foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nasza mała ojczyzna.

Termin realizacji: 02 – 05.11.2021

- Poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wartości, jaką jest miłość do ojczyzny,
- Budzenie zainteresowania własną miejscowością,
- Poszerzanie wiedzy o domach w różnych zakątkach Polski i świata,
- Przypomnienie znajomości adresu i zasad podawania osobom obcym,
- Doskonalenie analizy słuchowej i wzrokowej,
- Czytanie globalne wyrazu dom,
- Poznawanie ważnych miejsc i osób danej miejscowości, roli i znaczenia instytucji publicznych,
- Kształtowanie umiejętności liczenia, w tym doliczania i odliczania,
- Budzenie zainteresowania swoją miejscowością,
- Rozpoznawanie melodii walczyka, poleczki i krakowiaka,
- Kształtowanie estetycznego sposobu poruszania się,
- Budzenie zainteresowań muzyką ludową i swoim regionem,
- Poznawanie regionalnych strojów ludowych,
- Doskonalenie umiejętności konstruowania prac przestrzennych,
- Budzenie zainteresowania folklorem swojego regionu,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.