foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 12.08 - 14.08.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Powietrze wokół nas.

Termin realizacji: 23 – 26.04.2019

  1. Interpretuje treść utworu literackiego.
  2. Przeprowadza zabawy badawcze i doświadczenia związane z powietrzem. Ćwiczy prawidłowy oddech i długość wydechu.
  3. Poznaje urządzenia wykorzystujące powietrze.
  4. Kształtuje postawę proekologiczną.
  5. Rozumie konieczność chronienia drzew, wie, co powstaje z drewna
  6. Wie, że roślinność jest źródłem tlenu niezbędnego do oddychania.
  7. Przelicza w dostępnym zakresie i porównuje liczebność zbiorów
  8. Dokonuje pomiarów za pomocą sznurka/ papierowych pasków.
  9. Doskonali artykulację oraz sprawność grafomotoryczną.
  10. Doskonali umiejętności wokalne, pamięć i poczucie rytmu – nauka melodii i tekstu piosenki pt.”Co robi powietrze?”

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.