foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Młodsi i starsi.

Termin realizacji: 10 - 14.01.2022

- Kształtowanie poczucia szacunku w stosunku do osób starszych,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec, 
- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny oraz zachęcanie do pomocy osobom starszym,
- Kształtowanie słuchu fonematycznego,
- Rozwijanie umiejętności porządkowania, dobierania w pary, 
- Czytanie globalne wyrazu "but",
- Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
- Zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów,
- Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności wokalnych,
- Kształtowanie pojęcia liczby,
- Rozwijanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych,
- Zachęcanie do samodzielności,
- Kształtowanie poczucia opiekuńczości w stosunku do osób starszych,
- Nabywanie umiejętności współdziałania, wyrażanie radości z osiągniętych efektów,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach twórczych,
- Rozwijanie sprawności ogólnej,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, 
- Rozwijanie poczucia rytmu,
- Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
- Wyrażanie radości poprzez taniec,
- Rozwijanie percepcji wzrokowej,
- Zachęcanie do samodzielności i poszukiwań w rozwiązywaniu problemów,
- Poznawanie zjawisk przyrodniczych (fizycznych), obserwowanie i omawianie ich,
- Wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją, 
- Wyrażanie radości z możliwości robienia niespodzianek dla najbliższych,
- Nabywanie umiejętności planowania pracy oraz przedstawiania jej efektów,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyka tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.