foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 22.07 - 26.07.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Stop! Zabraniam!  Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

Termin realizacji: 13 - 17.05.2019

  • Kształtowanie w dzieciach szacunku dla przyrody i otoczenia
  • Poznanie tworzyw z których mogą być wykonane śmieci oraz podstawowych zasad  ich segregacji
  • Dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń środowiska i sposobach ochrony
  • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość o porządek otoczenia
  • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
  • Doskonalenie sprawności fizycznej w toku zabaw i ćwiczeń
  • Rozwijanie sprawności motorycznej dłoni za pomocą wykonywanych prac plastycznych

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.