foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Z kulturą za pan brat.

Termin realizacji: 28.03 - 01.04.2022

- Kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Nabywanie umiejętności dotyczących używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała,
- Rozwijanie wielu grup mięśniowych,
- Rozwijanie pamięci słuchowej,
- Poznanie nowych pojęć: kultura materialna, kultura fizyczna, kultura ludowa,
- Czytanie globalne wyrazów: proszę, przepraszam, dziękuję,
- Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
- Wdrażanie do odbierania świata poprzez różne zmysły,
- Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej,
- Czytanie globalne wyrazu fotel,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych,
- Poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, widownia, aktor, rekwizyty, dekoracja, kostiumy,
Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 8, odkodowywania, 
- Rozwijanie małej motoryki, 
- Rozwijanie poczucia rytmu, 
- Rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie instrumentów muzycznych,
- Poznanie pojęć związanych z muzeum: eksponat, wystawa,
Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.