 - 05.01.2018

 • Poznanie wybranych mierników czasu, od starożytnych do dnia dzisiejszego.
 • Nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc.
 • Odpowiednie stosowanie określeń –przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.
 • Zapoznanie z nazwami miesięcy - dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach miesięcy.
 • Przypomnienie nazw dni tygodnia, utrwalenie znajomości pór roku.
 • Określenie czasu trwania różnych czynności krótko, długo, porównywanie czasu trwania różnych czynności krócej od, dłużej od,  określenie tempa wykonywania czynności – wolno, szybko.
 • Oglądanie różnych zegarów i kalendarzy. Wspólne zaznaczanie w kalendarzu ważnych dat.
 • Wzbogacenie słownictwa dotyczącego czasu i zegarów.
 • Dostrzeganie przemienności dnia i nocy.
 • Rozmowa o nocy sylwestrowej i noworocznych postanowieniach.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia. Przeliczania przedmiotów (ile ich jest, który z kolei jest wskazany element).
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Słuchanie piosenek opowiadań i wierszy związanych z tematyką tygodnia.
 • Zapoznanie ze spółgłoską „P, p” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie litery „P, p” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach.
 • Zapoznanie z globalnym zapisem wybranych wyrazów związanych z tematyką tygodnia.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Poznawanie, śpiewanie piosenek związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Spotkanie przy wigilijnym stole.

Czas realizacji: 11 – 15.12.2017

 • Rozmowy dzieci na temat przedświątecznych porządków.
 • Przypomnienie potraw wigilijnych (jakie dania powinny znaleźć się na wigilijnym stole, jak możemy pomóc rodzicom je przygotować) – burza mózgów.
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich określone cechy.
 • Przeliczanie przedmiotów – zabawa dydaktyczna „Liczymy ozdoby”.
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Czytanie globalne wyrazów : bombka, lampki, gwiazda.
 • Wyodrębnianie głoski na początku wyrazów.
 • Nauka piosenki „Strojnisia choinka”.
 • Wysłuchanie opowiadania Bożeny Formy „Świąteczne porządki” – rozmowa z dziećmi na temat jego treści.
 • Wysłuchanie wiersza Bożeny Formy „Świąteczne wypieki ” – rozmowa na temat jego treści.
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe, ruchowe i muzyczno – ruchowe.
 • Zabawa ruchowa ze śpiewem „Miczitanka”.
 • Słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela – rozmowa na temat treści utworów.
 • Prace plastyczno – techniczne związane z tematyką tygodnia: wykonywanie ozdób choinkowych, ubieranie choinki w przedszkolu.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.