foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Sport to zdrowie.

Termin realizacji: 17 - 21.01.2022

- Kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Operowanie nowymi pojęciami dotyczącymi dyscyplin sportowych,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała,
- Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności zdrowej rywalizacji,
- Utrwalenie umiejętności łączenia w pary, rozwijanie percepcji wzrokowej,
- Kształtowanie słuchu fonematycznego, czytanie globalne wyrazu 'nos',
- Zachęcanie do dzielenia się z innymi swoją wiedzą i spostrzeżeniami,
- Wyrażanie radości z możliwości uczestniczenia w zabawach twórczych,
- Kształtowanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych,
- Zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemu,
- Rozwijanie małej motoryki,
- Ćwiczenia grafomotoryczne - rozwijanie percepcji wzrokowo - słuchowo - ruchowej,
- Kształtowanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa,
- Poznawanie nowych zjawisk fizycznych,
- Wykonywanie działań zgodnych z instrukcją,
- Obserwowanie i wyciąganie wniosków,
- Poznawanie świata wieloma zmysłami,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.