foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 11.12 - 15.12.2017

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Spotkanie przy wigilijnym stole.

Czas realizacji: 11 – 15.12.2017

 • Rozmowy dzieci na temat przedświątecznych porządków.
 • Przypomnienie potraw wigilijnych (jakie dania powinny znaleźć się na wigilijnym stole, jak możemy pomóc rodzicom je przygotować) – burza mózgów.
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich określone cechy.
 • Przeliczanie przedmiotów – zabawa dydaktyczna „Liczymy ozdoby”.
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Czytanie globalne wyrazów : bombka, lampki, gwiazda.
 • Wyodrębnianie głoski na początku wyrazów.
 • Nauka piosenki „Strojnisia choinka”.
 • Wysłuchanie opowiadania Bożeny Formy „Świąteczne porządki” – rozmowa z dziećmi na temat jego treści.
 • Wysłuchanie wiersza Bożeny Formy „Świąteczne wypieki ” – rozmowa na temat jego treści.
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe, ruchowe i muzyczno – ruchowe.
 • Zabawa ruchowa ze śpiewem „Miczitanka”.
 • Słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela – rozmowa na temat treści utworów.
 • Prace plastyczno – techniczne związane z tematyką tygodnia: wykonywanie ozdób choinkowych, ubieranie choinki w przedszkolu.

Temat: Zwierzęta zimą.

Czas realizacji: 04 - 08.12.2017

 • Wzbogacanie wiadomości dzieci nt. zwierząt które potrzebują naszej pomocy zimną oraz tych które na zimę zasypiają bądź odlatują; oglądanie ilustracji, omówienie ich wyglądu, cech charakterystycznych, zapoznanie ze sposobem odżywiania, klasyfikacja według gromad (ptaki, ssaki, owady).
 • Poznanie i rozpoznawanie nasion i owoców przeznaczonych do karmienia ptaków ( ryż, kasza, suszona jarzębina kukurydza, słonecznik).
 • Wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt; zachęcanie do dokarmiania ich podczas zimy.
 • Uwrażliwienie dzieci na trudne warunki życia zwierząt zimą.
 • Zapoznanie z zawodem „leśniczy”.
 • Ćwiczenia twórcze – „Wymyślanie sposobów pomocy ptakom i zwierzętom zimą”.
 • Ćwiczenia na spostrzegawczość rozpoznawanie śladów zwierząt na śniegu.
 • Określanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących na zewnątrz.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci.
 • Przypomnienie pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia. Przeliczania przedmiotów (ile ich jest, który z kolei jest wskazany element).
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Słuchanie piosenek opowiadań i wierszy związanych z tematyką tygodnia.
 • Zapoznanie ze samogłoską „U, u” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie litery „U, u” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach.
 • Zapoznanie z globalnym zapisem wybranych wyrazów związanych z tematyką tygodnia.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Poznawanie, śpiewanie piosenek związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Świąteczne pocztówki.

Czas realizacji: 27.11 – 01.12.2017

 • „Co to są życzenia? ”, „W jaki sposób możemy je składać? ”, „Z jakiej okazji składa się innym życzenia ?” – burza mózgów. Układanie życzeń świą
 • „Stonoga” – zabawa dydaktyczna w kole, ćwiczenia w czytaniu.
 • „Kartki i kartki ” – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie, wskazywanie różnic i podobieństw, określanie przeznaczenia.
 • Omawianie drogi listu na podstawie historyjki obrazkowej. Zabawa dydaktyczna „ Od nadawcy do adresata ”.
 • Rozmowa na podstawie ilustracji o pracy na poczcie. Globalne czytanie wyrazów.
 • Poznawanie różnorodnych sposobów przesyłania informacji: telefon, tablet, list.
 • Rozmowa na temat postaci Świętego Mikoł Pisanie do niego listu.
 • Zapoznanie z literą „K” małą i dużą, drukowaną i pisaną.
 • Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się, zgodne z porą
 • Wysłuchanie opowiadania „Niedowiarki” – Grzegorza Kasdepki, rozmowa na temat jego treś
 • Wysłuchanie opowiadania „Święty Mikołaj” – Mariusza Strzeleckiego, rozmowa na temat jego treś
 • Osłuchanie z piosenką „Polka komputerowa”. Zabawy ruchowo – rytmiczne przy piosence.
 • Wykonywanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematem tygodnia.

Temat: Ciepło i miło...

Czas realizacji: 20.11 - 24.11.2017

 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu, mgły itp.
 • Dopasowywanie odpowiednich strojów do pory roku i warunków atmosferycznych.
 • Przybliżenie dzieciom zawodów: krawcowa, krawiec, projektant ubrań. Poznanie nazw i sposobów wykorzystania  przyborów krawieckich.
 • Wzbogacenie słownika czynnego dzieci o nowe wyrazy związane z tematyką tygodnia.
 • „Skąd się bierze wełna” – rozmowa na temat sposobów pozyskiwania wełny.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy.
 • Poznanie różnych źródeł energii – odkrywanie znaczenia wody, wiatru, słońca w przyrodzie.
 • Omówienie miejsc w których zawsze jest ciepło.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Zapoznanie ze samogłoską „I, i” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie literyI, i” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Wprowadzenie nowej samogłoski w sylabach.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia. Przeliczania przedmiotów (ile ich jest, który z kolei jest wskazany element).
 • Poznanie cyfry 3 oraz jej graficznego zapisu. Wprowadzenie cyfry 3 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Poznawanie, śpiewanie piosenek związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Jesienna muzyka.

Czas realizacji: 06.11 - 10.11.2017

 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu, mgły itp.
 • Doskonalenie umiejętności układania rytmów.
 • Poznanie i operowanie pojęciami związanymi z muzyką „orkiestra, dyrygent, nuty, filharmonia”
 • Czytanie globalne nowo poznanych wyrazów.
 • Rozmowa swobodna z dziećmi dotycząca rozpoznawania i nazywania emocji „Co czujesz słuchając muzyki?”
 • Samodzielne poznanie świata i praw nim rządzących podczas doświadczenia „Dlaczego słyszymy dźwięk?” .
 • Zabawy słuchowe „Co słyszysz?” „Powtórz rytm”
 • Klasyfikacja przedmiotów według jednej podanej cechy.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Zapoznanie ze spółgłoską „T, t” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie literyT, t” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia. Przeliczania przedmiotów (ile ich jest, który z kolei jest wskazany element).
 • Poznanie cyfry 1 oraz jej graficznego zapisu. Wprowadzenie cyfry 2 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Poznawanie, śpiewanie piosenek związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2017 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.