Temat: Baśnie, bajki, legendy.

Termin realizacji: 02 - 06.05.2022

- Kształtowanie szacunku do książek,
- Poznanie pojęcia morał, rozwijanie słownika czynnego,
Poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej,
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia, 
- Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, ćwiczenia przeciwko płaskostopiu,
- Rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości,
- Poznanie roli książki w życiu codziennym,
- Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej, czytanie globalne wyrazu łapa, 
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych,
- Poznanie liczby 10 w aspektach kardynalnym i porządkowym,
- Rozwijanie małej motoryki,
- Rozwijanie pamięci muzycznej,
- Przewidywanie następstw wydarzeń,
- Poznanie świata przyrody poprzez działanie i obserwacje,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.