foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 09 - 13.03 2020

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Termin realizacji: 30.03 - 03.04.2020

 • Rozmawiamy na temat krajobrazu wsi i miasta, o tym co je różni
 • Poznajemy nazwy zwierząt mieszkających na wiejskim podwórku oraz uczymy się rozpoznawać głoskę „k” w nagłosie
 • Kształtujemy umiejętności nazywania domów zwierząt hodowlanych: stajnia, obora, zagroda, ul ,kurnik, chlew
 • Porównujemy liczebność zbiorów
 • Wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne, przygotowujące do nauki pisania
 • Ćwiczymy narządy mowy poprzez zabawę logopedyczną
 • Wykonujemy prace plastyczne oraz techniczne związane z tematyką tygodnia, ćwiczymy doprowadzanie rozpoczętej pracy do końca
 • Poszerzamy wiedzę na temat produktów pochodzących od różnych zwierząt hodowlanych
 • Łączymy w pary i nazywamy zwierzęta oraz  ich młode

https://view.genial.ly/5e81faa63fea8d0db0df73ae/vertical-infographic-list-ptaki-przylatujace-wiosna-do-polski?fbclid=IwAR2tB1kORb8jMVJhdaNYm5MBRrHeZQ_u6cWJ_BI80z6_Gsr6Mjo3SFBy2xQ

Temat: Witaj wiosno!

Termin realizacji: 23 - 27.03.2020

 • Rozmawiamy na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną oraz wzbogacamy słownictwo o nazwy gatunków ptaków a także zjawiska charakteryzujące wiosnę
 • Kontynuujemy uprawę fasoli
 • Słuchamy piosenki pt. „ Maszeruje wiosna”
 • Czytamy globalnie i dopasowujemy napisy do obrazków
 • Rozwiązujemy zagadki dotyczące ptaków przylatujących na wiosnę do naszego kraju
 • Wykonujemy ćwiczenia ogólnorozwojowe, tańczymy do muzyki
 • Rozwijamy sprawności manualne i grafomotoryczne poprzez różne wyrazy plastyczne

 ZADANIA:

https://view.genial.ly/5e7bbab855b9c70e3f3d25f6/presentation-witaj-wiosno

Temat: Porządki w ogrodzie.

Termin realizacji: 16 - 20.03.2020

 • Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby robienia wiosennych porządków w ogrodzie, kształtowanie nawyku sprzątania po sobie
 • Zakładanie uprawy fasoli, kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz podziału ról
 • zapoznanie z etapami siania roślin a także dostrzeganie różnicy między sianiem a sadzeniem.
 • Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami: tulipan, krokus, przebiśnieg, zawilec. Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw kwiatów
 • Rozwijanie aparatu mowy za pomocą ćwiczeń dźwiękonaśladowczych
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody oraz rozwijanie postawy proekologicznej
 • Kształtowanie umiejętności dodawania na konkretach w zakresie 1-6
 • Tworzenie prac plastycznych związanych tematem tygodnia.

Temat: W marcu jak w garncu.

Termin realizacji: 02 - 06.03.2020

 • Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek
 • Nauka piosenki pt. „Gdzie się chowa zima”
 • Zdobywanie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie w czasie przedwiośnia, zachęcanie do prowadzenia obserwacji otoczenia
 • Uświadamiane znaczenia odpoczynku i troski o własne zdrowie
 • Rozumienie konieczności dostosowywania ubrania do temperatury otoczenia, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała
 • Wdrażanie dzieci do przełamywania swojej nieśmiałości oraz prośby o pomoc w razie potrzeby
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji

Temat: Wynalazki.

Termin realizacji: 24 - 28.02.2020

 • Wzbogacenie słownictwa związanego z podróżowaniem, porównywanie dzisiejszych pojazdów do tych, którymi podróżowano dawniej : dorożka, lokomotywa parowa, stary rower
 • Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych
 • Zdobywanie wiedzy na temat funkcji i historii komputera
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem dostępnych materiałów
 • Rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej dzieci oraz wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.