foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Pomocna dłoń.

Termin realizacji: 27.09 – 01.10.2021

- Rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomymi
- Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi
- Poznanie przygód bohatera opowiadania
- Poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi
- Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej wyrazów (głoska "a" w nagłosie) 
- Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej jako przygotowanie do czytania
- Poznanie numerów alarmowych: 112, 999, 998, 997
- Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- Wdrażanie do prawidłowego przeliczania
- Kształtowanie umiejętności przeprowadzania rozmowy w celu wezwania pomocy
- Poznanie specyfiki pracy strażaka, sprzętu ratowniczego itp.
- Kształtowanie poczucia rytmu podczas gry bum-bum rurkach
- Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu 
- Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania i postępowania w różnych sytuacjach życiowych
- Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z rożnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania doświadczeń chemicznych 
- Kształtowanie umiejętności poruszania się w rytmie walca

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.