W materiale wykorzystano piosenkę z Bliżej Przedszkola, muzyka i tekst: Maria Broda-Bajak