Temat: Święta, święta, biją dzwony.

Termin realizacji: 04 - 08.04.2022

- Kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach ruchowych,
- Rozwijanie percepcji wzrokowej,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności czworakowania,
- Kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
- Rozwijanie słuchu fonemowego,
- Ćwiczenia grafomotoryczne,
- Utrwalanie pojęć związanych z klasyfikacją i segregacją,
- Wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach plastycznych,
- Operowanie pojęciami związanymi z Wielkanocą,
- Operowanie nazwami figur geometrycznych,
- Rozwijanie umiejętności przeliczania,
- Rozwijanie logicznego myślenia,
- Rozwijanie małej motoryki,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.