foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Tajemnice świata (DOCIEKLIWOŚĆ).

Termin realizacji: 01 – 05.03.2021

 • Poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym a także rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności formułowania wniosków;
 • Zachęcenie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem;
 • Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 • Poznanie właściwości magnesu oraz rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i ruchowej;
 • Rozwijanie słownika czynnego u dzieci a także budowanie wypowiedzi;
 • Poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet oraz rozwijanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała;
 • Zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabaw swobodnych;
 • Poznanie możliwości aparatu artykulacyjnego oraz rozwijanie umiejętności artykulacyjnych, fonacyjnych;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu oraz zachęcanie do eksperymentowania z własnym głosem;
 • Poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty;
 • Integracja grupy rówieśniczej;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej oraz doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk.

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.