MYSZKI 6-latki - PRZEDSZKOLE PRYWATNE EKO-PARK

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 13.08 - 14.08.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Kolory lata.

Czas realizacji: 11 – 15.06.2018

 • Wyszukiwanie w otoczeniu elementów w określonym kolorze.
 • Rozmowa na temat kolorów podstawowych (czerwony, niebieski, żółty).
 • Poznawanie odcieni kolorów podstawowych.
 • Eksperymentowanie z kolorami podstawowymi i stworzenie kolorów pochodnych (pomarańczowy, zielony, fioletowy).
 • Rozmowa na temat tęczy i jej kolorów.
 • Przeliczanie w zakresie 10.
 • Klasyfikowanie elementów według 3 cech.
 • Ćwiczenia w czytaniu prostych zdań.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych- rozwijanie logicznego myślenia.
 • Wysłuchanie opowiadania A. Czylok „O Białej Krainie i czarnoksiężniku Koloruchu ”.
 • Wysłuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Zielone”, Agnieszki Karcz „Kraina tęczy”.
 • Osłuchanie z piosenką „Już dużo wiem”- Magdalena Melnicka- Sypko.
 • Wykonywanie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia.

Temat: Wakacje tuż-tuż.

Czas realizacji: 04 - 08.06.2018

 • Przybliżenie dzieciom różnych typów krajobrazów oraz ich charakterystycznych elementów (góry, morze, las, krajobraz rzeczny).
 • Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, bezpiecznej podróży oraz zasad zachowywania się w pobliżu ogniska, nad wodą w lesie i w górach.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa płynącego z rozmowy z obcymi.
 • Rozmowa o przygotowaniu wycieczki – jak ją zaplanować? Co należy ze sobą zabrać?
 • Opowiadanie o swoich marzeniach – próby rozróżnienia marzeń realnych od fikcyjnych.
 • Snucie planów na najbliższą przyszłość.
 • Oglądanie mapy świata.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 • Rozwijanie inwencji twórczej
 • Prezentacja utworów literatury dziecięcej związanych z tematyką zajęć.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Przypomnienie poznanych samogłosek i spółgłosek – łączenie ich i tworzenie prostych sylab i wyrazów.
 • Poszerzanie doświadczeń artystycznych oraz rozwijanie sprawności manualnych przez wykonywanie prac plastycznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Słuchanie i śpiewanie piosenek związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Dzień Dziecka.

Czas realizacji: 28.05 – 01.06.2018

 • Rozmowa na temat dzieci z różnych krajów, w czym są podobne i czym różnią się.
 • Zaznajomienie dzieci z organizacją UNICEF.
 • Kto to jest Rzecznik Praw Dziecka – burza mózgów.
 • Rozmowa na temat: „Co robić, gdy się nudzimy”, „Kto to jest przyjaciel”.
 • Dzień Dziecka w przedszkolu – gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zabawy w przeliczanie w zakresie 10.
 • Poznanie litery h małej i H wielkiej, drukowanej i pisanej, odszukiwanie litery „h i H” w wyrazach, zapoznanie z jej zapisem graficznym.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek w tym w szczególności głoski „h”.
 • Czytanie książek- opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.
 • Zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza Jarosława Poloczka „Mam prawo do ………”.
 • Wysłuchanie opowiadania Olgi Masiuk „Nowa dziewczynka” – rozmowa na temat opowiadania.
 • Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza Elizy Rozdoby „Zostań moim przyjacielem”.
 • Wykonywanie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia.

Temat: Mama i Tata.

Czas realizacji: 21 - 25.05.2018

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
 • Nazywanie członków własnej rodziny.
 • Poznawanie pojęć rodzeństwo, brat, siostra, jedynak.
 • Rozpoznawanie emocji, nastrojów nazywanie ich.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny.
 • Kształtowanie logicznego myślenia.
 • Zauważanie i akceptowanie podobieństw i różnić między sobą innymi ludźmi.
 • Rozbudzenie zainteresowania pracą, którą wykonują rodzice.
 • Doskonalenie sposobu przedstawienia postaci. Kształtowanie umiejętności opisu.
 • Stosowanie określeń duży/mały starszy/młodszy.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Rozwijanie umiejętności pracy i współdziałania w grupie.
 • Przypomnienie poznanych głosek.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Integrowanie grupy podczas wspólnych występów.
 • Rozwijanie w dzieciach poczucia bezpieczeństwa i zachęcanie do opanowania lęku przed nową sytuacją.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Nauka wierszy, piosenek i tańca na uroczystość – wytworzenie miłego i serdecznego nastroju.

Temat: Kto Ty jesteś ?

Czas realizacji: 23.04 - 04.05.2018

 • Kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju.
 • Kształtowanie postawy poszanowania odrębności narodowych.
 • Prezentacja symboli narodowych: godła i barw narodowych, hymnu narodowego.
 • Nauka hymnu Polski oraz słuchanie hymnu Unii Europejskiej.
 • Zapoznanie z nazwą stolicy Polski – Warszawą, najdłuższą rzeką Polski – Wisłą.
 • Zapoznanie z imieniem i nazwiskiem prezydenta Polski oraz jego obowiązkami.
 • Oglądanie mapy Europy odnajdywanie Polski.
 • Oglądanie mapy Polski, wskazywanie na niej takich miejsc jak: Warszawa, Kraków, Morze Bałtyckie, Tatry, Wisła.
 • Podążanie szlakiem Wisły, poznanie wybranych miast oraz ich zabytków.
 • Zapoznanie z nazwą waluty naszego kraju.
 • Budzenie zainteresowania regionem zamieszkania.
 • Słuchanie legend Polski.
 • Prezentacja utworów literatury dziecięcej związanych z tematyką zajęć.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • F– jak Flaga  Zapoznanie ze spółgłoską „F„f” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie litery „F” „f” w wyrazach, poznanie z  jej zapisem graficznym. Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach.
 • Rozwijanie inwencji twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.