REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO EKO-PARK

ul. RUMIANKOWA 50 w NIEPOŁOMICACH

NA OKRES OD 01.09.2019 ROZPOCZYNA SIĘ 01.03.2019 OD GODZ. 9:00.

KRYTERIUM PRZYJĘĆ TO KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI NASTĄPI 31.03.2019.

WYNIK REKRUTACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY Z POCZĄTKIEM KWIETNIA 2019.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!