foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesteśmy bezpieczni.

Termin realizacji: 16 - 20.09.2019

 1. Doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat miejsca zamieszkania i adresu, porównywanie różnych rodzajów budynków mieszkalnych, doskonalenie słownika opisów swojego miejsca zamieszkania, wzbogacenie ich o przymiotniki, doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych.
 2. Doskonalenie umiejętności odczytywania symboli, rozpoznawanie i klasyfikowanie znaków drogowych; utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię, utrwalenie kierunków, zgodnie z którymi sprawdzamy, czy możemy przejść przez jezdnię, ćwiczenie właściwych reakcji i zachowań na światła na sygnalizatorze. Omówienie wyglądu świateł drogowych dla pieszych oraz dla samochodów. Spacer w pobliżu przedszkola – utrwalenie znaków drogowych i zasad bezpiecznego poruszania się w grupie, przechodzenia przez jezdnię.
 3. Doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw; doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami ( nie tylko elektrycznymi). Doskonalenie umiejętności przeliczania.
 4. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie! . Bajka „O wilku i siedmiu koźlątkach” braci Grimm, kształtowanie odpowiednich postaw w stosunku do nieznajomych pukających do drzwi, ocena postępowania w przykładowych sytuacjach; doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych.
 5. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Pojazdy uprzywilejowane – rozmowa z dziećmi na temat służb ratowniczych i ich pojazdów ; zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu ( czym jest i do czego służy alarm przeciwpożarowy); rozwijanie logicznego myślenia.
 6. Prace plastyczne zgodne z tematyką zajęć.
 • zycz_1.jpeg
 • zycz_2.jpeg
 • zycz_3.jpeg
 • zycz_4.jpeg
 • zycz_5.jpeg
 • zycz_6.jpeg
 • zycz_7.jpeg
 • zycz_8.jpeg
 • zycz_9.jpeg
 • zycz_10.jpeg
 • zycz_11.jpeg

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.