foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wakacje.

Termin realizacji: 22 – 26.06.2020

 1. Rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las;
 2. Poznawanie Polski podczas zabawy tematycznej „Wzdłuż Wisły”;
 3. Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem;
 4. Poznawanie właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych;
 5. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem);
 6. Zachęcenie do tworzenia prac plastycznych o tematyce wakacyjnej;
 7. Rozpoznawanie krajobrazu górskiego na ilustracjach;
 8. Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg;
 9. Wdrażanie do odpowiedzialnego przygotowania się do górskich wędrówek;
 10. Doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi;
 11. Wyrażanie swoich myśli w sposób rozumiały dla otoczenia;
 12. Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Lato.

Termin realizacji: 15 – 19.06.2020

 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem;
 2. Rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych;
 3. Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy oraz zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego chowania się w czasie burzy – chowanie się do budynku;
 4. Eksperymentowanie z kolorami;
 5. Usprawnianie małej motoryki i motoryki dużej w zabawach ruchowych i plastycznych;
 6. Przypomnienie znaczenia wyrażenia kalendarz pogodowy oraz rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych;
 7. Utrwalenie wiedzy na temat letnich zjawisk atmosferycznych;
 8. Kształtowanie zainteresowania dziełami sztuki;
 9. Rozwijanie umiejętności tworzenia własnych kompozycji;
 10. Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Zwierzęta duże i małe.

Termin realizacji: 08 – 12.06.2020

 1. Poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, zając, lis, sarna;
 2. Wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania;
 3. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo;
 4. Rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie ruchem wybranych zwierząt;
 5. Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami papugi;
 6. Utrwalenie znajomości kolorów podstawowych;
 7. Określenie cech jakościowych i ćwiczenie umiejętności używania tych określeń;
 8. Kształtowanie umiejętności porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie;
 9. Poznanie zasad bezpieczeństwa w sytuacji, gdy spotkamy nieznajome zwierzę;
 10. Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Święto mamy i taty.

Termin realizacji: 25 – 29.05.2020

 1. Dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka;
 2. Swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie przeciwieństw;
 3. Rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców;
 4. Podawanie nazw członków rodziny;
 5. Zauważanie fizycznych podobieństw;
 6. Ukazanie codziennych obowiązków domowych oraz zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach;
 7. Zachęcanie do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich;
 8. Zachęcanie do tworzenia prac plastycznych.

Temat: Wrażenia i uczucia.

Termin realizacji: 18 – 22.05.2020

 1. Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.
 2. Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
 3. Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem.
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii.
 5. Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem.
 6. Doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek.
 7. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie.
 8. Rozpoznawanie nastrojów muzycznych.
 9. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę.
 10. Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.