foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 24.06 - 28.06.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Podróże podniebne inie tylko.

Termin realizacji: 10 - 14.06.2019

 1. Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne.
 2. Dokonuje syntezy sylabowej nazw pojazdów
 3. Porównuje pojazdy, wskazując podobieństwa i różnice
 4. Porównuje liczebność zbiorów, stosując określenia: mniej, więcej, tyle samo.
 5. Wypowiada się na temat różnic i podobieństw między ptakami a samolotami.
 6. Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem.
 7. Poznaje maszyny latające. Dostrzega różnice między maszynami latającymi bezsilnikowymi i silnikowymi.
 8. Zna i stosuje określenia stopniujące: szybko, szybciej, najszybciej.
 9. Doskonali umiejętność przeliczania i dorysowywania elementów, tworząc zbiory równoliczne.
 10. Poznaje w podstawowym zakresie pojęcie Unia Europejska.
 11. Poznaje podstawowe informacje na temat wybranych krajów Unii Europejskiej.
 12. Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.