foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 14.10 - 18.10.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesteśmy bezpieczni.

Termin realizacji: 16 - 20.09.2019

  1. Doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat miejsca zamieszkania i adresu, porównywanie różnych rodzajów budynków mieszkalnych, doskonalenie słownika opisów swojego miejsca zamieszkania, wzbogacenie ich o przymiotniki, doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych.
  2. Doskonalenie umiejętności odczytywania symboli, rozpoznawanie i klasyfikowanie znaków drogowych; utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię, utrwalenie kierunków, zgodnie z którymi sprawdzamy, czy możemy przejść przez jezdnię, ćwiczenie właściwych reakcji i zachowań na światła na sygnalizatorze. Omówienie wyglądu świateł drogowych dla pieszych oraz dla samochodów. Spacer w pobliżu przedszkola – utrwalenie znaków drogowych i zasad bezpiecznego poruszania się w grupie, przechodzenia przez jezdnię.
  3. Doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw; doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami ( nie tylko elektrycznymi). Doskonalenie umiejętności przeliczania.
  4. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie! . Bajka „O wilku i siedmiu koźlątkach” braci Grimm, kształtowanie odpowiednich postaw w stosunku do nieznajomych pukających do drzwi, ocena postępowania w przykładowych sytuacjach; doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych.
  5. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Pojazdy uprzywilejowane – rozmowa z dziećmi na temat służb ratowniczych i ich pojazdów ; zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu ( czym jest i do czego służy alarm przeciwpożarowy); rozwijanie logicznego myślenia.
  6. Prace plastyczne zgodne z tematyką zajęć.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.