foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wrażenia i uczucia.

Termin realizacji: 18 – 22.05.2020

 • ,,Emocje na twarzy” - rozpoznawanie emocji po wyrazie twarzy, zabawa dydaktyczna. Utrwalanie nazw emocji.
 • Rozpoznawanie emocji innych na podstawie opowieści i ilustracji, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych. ,,Zły humorek” - wysłuchanie wiersza Doroty Gellner, swobodne wypowiedzi dzieci.
 • Blok zajęć o emocjach – gniew. ,Gniewka” - słuchanie i analiza wiersza D. Niemiec. ,,Schowaj gniew”  -zabawa doskonaląca spostrzegawczość.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych w codziennych sytuacjach – objętość, waga, dzielenie; rozwijanie inteligencji językowej – umiejętność wypowiadania się na określony temat.
 • ,,Złość” - rozmowa na podstawie opowiadania Renaty Piątkowskiej pod tym samym tytułem. ,,Dobre i złe”- klasyfikowanie sposobów radzenia sobie ze złością na dobre i złe. Wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej.
 • ,,Co czuł bohater?” –  określenie odczuć bohaterów bajek i historii znanych dzieciom. ,,Diagram” - doskonalenie umiejętności głoskowania.
 • Rozwijanie empatii u dzieci.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
 • Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab.
 • Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów.  Czytanie krótkich czytanek z nowo poznaną literą.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Zdjęcia - Wrażenia i uczucia

 

 • zycz_1.jpeg
 • zycz_2.jpeg
 • zycz_3.jpeg
 • zycz_4.jpeg
 • zycz_5.jpeg
 • zycz_6.jpeg
 • zycz_7.jpeg
 • zycz_8.jpeg
 • zycz_9.jpeg
 • zycz_10.jpeg
 • zycz_11.jpeg

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.