foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 09 - 13.03 2020

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Zwierzęta domowe.

Termin realizacji: 12 – 15.11.2019

 1. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt domowych, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych (także tych żyjących na wolności), na temat środowiska życia zwierząt. Szukanie cech wspólnych, czytanie globalne.
 2. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego.
 3. Wprowadzenie litery D, d, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz sprawności manualnej.
 4. Zapoznanie z wierszem „Kotek” J. Tuwima. Kocie przysmaki – ćwiczenia pobudzające aparat artykulacyjny.
 5. Nauka piosenki pt. „ Moje akwarium”.
 6. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami.
 7. Wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby.
 8. Wprowadzenie liczby 4 . Poszerzanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, zdolności grafomotorycznych, wiedzy przyrodniczej.
 9. Kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic oraz poszukiwania informacji w różnych źródłach.
 10. Kształtowanie odpowiedzialności oraz doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom (burza mózgów).
 11. Zapoznanie z wierszem J. Brzechwy pt. „ Jak rozmawiać trzeba z psem”.
 12. Kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości.
 13. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno – technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.