foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat:  Lato.

Termin realizacji:  15 – 19.06.2020

Poniedziałek: Kolory lata.

Wtorek: Burza.

Środa: Tęcza po deszczu.

Czwartek: Letnia pogoda.

Piątek: Lato w sztuce.

W tym tygodniu:

 • Zapoznajemy się z porą roku lato.
 • Obserwujemy przyrodę, rozmawiamy na temat zmian jakie zachodzą w przyrodzie podczas lata.
 • Rozmawiamy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.
 • Przypominamy rożne zjawiska pogodowe i odpowiadające im symbole.
 • Eksperymentujemy z kolorami. Tworzymy inne kolory z barw podstawowych.
 • Omawiamy zjawiska pogodowe, stawiamy hipotezy i sprawdzamy je.
 • Tworzymy własną pogodę, prezentujemy ją na forum grupy.
 • Utrwalamy zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy.
 • Słuchamy tekstów literackich i rozmawiamy na ich temat.
 • Odczytujemy proste wyrazy związane z tematyką tygodnia. Utrwalamy poznane litery.
 • Rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez liczenie i przeliczanie w zakresie 20. Utrwalamy kształt liczb.
 • Słuchamy, śpiewamy piosenki związane z tematyką tygodnia.
 • Wykonujemy prace plastyczne i plastyczno- techniczne.

Temat:  Zwierzęta duże i małe.

Termin realizacji:  08 – 12.06.2020

Poniedziałek: Zwierzęta z całego świata.

Wtorek: Z wizytą w zoo.

Środa: Świat zwierząt w Polsce; Groźni mieszkańcy polskich lasów.

Piątek: Nieznajome zwierzę.

W tym tygodniu:

 • przypomnimy nazwy zwierząt mieszkających w Polsce oraz różnych stronach świata;
 • doskonalimy umiejętność rozpoznawania kontynentów na mapie;
 • tworzymy kolekcje zwierząt na podstawie mapy świata;
 • wdrażamy się do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnorodnych źródłach (książki, ilustracje, albumy);
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami;
 • poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;
 • rozwiniemy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • dzieci wysłuchają wierszy i opowiadań, porozmawiają na temat ich treści;
 • przypomnimy i utrwalimy poznane litery;
 • rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez wprowadzenie znaku „-”; posługiwanie się modelami monet i banknotów;
 • wykonamy prace plastyczne związane z tematyką tygodnia;
 • zapoznamy się z piosenkami „Zabawkowe zoo”.

Temat:  Dzień dziecka.

Termin realizacji:  01 – 05.06.2020

Poniedziałek: Nasze prawa i obowiązki.

Wtorek: Dzieci na świecie.

Środa: Z wizytą u moich rówieśników.

Czwartek: Nasze marzenia.

Piątek: Nasze zabawy.

W tym tygodniu:

 • Zapoznajemy się z prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie.
 • Będziemy zastanawiać się co łączy, a co różni dzieci na świecie, dlaczego niektóre dzieci są bardziej smutne od innych.
 • Rozmawiamy o dostępnych sposobach pomocy dzieciom z biednych rejonów świata.
 • Mówimy o marzeniach, zastawiając się nad tym co to są marzenia, czy są potrzebne i czy wszystkie się spełniają.
 • Wypowiadamy się na temat swoich ulubionych zabaw i zajęć. Poznajemy zabawy z różnych stron świata.
 • Słuchamy tekstów literackich i na ich podstawie rozmawiamy o własnych uczuciach i reagowaniu na nie.
 • Odczytujemy proste wyrazy związane z tematyką tygodnia. Utrwalamy poznane litery.
 • Rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez liczenie i przeliczanie w zakresie 20. Utrwalamy kształt liczb.
 • Słuchamy, śpiewamy piosenki związane z tematyką tygodnia.
 • Uczestniczymy w wielu zabawach teatralnych, pantomimicznych i darmowych.
 • Wykonujemy prace plastyczne i plastyczno- techniczne.

Temat:  Święto mamy i taty.

Termin realizacji:  25 – 29.05.2020

Poniedziałek: Mój tata.

Wtorek: Moja mama.

Środa: Brat i siostra.

Czwartek: Z rodzinką najlepiej.

Piątek: Piknik rodzinny.

W tym tygodniu:

 • porozmawiamy na temat rodziny, wymieniać jej członków;
 • zastanowimy się, z czym nam się kojarzy pojęcia: „mama”, „tata”; utrwalimy nazewnictwo związane z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.;
 • wzmocnimy poczucie przynależności do rodziny; opowiemy co lubimy robić z mamą, tatą, siostrą, bratem;
 • utrwalimy umiejętność opisywania postaci słowami, ruchem, gestem;
 • określimy głoski w nagłosie, wygłosie słów związanych z rodziną;
 • rozwiniemy kompetencje językowe poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi;
 • rozwiniemy percepcję wzrokową poprzez wyróżnienie elementów ilustracji z tła;
 • dzieci wysłuchają wierszy i opowiadań, porozmawiają na temat ich treści;
 • przypomnimy i utrwalimy poznane litery;
 • rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała, określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów; przeliczanie w zakresie 20;
 • wykonamy prace plastyczne związane z tematyką tygodnia
 • zapoznamy się z piosenkami „Mamo”, „Tata czarodziej”, „Zabiorę brata”, „Moja wesoła rodzinka”, „Dziękuję mamo, dziękuję tato”.

Temat:  Wrażenia i uczucia.

Termin realizacji:  18 – 22.05.2020

Poniedziałek: Uczymy się wyrażać uczucia.

Wtorek: W płaczu nie ma nic złego.

Środa: Oswajamy się z ciemnością.

Czwartek: Jak pozbyć się strachu?

Piątek: Muzyczne opowieści.

W tym tygodniu:

 • Rozmawiamy z dziećmi o emocjach i uczuciach. Dzieci próbują identyfikować, nazywać emocje i uczucia towarzyszące im podczas różnych aktywności oraz odczytywać emocje swoich kolegów i koleżanek.
 • Ćwiczymy odporność emocjonalną, sposoby reagowania podczas wygranej i przegranej. Próbujemy "oswoić" niektóre uczucia.
 • Utrwalamy informacje dotyczące akceptacji wszystkich uczuć oraz radzenia sobie z tymi, które są dla nich trudne.
 • Na podstawie opowiadania poznajemy znaczenie przysłowia "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"
 • Słuchamy tekstów literackich i na ich podstawie rozmawiamy o własnych uczuciach i reagowaniu na nie.
 • Odczytujemy proste wyrazy związane z tematyką tygodnia. Utrwalamy poznane litery.
 • Rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez liczenie i przeliczanie w zakresie 20. Utrwalamy kształt liczb.
 • Słuchamy, śpiewamy piosenki związane z tematyką tygodnia.
 • Uczestniczymy w wielu zabawach teatralnych, pantomimicznych i darmowych.
 • Próbujemy wyrazić swoje nastroje za pomocą środków muzycznych i plastycznych.
 • Wykonujemy prace plastyczne i plastyczno- techniczne.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.