foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Ulubione zajęcia.

Termin realizacji: 22 – 26.11.2021

- Poznawanie zainteresowań koleżanek i kolegów oraz znanych osób (Julian Tuwim),
- Gromadzenie doświadczeń w trakcie wchodzenia w różne role, pokonywanie nieśmiałości,
- Poznawanie i pogłębianie wiadomości o pszczołach,
- Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej wyrazów oraz czytanie globalne wyrazu "ul",
- Rozwijanie kompetencji językowych,
- Rozwijanie umiejętności ustawiania obiektów po kolei i ich numerowania,
- Przybliżenie aspektu porządkowego liczby,
- Poznawanie odnawialnych źródeł energii - wykorzystanie wiatru,
- Poznanie słów, melodii oraz budowy piosenki,
- Rozwijanie umiejętności poczucia rytmu i przestrzeni do zabawy,
- Budzenie zainteresowań różnymi dziedzinami i dyscyplinami sportowymi,
- Poznanie właściwości powietrza,
- Rozwijanie motoryki małej w trakcie modelowania balonów,
- Zwracanie uwagi na zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i narzędzi, w tym zabaw z płomieniem,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia,
- Uświadomienie jaki wpływ ma dym tytoniowy na organizm człowieka, zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia papierosów ( dodatkowy program związany z Światowym Dniem bez papierosa)

Temat: Moje hobby.

Termin realizacji: 15 – 19.11.2021

- Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu,
- Rozwijanie upodobań i pomysłowości,
- Rozbudzanie ciekawości światem,
- Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej,
- Czytanie globalne wyrazu "ekran",
- Przypomnienie zasad obowiązujących w kinie, teatrze,
- Poznawanie różnych kolekcji,
- Rozwijanie myślenia operacyjnego,
- Rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, pomysłowości i wyobraźni,
- Poznanie piosenki i jej budowy,
- Kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych,
- Rozwijanie umiejętności motorycznych w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych oraz badawczych,
- Badanie sposobu wykorzystania gęstości substancji w celu znalezienia jej w osadach,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Mój dom - Polska.

Termin realizacji: 08 – 12.11.2021

- Poznanie wartości jaką jest miłość do ojczyzny poprzez słuchanie utworów literackich,
- Doskonalenie pamięci i spostrzegawczości,
- Budzenie zainteresowania historią państwa polskiego,
- Przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski,
- Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów oraz dobieranie wyrazów - rymów,
- Przyjmowanie właściwej postawy podczas hymnu narodowego,
- Zapoznanie z charakterystycznymi miejscami i budowlami w Warszawie,
- Kształtowanie umiejętności sprawnego dokładania i odejmowania w zakresie siedmiu - liczenia na konkretach,
- Poznanie legendy o powstaniu Warszawy "Wars i Sawa",
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Poznawanie sławnych Polaków i ich dzieł,
- Kształtowanie poczucia rytmu,
- Rozwijanie umiejętności estetycznego sposobu poruszania się i wrażliwości słuchowej w trakcie odbioru dzieła muzycznego,
- Poznawanie procesu mieszania się różnych substancji,
- Doskonalenie umiejętności wycinania,
- Rozwijanie dbałości o estetyczny wygląd, dbanie o ład i porządek,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Nasza mała ojczyzna.

Termin realizacji: 02 – 05.11.2021

- Poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wartości, jaką jest miłość do ojczyzny,
- Budzenie zainteresowania własną miejscowością,
- Poszerzanie wiedzy o domach w różnych zakątkach Polski i świata,
- Przypomnienie znajomości adresu i zasad podawania osobom obcym,
- Doskonalenie analizy słuchowej i wzrokowej,
- Czytanie globalne wyrazu dom,
- Poznawanie ważnych miejsc i osób danej miejscowości, roli i znaczenia instytucji publicznych,
- Kształtowanie umiejętności liczenia, w tym doliczania i odliczania,
- Budzenie zainteresowania swoją miejscowością,
- Rozpoznawanie melodii walczyka, poleczki i krakowiaka,
- Kształtowanie estetycznego sposobu poruszania się,
- Budzenie zainteresowań muzyką ludową i swoim regionem,
- Poznawanie regionalnych strojów ludowych,
- Doskonalenie umiejętności konstruowania prac przestrzennych,
- Budzenie zainteresowania folklorem swojego regionu,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Skarby jesieni.

Termin realizacji: 25 – 29.10.2021

- Poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt,
- Doskonalenie umiejętności klasyfikowania obiektów,
- Budzenie zainteresowania pracą pszczelarza i życiem pszczół,
- Zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywają w życiu człowieka i zwierząt wybrane rośliny,
- Rozwijanie słuchu fonematycznego,
- Doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski "w" w nagłosie wyrazów,
- Doskonalenie umiejętności doliczania i odejmowania,
- Poznawanie i nazywanie przetworów jesiennych, 
- Promowanie zdrowego stylu odżywiania się,
- Poznawanie utworów muzyki klasycznej,
- Doskonalenie motoryki małej i dużej,
- Podziwianie piękna jesiennych krajobrazów,
- Poznawanie sposobów przygotowywania się ludzi do zimy, w tym przetwarzania owoców i warzyw,
- Kształtowanie umiejętności korzystania z udostępnianych materiałów  i przyborów do prezentowania własnych doświadczeń w pracach plastycznych,
- Doskonalenie umiejętności słuchania i wyrażania muzyki ruchem,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Koszyk Pani Jesieni.

Termin realizacji: 18 – 22.10.2021

- Poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt,
- Wyjaśnienie znaczenia wyrazu "plon",
- Doskonalenie percepcji wzrokowej,
- Poznawanie roślinności uprawianej na polu,
- Rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka,
- Doskonalenie percepcji słuchowej,
- Czytanie globalne wyrazu "tata",
- Poznawanie gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu, miejsca pochodzenia, kształtu, ciężaru itp.,
- Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów,
- Poznawanie wybranych środowisk i ich charakterystycznej roślinności,
- Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności słuchania utworów muzycznych,
- Doskonalenie sprawności fizycznej,
- Dostrzeganie różnorodnych materiałów jako źródło ekspresji twórczej, łączenie ich,
- Poznawanie urządzeń elektrycznych i zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z nich,
- Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych obserwacji w formie plastycznej,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.