foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Święto babci i dziadka.

Termin realizacji: 13 – 17.01.2020

 • doświadczeniami i przeżyciami. Wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami. Swobodne wypowiadanie się na temat dziadków – czym się zajmują, jakie mają zainteresowania, co robią podczas spotkań z wnukami, jak wyglądają (wskazywanie charakterystycznych cech postaci). Stwarzanie sytuacji zachęcających dzieci do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się
 • Kształtowanie właściwego stosunku do przyjmowania i dawania prezentów. Stosowanie zwrotów grzecznościowych. Umacnianie poczucia przynależności do rodziny.
 • Doskonalenie postaw szacunki wobec osób starszych.
 • Rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć; wcześniej, później, teraz.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
 • Podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach.
 • Utrwalenie poznanych liter. Odczytywanie wybranych wyrazów związanych z tematyką tygodnia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Pobudzanie od działań artystycznych.
 • Integrowanie grupy podczas wspólnych występów. Rozwijanie  w dzieciach poczucia bezpieczeństwa i zachęcanie do opanowania lęku przed nową sytuacją.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.