foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 09.12 - 13.12.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Kim będę, gdy dorosnę.

Termin realizacji: 25 - 30.11.2019

 • Uświadomienie dzieciom, że to, co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie
 • Rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa w wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych
 • Ćwiczenie umiejętności doprowadzania zaczętej pracy do końca
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania swoich działań
 • Budzenie szacunku do pracy ludzi wykonujących różne zawody
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

Temat: Zimno, coraz zimniej.

Termin realizacji: 18 - 23.11.2019

 • Uświadomienie dzieciom, że to, co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie
 • Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy
 • Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadchodzącą zimą
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-6
 • Rozpoznawanie i nazywanie kilku gatunków ptaków zimujących w Polsce ( gołąb, sikorka, wrona)
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

Temat: Zwierzęta domowe.

Termin realizacji: 11 - 15.11.2019

 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania
 • Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt
 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta i naturę
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, wzmacnianie mięśni grzbietu
 • Poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania i współpracy
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

Temat: Jesienna pogoda.

Termin realizacji: 04 - 08.11.2019

 • Doskonalenie technik zapamiętywania oraz kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-5
 • Identyfikowanie i nazywanie własnych stanów emocji
 • Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie
 • Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla roślin i zwierząt
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • Rozbudzanie ciekawości świata , prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń
 • Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy
 • Rozwijanie umiejętności odróżniania pór roku i obserwowania pogody
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej, kształtowanie sprawności manualnej

Temat: Listopadowe wspomnienia.

Termin realizacji: 28 - 31.10.2019

 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny oraz kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny, pogłębianie poczucia więzi z rodziną
 • Wdrażanie do umiejętności czytania globalnego wyrazów: Mama, Tata, Brat, Siostra
 • Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu
 • Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów
 • Kształtowanie w dzieciach postawy szacunku wobec osób starszych
 • Rozwijanie u dzieci zwinności ,równowagi i prawidłowego oddechu
 • Doskonalenie małej motoryki oraz doskonaleniep umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.