foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 12.08 - 14.08.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

Termin realizacji: 27 - 31.05.2019

 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, ślimaki , mrówki, żaby), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej dzieci
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami
 • Tworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy
 • Wykonywanie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia

Temat: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Termin realizacji: 20 - 25.05.2019

 • Kształtowanie w dzieciach szacunku dla przyrody i otoczenia
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata
 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami
 • Wyróżnianie i nazywanie kolorów, poznanie kolorów występujących na tęczy
 • Doskonalenie klasyfikacji przedmiotów pod względem jednej cechy
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych tematem tygodnia

Temat: Stop! Zabraniam!  Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Termin realizacji: 13 - 17.05.2019

 • Kształtowanie w dzieciach szacunku dla przyrody i otoczenia
 • Poznanie tworzyw z których mogą być wykonane śmieci oraz podstawowych zasad  ich segregacji
 • Dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń środowiska i sposobach ochrony
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość o porządek otoczenia
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie sprawności fizycznej w toku zabaw i ćwiczeń
 • Rozwijanie sprawności motorycznej dłoni za pomocą wykonywanych prac plastycznych

Temat: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

Termin realizacji: 06 - 10.05.2019

 • Poznanie przez dzieci życia w środowisku wiejskim i najbliższego otoczenia środowiska wiejskiego- podwórka
 • Kształtowanie u dzieci nawyków prozdrowotnych
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie
 • Podkreślanie roli właściwego odżywiania się w utrzymaniu zdrowia
 • Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich
 • Uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby
 • Podkreślanie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi
 • Kształtowanie w dzieciach wrażliwości na los drugiego człowieka oraz pomocy innym
 • Tworzenie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia

Temat: Na wsi zawsze jest wesoło tyle pól i zwierząt w około.

Termin realizacji: 23.04 - 02.05.2019

 • Poznanie przez dzieci życia w środowisku wiejskim i najbliższego otoczenia środowiska wiejskiego- podwórka
 • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku
 • Zapoznanie z rodzinami zwierząt oraz domami w jakich mieszkają
 • Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka
 • Budzenie w dzieciach postawy szacunku do istot żywych
 • Słuchanie i rozpoznawanie głosów zwierząt
 • Ćwiczenia usprawniające zapamiętywanie
 • Rozwijanie sprawności dłoni a pomocą tworzenia prac plastycznych z związanych z tematem tygodnia

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.