RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
6:30 - 7:30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Dowolne rysunki dzieci. Rozmowy z rodzicami.

7:30 - 8:00

Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno – porządkowe.

8:00 - 8:30

Śniadanie.

8:30 - 9:30

Praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe wspomaganie i korygowanie rozwoju a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi (pozostałe dzieci zabawy dowolne).

9:30 - 10:30

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone wg planów pracy.

10:30 - 10:45

Zabawy ruchowe i czynności higieniczno – porządkowe.

10:45 - 11:20

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Spacery do parku, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe. Gry i zabawy organizowane w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych, inspirowane głównie przez dzieci.

11:20 - 11:30

Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:30

Obiad.

12:30 - 14:00

Odpoczynek dzieci; słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej. Realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela; dla dzieci: praca indywidualna w małych zespołach i z całą grupą - ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne.

14:00 - 14:30

Zabawy ruchowe i czynności higieniczno – porządkowe.

14:30 - 15:00

Podwieczorek.

15:00 - 18:00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze w sali: praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem, zabawy/zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań, gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne.