Temat: Książka - mój przyjaciel.

Termin realizacji: 25 - 29.04.2022

- Kształtowanie szacunku do książek, rozumienie roli książki w życiu codziennym, poznanie różnych rodzajów książek,
- Rozwijanie słownika czynnego,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Kształtowanie właściwej postawy ciała,
- Poznanie świata różnymi zmysłami, rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia,
- Rozwijanie małej motoryki,
- Przewidywanie następstw wydarzeń,
- Poznanie pojęć; autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik,
- Wprowadzenie liczby 0, działania praktyczne z liczbą
- Rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia, nauka pracy zgodnie z instrukcją,
- Utrwalenie pojęć związanych z instrumentami muzycznymi,
- Utrwalenie wiedzy dotyczącej roli, rodzajów i znaczenia książek,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.